A Szent Negyven Nap 5. vasárnapja

31238co_600Én vagyok a feltámadás és az élet.
János evangéliuma szerint az Ige azért lett emberré, hogy életet és világosságot hozzon. Jézus úgy áll előttünk, mint a feltámadás és az élet, a halál legyőzője. De más hitbeli kérdések is felmerülnek. Jézus nem felel azonnal Lázár betegségére. Engedi, hogy a baj elhatalmasodjon, hogy majd Isten annál jobban megdicsőüljön. Amikor jelen van, először hitet követel. De azt is megmutatja, hogy együtt érez fájdalmainkkal. Megengedi a megpróbáltatást, mert az erényeket csak nehézségek között lehet gyakorolni.

Szentmise 11.00 órakor