Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

27752co_400
Máté nem azzal zárja könyvét, hogy Jézus hazatért az Atyához, hanem azzal, hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus küldetésének. Úgy küldi tanítványait, mint az abszolút hatalom birtokosa. Az apostolok feladata az lesz, hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék, vagyis megvalósítsák az ő követését a földön. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz, hogy az Egyház az Isten országát fogja terjeszteni.

Urunk mennybemenetelének ünnepén, csütörtökön, szentmise 11.00 órakor

27841co_400
Eljött ,,az óra'', amikor ki kell mondani az utolsó szavakat, és maradék nélkül meg kell tenni az Atya akaratát. Szenvedését úgy tekinti, hogy ő abban megdicsőíti az Atyát és az Atya is megdicsőíti majd őt. Az emberiség megváltása tehát része az Atya és a Fiú párbeszédének. Jézus földi működése is azt célozta, hogy az Atya nevét megismertesse az emberekkel, s ezzel nyitotta meg számukra az utat, hogy az Atya gyermekeivé váljanak, akik életükkel szintén megdicsőítik az Atyát.

Szentmise 11.00 órakor