Szentháromság vasárnapja és Ökumenikus könyörgés a magyarságért

27855co_400
Búcsú beszédében Jézus azt mondta tanítványainak: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében”. Ez a megbízatás jelentős módon meghatározta az első századok keresztségi szertartását. Ezekben a századokban úgy kereszteltek, hogy a keresztség előtt a jelölteknek, akkor csak felnőtteknek, három kérdés tettek fel: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában? - Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában? - Hisztek-e a Szentlélekben? A jelöltek minden kérdésre azt válaszolták, hogy Credo – hiszek. Majd ezután alámerítették őket teljesen a vízbe. A korai keresztényeknek a Szentháromságos hit nem volt valami elvont dolog, elvont idea, elvont tétel, elvont dolog. Atya, Fiú, és Szentlélek eleven valóság volt, akinek az életüket felajánlották, akinek a keresztségben jelképesen meghaltak és bennük újra is születtek. A Szentírás is ezt igazolja. A Szentháromságba vetett hit nem elvont spekuláció, hanem a vallásos tapasztalat eredménye.

Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus könyörgés a magyarságért 17.00 órakor