Pünkösd

31468co_600
Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint:
a Lélek, a Vigasztaló megszállt az egybegyűlteken.

Tündöklő fényességű láng tüzes nyelvekké alakult:
igéik hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak.

Beszélnek minden nyelveket; megretten a pogány tömeg, azt vélik:
musttól részegek, kiket Szentlélek ihletett.

Történt e titkos adomány a szent Húsvét-idő után,
hogy ülték ős törvény szerint a bűnbánatnak napjait.

Meghajtott fővel esdnek, jóságos Isten, híveid:
áraszd ránk égből gazdagon a Lélek áldott kincseit.

Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk:
bocsássad meg most bűneink, s tedd békéssé esztendeink.

Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te örökre légy lelkünk hite! Ámen.

A zsolozsma pünkösdvasárnapi himnusza

Szentmise 11.00 órakor
Pünkösdhétfőn szentmise 11.00 órakor