Advent harmadik vasárnapja

Jn 1,6-8.19-28
János szerepe világos. Keményen nemet mond amikor a szenzáció hajhászók benne az új Mózest vagy Illést akarják látni. Ő saját magát hangnak, szónak tekinti, mint aki másra utal, mutat. Nem csoda, hogy az Isenheimer-i oltár János képe, melyen hosszú ujjával Jézusra mutat, híres lett. Nézz oda, mondja ez az ujj. Ne engem nézz, bár feltűnő és különleges vagyok és egészen biztosan nem halk. De az, aki igazán számít, ott áll melletted, feltűnés nélkül.
Keresztelő János, úgy gondolom, a keresztények számár jó példa. Nem kell mindig szeretet teljesnek és halknak és alázatosan visszafogottnak lennünk. Isten ügyéért fel kell emelnünk a hangunkat. De mindig világosnak kell lennie nem a saját sikeres teljesítményem a fontos. Mindenki számára láthatóvá kell tennem Krisztust. Bármennyire észrevétlenül és kis léptekkel is érkezik.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor
Scharl segédpüspök látogatása Bécsújhelyen szentmise és karácsonyi kis műsor 17.00 órakor a Dómban, közreműködik a Vox Mirabilis kórus Székesfehérvárról

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.