Évközi 3. vasárnap

Jézusban beigazolódtak a próféták jövendölései.

Jézus názáreti fellépésében képet kapunk arról, hogy ő hogyan mutatkozott be a világnak. Tudatában volt annak, hogy benne beigazolódtak az ószövetségi messiási jövendölések. De módját az ő viselkedéséből kellett kiolvasni. Isten Lelkének erejével jön. Nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség örömhírét. Őbenne elérkezett Isten országa, és megnyilvánul a bűnök bocsánatában, a hit világosságában és Isten irgalmának a kiáradásában. A jubileumi esztendő öröme ennek előképe volt.


Szentmise 11.00 órakor