Évközi 8. vasárnap

IMG_0028A Gondviselésbe vetett bizalomról Jézus üzenetének egyik legszebb, legvigasztalóbb szakaszát halljuk ma (Mt 6, 24-34). De egyben a legjobban próbára teszi követői hitét. Az ószövetségi megpróbáltatásokat szenvedő, ellenségeitől üldözött hívő ember is nehezen talált megnyugvást, amikor a világban tapasztalható rosszat, az ártatlanok szenvedését látta, miközben a „gonoszoknak” jól ment a sorsuk. Erről szólnak Jób vagy a zsoltáros lázadozásai, panaszai.

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában