Szent Karácsony

30838co_600
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22.30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11.00 órakor

december 26.
Szent István első vértanú, karácsony másod napja 11.00 órakor

december 27.
Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11.00 órakor

január 1.
Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, 11.00 órakor

január 6.
Urunk Megjelenése, 11.00 órakor

január 8.
Urunk Megkeresztelkedése, 11.00 órakor
16.30 órakor Badenben

Advent negyedik vasárnapja

30828co_600

József álmának üzenete egyszerű. Vedd magadhoz Máriát. Az álom üzenete mindig az, hogy engedd közel magadhoz, fogadd el. Az álom sohasem mondja azt, hogy küldd el, lökd el, határold el magad. Hanem: engedd, hogy nálad legyen. Állj mellé. Tarts vele és gyermekével. Vedd magadhoz az idegen gyermeket mintha a tiéd lenne. Tégy valamit, amit józan ésszel nem lehet teljesen megmagyarázni. Ne cselekedj mindig kiszámíthatóan és ésszerűen. Az életben sokszor van szükséged ésszerű érvekre, de mindig marad egy kis rész, amit nem lehet semmilyen ésszerűséggel megmagyarázni. Cselekedj nyugodtan néha ésszerűtlenül, amikor is a belső angyali hangra hallgatsz. Bízzál inkább a szíved hangjában mint a józan ész hangjában. Bízzál inkább az irgalmasság hangjában mint az igazságosság hangjában.

Szentmise 11.00 órakor Közreműködik: a Vox Mirabilis Kamarakórus Székesfehérvárról
15.00 órától a Senior csoport előkarácsonyi ünnepsége az Am Tabor plébánián. Mindenkit szeretettel várnak
17.00 órakor pedig szentmise és betlehemes játék Wr. Neustadtban, Közreműködik: a Vox Mirabilis Kamarakórus Székesfehérvárról

Advent harmadik vasárnapja

Pasted Graphic 1

Az egyházi év főszezonjának közepén, az adventi idő felén, a harmadik adventi vasárnap ijesztően zavaró. Mert a témája igazából nem az adventi öröm vagy a karácsony előtti kedélyesség, hanem a hit kockázata. Egy olyan hité mint amilyen a keresztelő és előhírnök Szent Jánosé mely a börtönbe vezethet vagy mint Maximilian Kolbeé mely a halálba vezethet. És még sem reménytelen. Mert ezt a hitet sem a börtönrácsok sem a halál nem rendítheti meg. „Menjetek és vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok“ mondja Jézus tanítványainak. És Kolbe atya halálcellájában ég a húsvéti gyertya.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor

Advent második vasárnapja és lelkinap

27170co
„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.“ (Lk 3, 4. 6)
Márk azzal vezeti be a könyvét, hogy Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról közli az örömhírt. Az ő megjelenése a megváltás kezdete volt, amit az Ószövetségben a fogságból való szabadulás jelképezett. Jézus Krisztusban Isten személyesen jön hozzánk. Ezért Keresztelő János joggal követeli a bűnbánatot mint előkészületet. János maga is kifejezte hódolatát az e jövendő Megváltó előtt. Minket is segít a karácsony megünneplésében, ha arra gondolunk, hogy Krisztusban Istennel találkozunk.

Szentmise 11.00 órakor
16.30-kor BADENBEN


Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó anyja legyen. A ,,kegyelemmel teljes'' kifejezés is erre vall. Olyan teljességről van itt szó, amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért értelmezte az Egyház az ő kegyelmi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s annak következményei sem
nehezedtek rá.
DECEMBER 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Lelkinap Richárd atyával 10.00 órától és szentmise 16.00 órától

Advent első vasárnapja

27166co

Nincs egész évben még egy olyan elvárásokkal és vágyakkal teli idő mint a most kezdődő. Sokszor mindaz amire vágyunk, nem teljesül be és ezért a csalódások előre programozottak. De elsősorban nem ezért hat józanul a mai evangélium. Ellenkezőleg: meg vagyunk hívva, hogy engedjük magunkat felébreszteni egy éber adventre. Elevenségre vagyunk hivatottak, aminek semmi köze nincs a hektikus karácsonyi előkészületekhez. Nyissuk meg szívünket, lelkünket a hit hívó és ébresztő szavának.

Szentmise 11.00 órakor közreműködik a „Liszt Ferenc“ kórus
12.00 órakor felnőtt hittan, téma: A négy evangélista?
Bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő

November 26-án, szombaton, szentmise 17 órakor Bécsújhelyen a Katalin kápolnában majd Katalin-napi-bál

Lelki nap: "Keresd a békés és járj utána!"

Pasted Graphic
A lelki nap időpontja: 2016. december 8. csütörtök
Am Tabor plébánia, 1020 Bécs, Hochstettergasse 1.
 
Előadó: Korzenszky Richárd OSB perjel

A tihanyi bencés apátság vezetője, Richárd atya, mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat...

1941. november 27-én született Csornán.
Az általános iskolát Kapuváron, gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán végezte,
1959-ben érettségizett.
1959-ben belépett a bencés rendbe.
1964. május 23-án szentelték pappá Pannonhalmán.
1964-1968 között az ELTE BTK magyar - orosz szakos hallgatója.
1968-73-ig gimnáziumi tanár Győrben.
1973-tól 1989-ig gimnáziumi és főiskolai tanár, főapáti titkár Pannonhalmán.
1979-től 1989-ig gimnáziumi és diákotthoni igazgató Pannonhalmán.
1989-től 1991-ig főmonostori perjel Pannonhalmán.
1991-1994 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1990-től a Magyar Katolikus Egyház megbízott képviselője a Minisztériumban.
1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke.
1994-től a Tihanyi Bencés Apátság vezetője.
1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese.

Tervezett napirend

10:00-12:00 Reggeli ima, délelőtti elmélkedés
12:00-15:00 Ebédszünet, lehetőség az elcsendesedésre
15:00-16:00 Délutáni elmélkedés, beszélgetés Richárd atyával
16:15-17:00 Szentmise 
14:30-16:00 Gyónási lehetőség
 
Ebédet – székelykáposzta - előzetes megrendelés alapján, elegendő jelentkező esetén tudunk biztosítani. Ára 7,00 €
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk
Jelentkezés az ebédre és a gyermekfelügyeletre: 
Telefonon: 0699/118 39 281 Szemerédi Icánál vagy 
E-mail-ben: kmem.wien@gmail.com

Rövid képes beszámoló

Szent Erzsébet búcsú 2016

Szent Erzsébet búcsú

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ
Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2016. november 20-án, 11.00 órakor Dejicsics Konrád bencés
atyával, adunk hálát Istennek Szent Erzsébetért.
Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!

Évközi 33. vasárnap

30727co_600Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét, Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét.

Szentmise 11.00 órakor

Beszámolók: Népek Vasárnapja, Ökumenikus hálaadás

Képes beszámoló: Népek Vasárnapja 2016 itt… (Mihalik István)


Ökumenikus megemlékezést tartottak az ’56-os forradalom évfordulóján Bécsben


Október 23-án a bécs-belvárosi református templomban tartott ökumenikus megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, a Bécsi Magyar Római Katolikus Egyházközség és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat.
Pasted Graphic
Kodály Zoltán Preludium című műve hangzott el a megemlékező istentisztelet kezdetén, az ökumenikus szertartást Simon Ferenc esperes, a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség főlelkésze, Fónyad Pál nyugalmazott evangélikus lelkész és Karvansky Mónika református lelkipásztor vezette.tovább...

Évközi 32. vasárnap

27063sw
Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.
Jézus mindig türelmes volt a tanításban, mert tudta, hogy az ember nehezen fogja fel Isten gondolatait. Azért nem lepődik meg a gúnyos kérdésen, amely a feltámadás hitét nevetségesnek akarta feltüntetni. Ezt is felhasználja arra, hogy rávilágítson az örök élet mibenlétére. Az már beérkezés, részesedés Isten életében, nem pedig bontakozás és erőpróba, minta földi élet. Az örök élet hite azon nyugszik, hogy Isten ismeri és szereti övéit, nem feledkezik el róluk, s ez az igazság még nyilvánvalóbb lett Krisztus magatartásában.

11.00 órakor ifjúsági szentmise.

Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 31. vasárnap, Mindenszentek és halottak napja

30631co_600Az Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.
Jézus viselkedése képet ad a mindenkori kegyelem belső hatásáról. A gyarló emberben is felébred néha az érdeklődés Isten hatalma és irgalma iránt. Zakeus szeretné látni Jézust, mert bizonyára hallott róla. Jézus erre válaszol, s úgy tér be hozzá, mint barátjához. Ez a nyíltság és közvetlenség vezet Zakeus megtéréséhez. Meg kell látni, hogy a szeretetet hol lehet, és hol kell előlegezni, s ez a nagylelkűség ritkán marad válasz nélkül.

Vasárnap Szentmise 11.00 órakor

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt


27057co_400
Látni fogjuk Istent úgy, amint van.
Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Istengyermekei vagyunk, és az Atya szeret minket, azért mindent megad üdvözítésünkre. Adományai most még rejtve vannak, és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. De Jézus eljövetelekor majd beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe, és a szinelátás, az isteni életben való részesedés lesz a boldogságunk.

November 1-én Szentmise 11.00 órakor

Halottaknapján, november 2-án, nem lesz szentmise, ezért
kedves halottainkról november 1-én, a szentmise végén emlékezünk meg.

Évközi 30. vasárnap, 1956-os megemlékezés

Isten másként látja a dolgokat
A példabeszéd elsősorban a helytelen vallásosság és az elbizakodottság bírálata. A farizeus dicsekszik Isten előtt a törvény és a hagyomány aprólékos megtartásával, s azt nem a kegyelemnek tulajdonítja, hanem saját erejének. A rokonszenves vallásosságot a vámos, az idegen szolgálatban levő adószedő képviseli, aki tudja, hogy vétkezett, de őszinte bűnbánatot tart, és bízik Isten irgalmában.

A szentmise 11.00 órakor
16.30 órától 1956-os megemlékezésIMG_1132_800


IMG_1133

IMG_1134

IMG_1135
Évközi 29. vasárnap

30623co_600
Imádkozni elsősorban nem azt jelenti, hogy "forró drótunk" van Istenhez, hanem inkább azt, hogy Isten előtt térdelek, Isten előtt állok, isten előtt ülök vagy Istennel járok. (Friedhold Vogel)

11.00 órakor szentmise.

Az erdélyiek vasárnapjáról képes beszámoló itt…

Termány áldás-hálaadás, ifimise

leo
Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!

A történet azt világítja meg, hogy Isten nagy tettei Jézust igazolta küldetésében. Aki testi gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja gyógyítani. Amellett irgalmas szívéről is tanúságot tesz. Elővételezte a jótéteményt és nem kért hálát. Jellemző azonban a célzása, hogy csak egy idegen jött vissza hálát adni.

Szentmise
11.00 órakor terményáldó hálaadó szentmise. Mint az ősegyházban szeretnénk mi is a hálánkat kifejezni és abból amink van a szegényeknek is adni. Ezért aki teheti, hozzon magával tartós élelmiszert (cukor, liszt, olaj, száraztészta, rizs.....) amit felajánláskor az oltár elé teszünk és a szegényeknek adunk.

Szentmise Baden-ben 16.30 órakorÉvközi 27. vasárnap, Erdélyiek vasárnapja

erdvas_600A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját

A tanítványok látják, hogy Jézusnak milyen bizalma van az Atya iránt. Ezért kérik, hogy erősítse hitüket. Ő a keleti ember stílusában ad választ. A lehetetlenre való utalás éppen azt jelzi, hogy a hitből fakadó bizalom azt is elérheti, ami lehetetlennek látszik. Viszont a hitet és a bizalmat akkor is meg kell őrizni, ha úgy tűnik, hogy Isten keményen bánik velünk. Erre Jézus saját korából vette a képet. A szolgákat uruk általában nem kényeztette el, de azért azok kitartottak szolgálatukban.

A vasárnapi szentmisében, 2016. október 2-án, különösen is imádkozunk az erdélyiekért és megemlékezünk az aradi vértanúkról.


Népek Vasárnapja

sonntag_der_voelker_2016Boldog emlékezetű König bíboros úr püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében.
Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok egyházközségei vesznek részt. A szentmise több nyelvű lesz, ami azt jelenti, hogy különböző részek különböző nyelven hangzanak el.

A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét idén Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindenkit, az Érseki Palota árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.
(A Deutschordenskirche-ben ezen a vasárnapon magyar nyelvű szentmise nem lesz.)

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

Évközi 25. vasárnap

26846co_200
Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat!

A példabeszéd olyan elbeszélő műfaj, amelynek megvolt a saját törvényszerűsége, és aszerint kellett értelmezni. Az egész történet egy gondolatot emel ki, de azt kellő nyomatékkal. Itt az alapgondolat az, hogy amíg rendelkezésünkre állnak a földi javak, azok felhasználásával kell érdemeket szerezni az örök életre. Ez a világosság fiainak az okossága. Ha látjuk, hogy a világ fiai mennyire igyekeznek földi jövőjüket biztosítani, meg nem engedett módon is, annál inkább kell nekünk Isten akarata szerint felhasználni az időt, és javainkat a szeretet gyakorlására fordítani.

Szentmise 11.00 órakor

Mariazell-i zarándokalt

MAGYAR ZARÁNDOKNAP MÁRIACELLBEN
2016. szeptember 24. szombat

A zarándoklatot vezeti:
Császár István Szombathelyi Egyházmegyei Kormányzó


Kántor: Pálmai Árpád
Orgonista: Bazsó Cecília

12:00-12:30 Érkezés a P1 parkoló! (A1-Benzinkút mellett, Ludwig Leber Straße)
12:40 Közös bevonulás a városba a Keresztútjáráshoz
13:00 Bevonulás az Irgalmasság Kapuján, szentmise
15:00-16:00 Keresztút
16:00-20:00 Szabadprogram
20:00 Gyertyás körmenet
(Háromnyelvű)
21:00 Elutazás

Évközi 24. vasárnap

26839co_200
Akire rátalálok az keres engem

A megtalált drachma fölötti örömet talán csak azok tudják igazán érteni, akik minden nap elindulnak, hogy megkeressék betevő falatjukat, akik még egy eurónak is örülni tudnak. Számomra ez példaként szolgál, hogy én is azt keressem, amire/akire életemnek valóban szüksége van: Isten. És ebben a keresésben az a legszebb, hogy Isten hagyja magát megtalálni. És még szebb az, hogy azt, akit én kerestem, Ő volt az aki előbb keresett engem.

Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor

Mit jelent hősnek lenni? – Szent István király ünnepe Bécsben

A bécsi magyar katolikus egyházközség augusztus 27-én – mint az augusztus 20-a utáni szombaton minden évben – az államalapítónk ereklyéjét őrző Stephansdomban, majd az érseki palota udvarán megrendezte Szent István-ünnepét és búcsúját. A mise főcelebránsa Dékány Sixtus OCist zirci főapát volt.
Pasted Graphic 8KÉPGALÉRIA – klikk a képre!
Az ünnepi délutánon több mint ezer vendéget, harmincöt csoportot – köztük kórusokat és néptáncosokat – fogadtak Felvidékről, Erdélyből, Magyarországról. A közösség tagjait és a zarándokokat Simon Ferenc bécsi magyar katolikus főlelkész köszöntötte. Pasted GraphicA Stephansplatzon már déltől hosszú sorba rendeződve várakoztak-énekeltek a sokféle népviseletbe öltözött, a legkülönbözőbb tájegységekről érkezett, kenyereiket, süteményeiket, gyümölcseiket és borukat hordozó vendégek, a turisták csodájukra is jártak. „Mi történik itt? Kik ezek az emberek?” – kérdezgettek bennünket. „A magyarok, és egyik legnagyobb ünnepünk alkalmából vannak, vagyunk itt” – válaszoltuk. Aztán végigpillantottunk a színes, vidám, büszke meneten, és elcsodálkoztunk, mennyifélék vagyunk.
Pasted Graphic 9A dómot megtöltő zarándokok előtt a zirci apát prédikációjában arról elmélkedett, hogy miként beszél Szent István ünnepe Isten jóságáról, változatlanságáról, és arról, hogy a mennyország nem csupán remélt jövőnk, hanem olyasvalami, ami már ma is itt van-lehet köztünk és bennünk. Szent Ágoston azt írja: az evangéliumból megtudjuk, mit kell szeretnünk is megvetnünk, tennünk és kerülnünk. Szent István is ezt akarta megmutatni a népének.
Pasted Graphic 10Ő ugyanis nem csupán talpraesett uralkodó és jó katona volt, hanem a krisztusi életforma példáját egünkre szegező szent is volt. Hősnek nem elsősorban vitézkedése révén számított, uralkodása pedig nem hatalmaskodást jelentett, amire pedig oly nagy hajlama van mindenkinek, aki hatalomhoz jut. Hősnek lenni valójában azt jelenti – és jó lenne, ha mi is ezt akarnánk gyakorolni –, hogy Isten kezébe helyezzük magunkat, mint István tette, amikor önmagával együtt az országát is az isteni gondoskodásra bízta.

Pasted Graphic 11A szentmise végén a főapát megáldotta az oltár előtt elhelyezett adományokat, majd a záróáldást követően a bécsi káptalan Szent István ereklyéjét ünnepélyes körmenetben a dómban található máriapócsi oltárhoz vitték.

Pasted Graphic 12A misét követően az érseki palota udvarán kezdődött a színes magyar néptánc és népének bemutató.

Pasted Graphic 13Mint Simon Ferenc főlelkész kérdésünkre elmondta, Bécsben már 1552 óta létezik magyar katolikus egyházközség, csak időről időre más-más helyre költözött. Száz éve azonban már ugyanott: a német lovagrend Szent Erzsébet-kápolnájában van otthon. A mintegy háromezer családból álló magyar plébánia hívei alkotják az egyetlen olyan népcsoportot Bécsben, amely nemzeti ünnepét a dómban és az érseki palotában ülheti meg.

Pasted Graphic 14Ők maguk is csaknem olyan sokfélék, mint a vendégeik: 1956-os menekültek, az 1970-es és ’80-as években Erdélyből érkezettek, felvidékiek, vajdaságiak és már Bécsben született leszármazottaik éppúgy akadnak köztük, mint az utóbbi öt-tíz évben egyetemi tanulmányok végzése céljából érkezettek. Eleven közösség az övék, amelyben a szenior korosztály éppúgy otthonra talál, mint a fiatal. Legfiatalabb képviselőtestületi tagjuk huszonkét éves, a legidősebb hetvenöt.

Pasted Graphic 15Szent István királyunk ünnepen részt vettek továbbá a bécsi magyar nagykövetség munkatársai, az ausztriai magyar szervezetek képviselői, a Szuverén Máltai Lovagrend, a Szent György Lovagrend tagjai, a bécsi magyar cserkészek és a magyar huszár hagyományőrzők.

Fotó: Merényi Zita

Kiss Péter/Magyar Kurír
Kapcsolódó képgaléria


További képek itt láthatóak…
Filep István képei
Bozóki István képei

Szent István király bécsi ünnepe 2016

szent istván plakát 16hl stephan plakat 16

Kellemes nyaralást, jó pihenést!

30344co

Évközi 12. vasárnap és képes beszámoló

26566sw_200
Az Emberfiának sokat kell szenvednie. Jézus követőinek is vállalniuk kell a keresztet.

Az evangélista itt három kinyilatkoztatott igazságot foglal össze. Az első Jézus kilétének tisztázása, amelyet Péter vallomása tartalmaz. A második az, hogy szenvedésével és halálával a Messiás elégtételt nyújt a bűnért, mert abban fejezi ki engedelmességét az Atya iránt. A harmadik tétel pedig az, hogy aki követni akarja őt, annak nem földi dicsőségről kell ábrándoznia, hanem követnie kell az ő áldozatos életét. Az életet oda kell adni, hogy megdicsőülve visszakapjuk.

Szentmise 11.00 órakor

Rövid képes beszámoló az Ökumenikus könyörgésről a magyarságért

IMG_0001_600IMG_0008_600IMG_0009_600

Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferenciát rendeztek az ember és környezete egységéről

img.php
A Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és környezete egységéről című rendezvény kiindulópontja az ENSZ által 2015 szeptemberében a Föld 193 országának vezetői által elfogadott Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development dokumentum és Ferenc pápa Áldott légy (Laudato si’) kezdetű enciklikája volt. A korábbi tihanyi konferenciák szellemiségének megfelelően az egyházak képviselői mellett a témában jártas szakértők is kifejtették álláspontjukat.
tovább...

Ökumenikus könyörgés a magyarságért

ökumenikus könyörgés magyarság16

Templomok éjszakája, 2016. június 10., péntek

Lange Nacht der Kirchen - Templomok éjszakája

Worship Night von United Catholic Worship,
19:00–21:00
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lobpreisabend mit moderner Musik, gestaltet durch die Wiener Ungarische Katholische Gemeinde und das Band „Eucharist“ aus Ungarn auf deutsche und ungarische Sprache.


Kathpress Live-Gespräch: »Inside – Flucht und Vertreibung«, 21:00–22:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Kilian Kleinschmidt spricht über seine Erfahrungen als Leiter des weltweit zweitgrößten Flüchtlingscamps Zaatari im Norden Jordaniens.
Kilian Kleinschmidt, der ehemalige Leiter des Flüchtlingslagers Zaatari, das mit 100.000 Bewohnern zweitgrößte der Welt im Norden Jordaniens, kennt die Fluchtursachen und Lebensumstände der Menschen, die alles auf sich nehmen, um zu entkommen, wie kein Zweiter. Verschiedenste Hintergründe und Motive, Schicksale und Lebensgeschichten, Wut und Verzweiflung prallen in einem solchen Camp aufeinander. Die Einblicke in die Umstände von Flucht und Vertreibung überfordern und zwingen zugleich zu einem humanen Umgang. Der Experte der Vereinten Nationen und Berater der österreichischen Bundesregierung spricht im Kathpress Live-Gespräch mit Dr. Henning Klingen über seine Erfahrungen, die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.


Franz Liszt Wiener Ungarischer Chor, 22:30–23:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lassen Sie sich vom Chor, unter der Leitung von Martha Simon Lévay, Sängerin der Wiener Volksoper, in die Werke von Franz Liszt, Arcaldelt und Menegali entführen. Solistinnen/Sängerinnen der Wiener Volksoper. Violine: Éva Léva. Orgel: Tibor Lévay.

http://www.langenachtderkirchen.at/kirche/hl-elisabeth-im-deutschen-haus/

Eine fast unmögliche Freundschaft 

Di., 7. Juni
22:35–23:20, ORF2
kreuz und quer. Eine fast unmögliche Freundschaft   
57221h600w800
© ORF/Peter Beringer

Treffen sich ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam … Was wie der Beginn eines Witzes klingt, hat sich wirklich ereignet: "kreuz und quer" hat die drei Herren aus Österreich ins Heilige Land begleitet, wo sie gemeinsam die bedeutendsten Pilgerorte ihrer Religionen aufgesucht und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Religionen gesprochen haben: Rabbi Schlomo Hofmeister, Pfarrer Ferenc Simon und Imam Ramazan Demir. Ein Film über das nicht immer leichte, aber mögliche Miteinander von Juden, Christen und Muslimen.

Itt lehet megnézni…

Brüsszelben találkoztak az európai magyar misszióban szolgáló papok

Brüsszelben tartották idén az európai missziókban szolgáló magyar katolikus lelkipásztorok éves találkozóját május 30. és június 2. között Havas István piarista szerzetes, brüsszeli magyar lelkész szervezésében.
img.php
Egy konferenciaközponttá átalakított ferences rendház adott otthont az Angliából, Ausztriából, Hollandiából, Németországból, Olaszországból és Svájcból érkezett 19 résztvevőnek, akik az első munkanapon Hölvényi György európai parlamenti képviselővel találkoztak az Európai Parlament épületében, majd Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adott tájékoztatást számukra az illetékes államtitkárság munkájáról, a magyar állam és az egyház közötti együttműködés területeiről. Az este folyamán a lelkipásztorok Nagy Zoltán brüsszeli magyar nagykövettel találkoztak.
A résztvevők a konferencia második napján elzarándoltak Brugge-be, ahol felkeresték a város ősi katolikus templomát, a Szent Vér-ereklyét őrző bazilikát. A konferencia során sor került a résztvevők lelkipásztori beszámolóira is, melynek során megosztották egymással örömeiket és nehézségeiket.
A találkozón részt vett Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldön élő magyarok lelkipásztori szolgálatával megbízott püspöke is, aki a szerda reggeli szentmisén mondott homíliájában az isteni irgalmasságról beszélve buzdította a részt vevő atyákat, és köszönetet mondott nekik a sokszor nem könnyű szolgálat áldozatos végzéséért – tájékoztatott Németh László olaszországi főlelkész.
tovább...

Az egyetemes egyház szolgálatában – Interjú Pintér Gáborral, Beloruszia apostoli nunciusával

Ferenc pápa 2016. május 13-án Pintér Gábor pápai prelátust, az ausztriai Apostoli Nunciatúra első tanácsosát, a Váci Egyházmegye papját apostoli nunciussá nevezte ki a Belarusz Köztársáságba, és egyúttal érseki rangra emelte őt. Bécsben beszélgettünk a nunciusi feladatra készülő diplomatával.
img.php


– Hogyan vezetett az út a csépai gyermekkortól a Pápai Diplomáciai Akadémiáig?
– Valóban, Csépa nem egy ismert hely, ott található, ahol a Körös a Tiszába folyik. Hányattatott sorsú település, melyet a török dúlás oly mértékben megviselt, hogy csak a 18. században indulhatott ott újra az élet. Ebben az időben katolikus kisnemesek telepedtek itt le, ezért alakulhatott ki Csépán egy katolikus sziget a protestáns tengerben.
A kérdésre konkrétan válaszolva elmesélek egy történetet még abból az időből, amikor a budapesti Hittudományi Akadémiára jártam. Akkoriban kezdett Fila Béla dogmatikát tanítani, váci egyházmegyésként megtudta, hogy én csépai vagyok, mosolyogva megkérdezte: „Hát jöhet valami jó Csépáról?” Nyilván e mögött az húzódott meg, hogy ismerte a vidék helyzetét, múltját. Visszatekintve, számomra fontos tapasztalat látni, hogy a Jóisten hogyan készített fel mostani feladatomra. Hálás vagyok a családért, ahova születtem. Boldog gyerekkorom volt, annak ellenére, hogy nagyszüleim és szüleim még nagyon sokat szenvedtek a kommunizmus alatt. A nyitottságomat annak köszönhetem, hogy bár én sem utazhattam külföldre akkoriban, szalézi plébánosom gazdag könyvtárából töltekezve mégis sok mindent megismerhettem a világról.
Tizenhárom évesen határoztam el, hogy nyelveket szeretnék tanulni, ezért jelentkeztem a szentesi gimnáziumba – ahol az orosz mellett emelt szinten tanultam az angolt –, majd a kecskeméti piaristáknál érettségiztem. Később papnak jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe. Bánk József váci püspök Egerbe küldött, egy év múlva pedig már a Központi Szemináriumban tanultam. Pont a huszonkettedik születésnapon szenteltek diakónussá. Nem sokkal később a bécsi Pázmáneumba kerültem. Miután Marosi Izidor váci püspök pappá szentelt, Valentiny Géza prelátus kérésére – aki abban az időben a németországi Burg Kastl-i Magyar Gimnázium iskolabizottságának elnöke volt –, a gimnázium hittantanára, később pedig internátusigazgatója lettem. A rendszerváltás után gyorsult fel az a folyamat, hogy a Szentszék már a volt szocialista országokból is választott diplomatákat. A történelemben egyébként Kada Lajos érsek volt az első magyar vatikáni diplomata és nuncius, negyven év múlva követtem én őt ezen a pályán.

tovább...

Évközi 10. vasárnap

30283co_400
Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja a naimi ifjút.

Az evangélista a legegyszerűbb szavakkal mondja el a halott ifjú életre keltését. Az apostoli igehirdetés is így beszélt róla. A csodákkal Jézus igazolta jövetelét, és tanúságot tett irgalmas lelkületéről: tudott vigasztalni, bátorítani, segíteni. Igazolta, hogy őbenne az Atya irgalma az ember felé fordult, és az élet ígéretét tárta fel előtte. A nép is azt érezte meg, hogy „Isten meglátogatta őket’“.


Szentmise 11.00 órakor

Úrnapja és Évközi 9. vasárnap

26460co_200
Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből.

A kenyérszaporítás csodáját Lukács úgy közli, mint az Eukarisztia előképét. Jézus megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik hitet és üdvösséget keresnek nála, s hogy neki hatalma van a kenyér és a világ dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy ők adjanak enni az embereknek, ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja majd Egyházának. Ez a táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét kosarat töltenek meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres.

Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

26554co_200
Jézus példaképül állítja elénk a kafarnaumi százados hitét.
Isten kegyelme a pogányok között is működött. A kafarnaumi százados ennek a példája. Hitt az egy Istenben és abban, hogy segítségére siet az embernek. Jézus előtt még szerénységéről és alázatáról is tanúságot tesz. Ellentéte azoknak, úgy gondolták, hogy Isten le van nekik kötelezve. Az Egyház a szentmisében elismétli a százados szavait, amellyel kifejezte szerénységét és bizalmát.

Vasárnap, szentmise 11.00 órakor
Lange Nacht der Kirchen - Templomok éjszakája
2016. június 10, péntek

Worship Night von United Catholic Worship,
19:00–21:00
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lobpreisabend mit moderner Musik, gestaltet durch die Wiener Ungarische Katholische Gemeinde und das Band „Eucharist“ aus Ungarn auf deutsche und ungarische Sprache.


Kathpress Live-Gespräch: »Inside – Flucht und Vertreibung«, 21:00–22:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Kilian Kleinschmidt spricht über seine Erfahrungen als Leiter des weltweit zweitgrößten Flüchtlingscamps Zaatari im Norden Jordaniens.
Kilian Kleinschmidt, der ehemalige Leiter des Flüchtlingslagers Zaatari, das mit 100.000 Bewohnern zweitgrößte der Welt im Norden Jordaniens, kennt die Fluchtursachen und Lebensumstände der Menschen, die alles auf sich nehmen, um zu entkommen, wie kein Zweiter. Verschiedenste Hintergründe und Motive, Schicksale und Lebensgeschichten, Wut und Verzweiflung prallen in einem solchen Camp aufeinander. Die Einblicke in die Umstände von Flucht und Vertreibung überfordern und zwingen zugleich zu einem humanen Umgang. Der Experte der Vereinten Nationen und Berater der österreichischen Bundesregierung spricht im Kathpress Live-Gespräch mit Dr. Henning Klingen über seine Erfahrungen, die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.


Franz Liszt Wiener Ungarischer Chor, 22:30–23:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lassen Sie sich vom Chor, unter der Leitung von Martha Simon Lévay, Sängerin der Wiener Volksoper, in die Werke von Franz Liszt, Arcaldelt und Menegali entführen. Solistinnen/Sängerinnen der Wiener Volksoper. Violine: Éva Léva. Orgel: Tibor Lévay.

http://www.langenachtderkirchen.at/kirche/hl-elisabeth-im-deutschen-haus/

Szentháromság vasárnapja

29013co_400

Krisztus országa nem csak a katolikus népekre terjed ki vagy azokra, akik érvényesen meg vannak keresztelve, hanem az egész emberiségre.

XXIII. János pápa

Szentmise rendje:
11.00 órakor Deutcshordenskirche

Pünkösd

Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint: a Lélek, a Vigasztaló megszállt az egybegyűlteken. Tündöklő fényességű láng tüzes nyelvekké alakult: igéik hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak. Beszélnek minden nyelveket; megretten a pogány tömeg, azt vélik: musttól részegek, kiket Szentlélek ihletett. Történt e titkos adomány a szent Húsvét-idő után, hogy ülték ős törvény szerint a bűnbánatnak napjait. Meghajtott fővel esdnek, jóságos Isten, híveid: áraszd ránk égből gazdagon a Lélek áldott kincseit. Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk: bocsássad meg most bűneink, s tedd békéssé esztendeink. Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát: és kettejüknek Lelke, te örökre légy lelkünk hite! Ámen.

A zsolozsma pünkösdvasárnapi himnusza

Szentmise 11.00 órakor
Pünkösdhétfőn szentmise 11.00 órakor

Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

26440co_400
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.

Lukács a mennybemenetelről bővebben beszél az Apostolok Cselekedeteiben. Itt csak a hit döntő mozzanatait emeli ki. Az első az, hogy Jézus valóságos jelet adott mennybemeneteléről, vagyis arról, hogy az Atyánál van, tehát istenfiúságát biztosan állíthatjuk. A másik mozzanat az, hogy megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy a magáénak vallja Egyházát, és ezért kísérni fogja kegyelmével. A harmadik üzenet az, hogy Jézus uralkodik, és ő jön el ítéletet tartani. Az utolsó szót ő fogja kimondani az emberi történelem értékéről.

Szentmise 11.00 órakor
26444sw
Legyenek egyek, amint mi egyek vagyunk.

Az Egyház egységének a hitben és a szeretetben kell megmutatkoznia. Sok ember számára ezek a legfőbb problémák, ezért övéinek egysége Jézus kegyelmi erejét fogja bizonyítani. Az Egyház nem fog széthullani, mert Jézus a benne hívőkkel közli a maga istenfiúi dicsőségét, s azok arra fognak törekedni, hogy megőrizzék az egységet, mint ahogy ő egy az Atyával. Így az Egyház jel lesz a történelemben, s bizonyítani fogja, hogy Isten az emberiséget meghívta az üdvösségre, a végső szeretetegységre.

Szentmise 11.00 órakor

Szent István király bécsi ünnepe 2016

foapatur
Örömmel hirdetjük, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség meghívását Szent István király bécsi ünnepére Dékány Sixtus apát úr szívesen elfogadta. Szent István királyunkat 2016. augusztus 27-én, szombaton, 13.00 órakor a bécsi Szent István Dómban szentmisével valamint magyar néptánc és népének bemutatóval ünnepeljük.


2011. január 8-án a Ciszterci Rend Generális Apátjának elnökletével, a Zirci Ciszterci Apátság konventkáptalanja és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának nagyobb elöljárói, így Farkasfalvy Dénes dallas-i apát úr és Horváth Olga kismarosi apátnő nagy többséggel apátjává választotta Dékány Árpád Sixtus atyát.

Dékány Sixtus atya született Mosonmagyaróváron 1969. november 18-án, középiskolai tanulmányát Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte, a Ciszterci Rendbe 1991. augusztus 29-én lépett. Teológiai tanulmányait Rómában, a Szent Anzelm Egyetemen, illetve a Zirci Szent Bernát Hittudományi Foiskolán végezte.

1994-1996 hitoktató a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, 1996-2009 hitoktató, spirituális és osztályfőnök a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában, 2009. szeptember 1-jétől plébános a székesfehérvári Ciszterci Nagyboldogasszony Plébánián és hitoktató, spirituális a Ciszterci Szent István Gimnáziumban.

Húsvét 6. vasárnapja

30169co_400
Az isteni szó az utolsó szó. Nem azért jött el, hogy a világé legyen az utolsó szó.

Paul Claudel

Szentmise 11.00 órakor megemlékezünk hitvalló és vértanú magyar püspökeinkrőlMájusi ájtatosság, litánia 10.45 órakor
Szentmise 11.00 órakor


A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség vendége volt dr. Várszegi Asztrik főapát úr, aki 2016. április 17-én hét fiatalnak és két felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Főapát úr prédikációjában arra buzdította a bérmálkozókat, hogy ne önmagukon kívül, azzal külsőségekben keressék a boldogságukat, mert az belül található. Az ünnepi szentmisét követően a bérmálkozók családja és a pannonhalmi bencés oblátus szövetség bécsi dékániája agapéra hívta meg Főapát urat illetve a jelenlévő híveket.

Elsőáldozási képes beszámoló

Itt láthatóak az elsőáldozási képek…

(Filep István képei, köszönjük)

Húsvét 5. vasárnapja, cserkészek ifjúsági szentmiséje

26341co_200
„Mózes megkapja a tízparancsolatot“ ez a címe ennek a 14. századi könyv illusztrációnak. A keresztény művészetben sokszor ábrázolt jelenet ez. A kép különlegessége, hogy Isten, aki Mózesnek átnyújtja a parancsolatokat, Jézus arcvonásait viseli magán. Egy olyan kép ez, ami az Ószövetség és az Újszövetség folytonosságát hangsúlyozza. A felebarát szeretetét már a választott nép is ismerte (Lev 19,18). Új és meghatározóan jézusi, hogy ő ezt saját személyével és példájával köti össze: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.“

Április 29., vasárnap 11 órakor ifjúsági szentmise a cserkészek közreműködésével
17 órakor szentmise Wr. Neustadtban

Bérmálás 2016 képekben

Itt a hosszabb változat…

(Filep István képei, köszönjük)

Rövid beszámoló a bérmálásról

Rövid képes beszámoló a 2016. bérmálásról itt… folyt. köv.

Húsvét 4. vasárnapja, bérmálkozás Várszegi Asztrik főapát úrral

26337co_400
Juhaimnak örök életet adok.

A jó Pásztor képe egészen kifejezi az üdvösség útját. A hit úgy jön létre, hogy meghalljuk Krisztus szavát, és felismerjük. Ő szólít meg és ő adja a meghallás képességét. Ő ismer bennünket, megszólít, a kezdeményezés és a vezetés tőle van. Neki köszönhetjük, hogy követhetjük őt. Amíg benne bízunk, senki nem szakíthat el tőle, mert az Atya minden hatalmat neki adott. Ha egyszer életét adta övéiért, akkor segítő kegyelmét sem sajnálja tőlünk.Szentmise 11.00 órakor
Ezen a vasárnapon
Dr. Várszegi Asztrik főapát-püspök úr 7 fiatalnak és 2 felnőttnek szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

Húsvét 3. vasárnapja, elsőáldozási képek

26333co_400
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított Egyházról is valóságos képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról.

Képek az elsőáldozásról itt…


Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_400
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. 11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel és körmenettel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

Nagycsütörtök
28878co_400
Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!

Nagypéntek
28884co_400
Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

Nagyszombat
26234co_200
Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe 22.00 órakor

28888co_400
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor

Április 3., vasárnap 11 órakor szentmise és elsőáldozás

Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 21-én ünneplik hét napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!
hagbrauer
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer
A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Beszámoló

img_0170_400

Franz Scharl segédpüspök úr a Bécsi Főegyházmegye Magyar közösségét idén nagyböjt ötödik vasárnapján látogatta meg. Ebben a szentmisében együtt imádkoztunk a magyar nemzetért, a magyar emberekért. Első alkalommal ünnepelt és imádkozott velünk egy osztrák püspök az 1848/49 magyar forradalom és szabadságharc emlékére. 169 év távlatában már ez is lehetséges, hogy két nyelvű szentmisében imádkozzunk a magyarságért. Szentbeszédében a püspök arra buzdította a nagy számban megjelent magyar híveket, hogy az irgalmasságot és igazságosságot szeretettel gyakorolják. Segédpüspök úr kifejezte beszédében háláját, hogy a magyarok Európában a keresztény értékek megőrzésére intenek. A szentmise végén a püspök beszélgetett a hívekkel és az Egyházközség önkénteseivel valamint munkatársaival.

Képek itt…

A Szent Negyven Nap ötödik vasárnapján Scharl püspök úr látogatás és imádság a magyar nemzetért

29978co_400


A konfliktus, amivel Jézus szembenézett két ezer évvel ezelőtt még ma is tartalmaz elegendő robbanóanyagot. Igaz, ma már nem dobnak köveket, de még mindig megsebeznek embereket. A 2015. évi családról szóló szinóduson látható volt a vívódás és a küszködés, hogy találjanak egy utat a házasság felbonthatatlanságának törvénye és az emberek iránti irgalmasság között.

Szentmise 11.00 órakor. Scharl segédpüspök úr látogatása és imádság magyar nemzetért.
16.30 szentmise Badenben


images-3


Március 15-én, kedden 16 órakor ünnepi koszorúzás a Bessenyei György mellszobornál (1070 Bécs, Weghuberpark), majd
18.00 órakor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség a Collegium Hungaricumban (1020 Bécs, Hollandstr. 4.).


Csaba testvér sorozata az irgalmasságról itt…

A Szent Negyven Nap negyedik vasárnapja és még egy beszámoló

29974co_400
A mennyei Atya megbocsát tékozló fiának

A farizeusok zokon veszik Jézustól, hogy gyarló, bűnös emberekkel barátkozik. Ezért a példabeszéddel megvilágítja előttük az Atya irgalmát. A példabeszédet lehet vonatkoztatni a pogány népekre és Izraelre. A pogányok eltévelyedtek a bálványimádásba, de később megtértek, és Isten befogadta őket. Az idősebb fiú, Izrael azonban kint marad. De lehet értelmezni az egyéni emberre is. Isten szabadságot adott, nem akadályoz meg, ha elfordulunk, de tudja, hogy a lélek igényei mélyebbek annál, hogy a földi javak kielégítsék. Ezért a megtérő bűnöst atyai irgalommal visszafogadja.


Ifjúsági szentmise 11.00 órakor

Csaba testvér látogatása a fiatalok szemszögéből…

A Szent Negyven Nap harmadik vasárnapja

29895co_400
Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.

Egy olyan egyház, amely már nem hoz gyümölcsöt mert a hitet csak megtartja de nem hirdeti. Közösségek, plébániák, amelyek már nem hoznak gyümölcsöt mert csak maguk között akarnak maradni… a fügefa hasonlat figyelmeztetést is tartalmaz: a fejszés ember létezik. De még nagyon messze van, még van idő.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor

Böjte Csaba: Az irgalmasság iskolája – A bűnösöket meginteni

Böjte Csaba ferences szerzetes a Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli szentévben „Az irgalmasság iskolája” címmel beszédsorozatot indított. A február 21-én Bécsben tartott elmélkedésében az irgalmasság lelki cselekedeteinek első állomásáról beszélt.

Csaba testvér február 21-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a bécsi magyar közösségnek bemutatott szentmisén tartotta meg első elmélkedését az irgalmasság első lelki cselekedetéről. Ó- és újszövetségi példákon keresztül mutatott rá, mennyire fontos a másik embert jóra inteni. Mózes megintette a fáraót, hogy nem szabad egy népet rabszolgaként kezelni, pedig nem lehetett könnyű neki. Jónás sem lelte nagy örömét abban, hogy elmenjen Ninivébe, megtérést hirdessen, mégis megtette. A próféta figyelmeztette Dávidot, aki elvette Uriás feleségét. Jézus egész élete arról szól, hogy embereket próbál a jóra inteni: az idős Nikodémust, Zakeust és másokat is megújulásra hív. Menj, és ne vétkezz – mondja a házasságtörő asszonynak. Az igazságot szép ruhába, szeretetbe öltözteti, az emberek így el tudják fogadni. Ugyanakkor ostort fog, és kikergeti a kereskedőket a templomból, hiszen az igazság fontos neki. Kitart az igazság mellett, vállalja a nagyhét szenvedését.

Csaba testvér szerint prófétaiskolát kellene indítani: megtanítani úgy megmondani az igazat a házastársunknak, főnökünknek, gyermekünknek, hogy az gyógyítson, ne fájjon.

Sok a baj körülöttünk, és olyanok kezdtünk lenni, mint az udvari papok, akik hozsannát zengenek a királynak – intett Böjte Csaba. Hiányoznak a próféták, akik mindenkivel szemben mondják az igazságot, mint Aranyszájú Szent János, Szent Ambrus. Nemcsak a papok feladata ez, az Ószövetség nagy prófétái egyszerű, hétköznapi emberek voltak, akik meghallották Isten szavát.

Vajon felvérteztük a hitünkkel, reményünkkel, keresztény értékeinkkel azokat, akik Európába jöttek? – tette fel a kérdést. A párizsi terrortámadás elkövetője Belgiumban katolikus iskolában végzett. Egy másik dzsihadista merénylő lány is Európában nőtt fel, nem is olvasta a Koránt. A mi világnézetileg semleges iskoláinkat végezték – tette hozzá. A több száz milliós Európába érkezik egymillió menekült, és összeomlik az egész, mint egy kártyavár… Jó úton járunk? Valóban Szíriát kell bombázni? – vetette fel a nyugtalanító kérdéseket.

Családunkban, közösségünkben és európai szinten is fontos, hogy néhány igazságot alázattal, jósággal ki merjünk mondani – hangsúlyozta az erdélyi ferences, aki ötezer gyereket fogadott be, akiket folyamatosan int a jóra. Ha valaki nem tanul, elmondja neki, hogy felnőttként majd a piacon fog zöldséget árulni, vagy akár a testét kell árulnia. Biztosítja, hogy ő mellette áll és segít, hogy növekedjen. Ha nem hiszi el, kiviszi az állomásra a hajléktalanokhoz, visznek süteményt, beszélgetnek velük. A gyerekek elcsodálkoznak, amikor a hajléktalanok elmesélik, hogy ők is voltak kisiskolások, és nem szerettek tanulni.

Felelősek vagyunk a gyermekeinkért, meg kell tanítani őket küzdeni az életükért! Meg kell tanítani, hogy az élet szent dolog, békében kell élni. Meg kell tanulniuk bölcsen megfogalmazni a kritikát, jobbító szándékkal – figyelmeztetett Csaba testvér.

Végül arra buzdított, hogy próbáljuk gyakorlatba ültetni az irgalmasság cselekedeteit. Segítséget kérhetünk a barátunktól a lelkiismeret-vizsgálathoz: megkérjük, mondja a szemünkbe, mit hibáztunk, hogy rendbe tudjuk tenni. Nem kell sok, elég egy igazság, hogy ne omoljunk össze – tette hozzá. Kérte, törekedjünk arra, hogy szeretettel, jósággal mondjuk el a kritikát, a másik úgy tudja fogadni, mint drága nagyböjti ajándékot. Fogalmazzuk meg véleményünket jobbító szándékkal.

A mennyei Atya megoldja, ha nagy baj van, bízzunk benne, tovább fog menni ez a világ, van jövő! – hangzottak reményteljes, biztató szavai a Bécsben elmondott prédikáció végén. Hozzátette: fontos olykor kimosni az ingeinket, rendbe tenni az életünket, a nagyböjt pedig éppen ennek az ideje.

Forrás és videó: Magnificat.ro


Rövid Beszámoló


12697272_982672365141715_8363354404525897636_o
12671648_687409568067577_1412227821204363288_o
"Sokan arra várnak, hogy a papok, a szerzetesek, a püspökök mondják el Isten üzenetét. Biztos, hogy nekünk, papoknak jólesik ez a bizalom, de ha a népünk vagy az emberiség történetét nézzük, azt láthatjuk, hogy Isten nagyon ritkán szól, üzen az ő népének a szolgálati papságon keresztül. Az ószövetségi próféták közül is csak egy volt a papi rendből, de az Újszövetség szentjeinek is csak nagyon kis százaléka volt pap vagy püspök. Az évezredek során Isten nagyon sokszor olyan embereket szólított meg, fogott kézen és vezetett hihetetlen magasságokba, hogy általa megáldja az egész emberiséget, akik nem hogy nem tanultak teológiát, hanem legtöbbször egyszerű környezetből jöttek!“ Csaba testvér a nagyböjti lelkigyakorlatnak is beillő szombat esti előadásán, a vasárnapi bécsi és bécsújhelyi szentmiséin, arra buzdított, hogy kezdjük el ezen a héten az irgalmasság iskoláját, tanfolyamát. "Hétről hétre a 14 irgalmasság egy - egy cselekedetét elmélkedjük át, így húsvét ünnepére pont a végére érünk! Minden héten legalább két elmélkedést szeretnék megosztani az iskolába beiratkozott tanulókkal, de az lenne a jó, ha mindannyian a személyes élményeinket is közösbe tennénk, hogy így egymást lelkesítsük, bátorítsuk!" Az Am Tabor plébánia nagytermét teljesen megtöltő közönség, a Deutschordenskirche-t színültig megtöltő hívek és a bécsújhelyi dómot megtöltő hívek egyöntetűen vállalták az irgalmasság gyakorlását különösképpen is az irgalmasság első lelki cselekedetét: a bűnösöket meginteni. Arra buzdított bennünket Böjte atya, hogy bátran mint az ószövetségi próféták de ugyanakkor szeretettel intsük meg testvéreinket. „Az igazságot szeretetbe burkoljuk és a szeretetet igazságba…“ . Csaba testvért elkísérték a csíksomlyói és a dévai gyerekek néptánc és népének együttese, több mint 20 fiatal. Mindaz, aki résztvett elmondhatja örömteli szép hétvége volt, és ha a fiatalok nem jöttek volna akkor Csaba testvér szavaival élve "a kedves bécsi testvéreim életéből is kimaradt volna sok sok huncut, jókedvű mosoly!!"

A hétvégi jótékonysági gyűjtés után mintegy 10.400€ tudtunk Csaba testvérnek átadni.
Isten fizesse meg mindazoknak, akik hozzájárultak és a szervezésben segédkeztek!

(1400€ Salzburg, 1400€ nagylelkű adományozó, 1700€ szombat este, 3500€ Bécs, 2400€ Bécsújhely)

Képes beszámoló

Filep István képei itt…
Bózoki István képei itt…

Böjte Csaba testvér a szent negyven nap 2. vasárnapján

26103co_200
Úgy fénylett az arca, mint a nap.

Isten dicsősége sokféle alakban megnyilatkozott. természetfölötti jelekben, csodákban, Isten mindenhatóságának és szentségének a kifejezésében. Itt arról van szó, hogy ez a dicsőség Krisztus emberi alakját hatja át. Ő emberi alakjában is az Isten Fia, s a földön az Atya jogait képviseli. Tetteinek érdemszerző ereje van, különösen a keresztút vállalásának, mert ott mutatta meg legjobban engedelmességét. Az engedelmesség útját ő mutatja nekünk, azért rá kell hallgatnunk, ő az igazi tanítónk.


Böjte Csaba testvér Bécsben és Bécsújhelyen
2016. február 20. szombat, 18.00
Am Tabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.


2016. február 21., vasárnap
Szentmisék Csaba testvérrel:
11.00 Deutschordenskirche,
17.00 Wr. Neustadt-i Dóm

A szentmiséken gyűjtés rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

A szentévben javainkat is meg kell osztanunk!
Ferenc pápa február 10-én, hamvazószerdán tartott katekéziséből:


"Minden ötvenedik évben, „az engesztelés napján” (Lev 25,9), amikor az Úr irgalmasságát az egész népre lehívták, a kürt hangja nagy felszabadulási eseményt hirdetett meg. A Leviták könyvében ezt olvassuk: „Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához. […] Ebben a jubileumi évben mindenki kapja vissza a birtokát” (Lev 25,10.13). Ha valaki kénytelen volt eladni földjét vagy házát, e rendelkezések szerint a jubileumi évben visszakaphatta; ha pedig valaki kölcsönszerződést kötött, de nem tudta azt törleszteni, akkor kénytelen volt hitelezőjének szolgálatába állni, a jubileumi esztendőben viszont szabadon visszatérhetett családjához és visszakapta minden tulajdonát.

A jubileummal az, aki leszegényedett, ismét hozzájutott a nélkülözhetetlenhez, az, aki meggazdagodott, visszaadta a szegénynek azt, amit elvett tőle. A cél az egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló társadalom volt, amelyben a szabadság, a föld és a pénz ismét mindenki javát szolgálja, és nem csak kevesekét, ahogy ma is történik, ha nem tévedek… Az emberiség gazdagságának körülbelül nyolcvan százaléka – lehet, hogy az adatok nem pontosak – a lakosság kevesebb, mint húsz százalékának a kezében van. A jubileum arra szolgál – és ezt úgy mondom, hogy emlékezzünk csak az üdvtörténetre –, hogy megtérjünk, hogy szívünk nagyobb, jobb legyen, hogy jobban Isten gyermekei legyünk, több szeretettel éljünk. Mondok én nektek valamit: ha ez a vágy, ha a szentév nem éri el a zsebünket [a pénztárcánkat], nem lesz igazán szent! Értitek? Ez áll a Szentírásban! Nem a pápa találja ki: a Bibliában olvasható! A cél tehát – amint mondtam – az egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló társadalom volt, amelyben a szabadság, a föld és a pénz ismét mindenki javát szolgálja, és nem csak kevesekét. A jubileumi évnek ugyanis az volt a szerepe, hogy segítse a népet a konkrét testvériségnek, egymás segítésének megélésében. Kijelenthetjük, hogy a bibliai szentév az „irgalmasság szentéve” volt, mert az emberek őszintén rászoruló testvéreik javát keresték."
….

Forrás: Magyar Kurír

A Szent Negyven Nap első vasárnapja, hamvazkodás

24765co_200

Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.

Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. Vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát így fogta fel: ő az Isten országát képviseli.

24762co_200

Csontváz a miseruhán. Megzavar bennünket ez a kép, mert szívesen elnyomjuk még a vallásunkból is a halál gondolatát. Pedig már egy régi zsidó bölcsesség is tudja: "Isten az embert egy láthatatlan kabáttal ruházta fel, melynek két zsebe van. Az egyikben az igazság van: Por vagy! A másikban: Örökké élsz! Mindent érted teremtettem."

Szentmise 11.00 órakor
A szentmise végén hamvazkodást tartunk.

Segéd anyagok a nagyböjtre itt…
Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, február 12., 19., 26. március 4., 11., 18.-án 18.00 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a Deutschordenskirche-ben

Évközi 5. vasárnap és Betegek kenete

26088co_200
A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták, és követték Jézust.

Jézus a tanítást összekapcsolta küldetésének bizonyítékaival. Az evangélista már úgy adja elő ezt a történetet, hogy az esemény jelképpé is válik. Jézus Péter hajójából tanít, s ez a hajó az Egyház előképe. Mivel Jézus a maga küldetését átadta apostolainak, meggyőzte őket arról is, hogy biztosítja munkájuk eredményességét. A halfogás beszédes jelkép. Jézus elég hatalmas volt ahhoz, hogy a gyarló embert is eszközzé tegye Isten tervének megvalósításában.
03973B_200


"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.

Ezért a vasárnapi szentmisében 11.00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.
Beszámolók

Ökumenikus Istentisztelet
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754218/

Cserkész- és Egyházközségi bál
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754062/

A kárpátaljai magyarság helyzete a Ukrajnában
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2754062/

Évközi 4. vasárnap, gyertya szentelés és Balázs-áldás

26084co_200
A názáretiek azért nem akarják Jézust elismerni, mert nem tudják, honnan szerezte tudását és csodatevő erejét. Nem járt az írástudók iskolájába. Válaszul Jézus arra hivatkozik, hogy adományainak osztogatásában Isten teljesen szabad, hiszen nincs lekötelezve senkinek. Kiemel két esetet az Ószövetségből, ahol Isten a pogányokkal éreztette jóságát. Ez az utalás felbőszítette a názáretieket. Aki a pogányokat eléjük helyezi, az gyalázkodik. Az igazi messiási eszme elismertetése tehát nem volt könnyű.

Szentmise 11.00 órakor Bécsben (Deutschordenskirche) és 17.00 órakor Bécsújhelyen (Dóm)

Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, január 31-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertyás körmenettel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!

A kárpátaljai magyarság helyzete a mai Ukrajnában

Kedves Hölgyem! Kedves Uram!

Szeretettel meghívjuk a Lakos Alapítvány információs estjére.
2016. január 22., péntek 18.00 óra, Am Tabor plébánia Pfarrcafe
Az este vendége Popovics Pál – Munkácson élő középiskolai tanár, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, a Lakos Alapítvány önkéntes munkatársa – Ukrajna jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzetéről tart előadást. Megtudhatjuk, hogy miként érinti a háború a helyi magyar közösséget, milyen feladatokkal és nehézségekkel kell megküzdeni a mindennapokban, továbbá, hogy milyen a magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján.

A Lakos Alapítvány ösztöndíj-programja 2010. óta évente két alkalommal nyújt segítséget azoknak a kárpátaljai magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak, akik legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, nehéz szociális körülmények között élnek, valamint aktívan részt vesznek a helyi magyar egyesületek valamelyikének munkájában. A pályázatok kiírását minden esetben rendkívül nagy érdeklődés övezi.

Az előadást követően beszámolunk a Lakos Alapítvány eddigi kárpátaljai tevékenységéről, és szívesen válaszolunk kérdéseikre is.

Amennyiben nincsen lehetősége részt venni a fenti programon, de szívesen támogatná az Alapítvány ösztöndíjprogramját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot önkéntes munkatársainkkal:

Szemerédi Tibor – E-mail: tibor@szemerédi.eu Tel: 0043/699/121 50 497

Dr. Csiszár Rita – E-mail: rcsiszar@hotmail.com

Látogasson el a honlapunkra is:
www.lakos.kmem.at

Számlaszámunk:
BAWAG, BLZ.: 14000 Kontonummer: 03610136485
Kontoinhaber: Bewegung Kath.-Ungarischer Intellektueller – Pax Romana
IBAN: AT15 1400 0036 1013 6485
BIC: BAWAATWWXXX
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szemerédi Tibor
Dr. Tiboldi Ákos

"Tag des Judentums": Für Christen gibt es noch viel zu lernen

Wiener Diözesanbeauftragter für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Simon: Blick auf jüdische Wurzeln befruchtet Dogmatik, Bibellektüre, Liturgie - Theologische Differenzen aber ernst nehmen

Wien, 14.01.2016 (KAP) Für Christen ist der jüdisch-christliche Dialog eine große Chance auf Horizonterweiterung. Drauf hat der Wiener Dechant und Diözesanbeauftragte für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Ferenc Simon, hingewiesen. Es sei nicht jedem Katholiken bewusst, "dass Jesus als Jude geboren wurde, aufgewachsen ist, gelebt und gelehrt hat, gestorben und auferstanden ist". Die Kirche habe dies "jahrhundertelang verdrängt" und könne für ihre Glaubenslehre und -praxis viel von ihren jüdischen Wurzeln lernen. Das Judentum kann nach den Worten des Priesters auch ohne Christentum seine "Religion" ausüben, "aber wir Christen können nicht ohne das Judentum existieren", betonte Simon im Vorfeld des kirchlichen "Tages des Judentums" (17. Jänner) gegenüber der Wiener Kirchenzeitung "Der Sonntag".

Simon regte an, eine katholische Dogmatik zu entwickeln, "die konsequent einer jüdischen Perspektive folgt". "Eine Abenteuer-Reise für uns Christen" wäre es auch, die rabbinische Auslegung der Bibel kennenzulernen. Auch die katholische Liturgie gelte es kritisch zu betrachten im Hinblick auf die Frage, wie dort dem Judentum begegnet werde. "Da gibt es noch einiges zu tun."

Im jüdisch-christlichen Dialog sei es freilich auch wichtig, "die theologischen Differenzen ernst zu nehmen und ins Gespräch zu bringen", meinte Simon. Wie er hinwies, habe das Judentum "eine sehr gute Streitkultur", die für Christen ein Lernanstoß sein könne. "Denn über Strittiges muss gestritten werden."

Er selbst habe persönlich sehr viel vom Judentum gelernt, sagte Ferenc Simon. "Meine ganze Einstellung zur Bibel, ja auch zu Jesus, hat sich enorm verändert seit der Zeit, in der ich mich intensiv mit dem Judentum auseinandergesetzt habe." Jetzt sehe er vieles tiefer und gelassener, "es gibt viel Wichtigeres, als über Nebensächlichkeiten zu streiten".

"Verzerrtes Bild zurechtbiegen"

Seine Aufgabe als Dialogbeauftragter sehe er in der Bekämpfung des Antijudaismus und Antisemitismus im kirchlichen Bereich, beides in Wort und Tat abzubauen und Begegnungen zu ermöglichen, sagte Simon. "Auch die Aufklärung gehört zu meinen Aufgaben, das verzerrte Bild des Judentums zurechtzubiegen, und natürlich das verantwortungsbewusste Reden und Tun im Hinblick auf das Judentum." Christlicher Antijudaismus sei ein Widerspruch in sich, betonte Simon: "Man kann nicht den Gott Israels verehren und das Volk Israel verachten."

Zum "Tag des Judentums" am 17. Jänner erklärte der Dechant, für ihn sei dieser gleichsam ein "Pflicht-Termin". Das solle auch für jeden Katholiken so sein. "Damit wir uns immer wieder an unsere jüdischen Wurzeln erinnern, ist es wichtig, dass wir jedes Jahr vor Gott hintreten und für das, was wir Jahrhunderte und Jahrtausende lang begangen haben, Gott um Verzeihung bitten." Der "Tag des Judentums" wäre auch ein guter Anlass, um in ökumenischer Verbundenheit gemeinsam der jüdischen Wurzeln zu gedenken, so Simon.

Quelle: Kathpress

Ökumenikus ima

Okummeghivo

Cserkész és egyházközségi bál

Meghivo_bal_2