2017

Szent Karácsony

32047co_600
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22.30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11.00 órakor

december 26.
Szent István első vértanú, karácsony másod napja 11.00 órakor

december 31.
Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11.00 órakor

január 1.
Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, 11.00 órakor

január 6.
Urunk Megjelenése, 11.00 órakor

január 7.
Urunk Megkeresztelkedése, 11.00 órakor
16.30 órakor
Badenben

Advent negyedik vasárnapja

24526co_200
Isten legnagyobb beavatkozása az emberi történelembe a Fiú megtestesülése. Az örök Fiú beleszületik az emberiség családjába, azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének. A hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának elfogadása mellett.

Szentmise 11.00 órakor, majd
12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Advent harmadik vasárnapja

Jn 1,6-8.19-28
János szerepe világos. Keményen nemet mond amikor a szenzáció hajhászók benne az új Mózest vagy Illést akarják látni. Ő saját magát hangnak, szónak tekinti, mint aki másra utal, mutat. Nem csoda, hogy az Isenheimer-i oltár János képe, melyen hosszú ujjával Jézusra mutat, híres lett. Nézz oda, mondja ez az ujj. Ne engem nézz, bár feltűnő és különleges vagyok és egészen biztosan nem halk. De az, aki igazán számít, ott áll melletted, feltűnés nélkül.
Keresztelő János, úgy gondolom, a keresztények számár jó példa. Nem kell mindig szeretet teljesnek és halknak és alázatosan visszafogottnak lennünk. Isten ügyéért fel kell emelnünk a hangunkat. De mindig világosnak kell lennie nem a saját sikeres teljesítményem a fontos. Mindenki számára láthatóvá kell tennem Krisztust. Bármennyire észrevétlenül és kis léptekkel is érkezik.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor
Scharl segédpüspök látogatása Bécsújhelyen szentmise és karácsonyi kis műsor 17.00 órakor a Dómban, közreműködik a Vox Mirabilis kórus Székesfehérvárról

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Advent második vasárnapja

Márk 1,1-8
A szent liturgia advent második vasárnapján Izajás és Keresztelő Szent János szavát hallatja velünk. Az evangéliumi nyitányban e két hang összecsendül. Izajás távolból hirdette a Megváltó eljöttét, nemzedékek itták szomjas szívvel biztató szavait: „Íme, Isten, az Úr, eljön hatalommal.” Keresztelő Szent János Krisztus közvetlen eljöveteléről tett tanúságot és a megtérésre való felhívása visszhangozta Izajás próféta szavát is, amellyel bátorította a száműzetés keserveiben megritkult, reményvesztett népet és készítette őket a hazatérésre.
Tanulságos megfigyelni, hogyan, milyen szavakkal bátorítja Izajás próféta Izrael idegenbe szakadt fiait és leányait. Nem ígér nekik fényes, szebb jövőt, amint azt a világ politikusai teszik oly könnyedén. Izajás csendesen a Jóistenről beszél nekik, aki nem felejtette el népét, hanem maga siet eléjük, hogy megszabadítsa őket.Szentmise 11.00 órakor majd elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina

Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Advent első vasárnapja

28352co
Mi már az első adventnek, a Krisztus várásnak csak emlékét ünnepeljük. De várjuk Krisztus második eljövetelét, illetőleg a vele való találkozást, amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell ébernek lennünk. Döntéseinkben megerősíthet az a gondolat, hogy Istennek számadással tartozunk és csak tőle várhatjuk a jutalmat fáradozásainkért.

Szentmise 11.00 órakor közreműködik a 40 éves „Liszt Ferenc“ kórus majd elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Adventben bibliaóra, lectio divina

LD Advent 2017_Plakat.pages


Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Krisztus Király vasárnapja, Katalin napi mulatság

28348coKrisztus az örök élet Királya.
„Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön.“


Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége.

November 25-én, szombaton a szentmise Bécsújhelyen lesz 17 órai kezdettel. A szentmise után kezdődik a KATALIN-BÁL.

November 26-án, vasárnap, szentmise 11 órakor.


11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499

Árpádházi Szent Erzsébet búcsú

IMG_20171119_113511_600Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 19-én, vasárnap délelőtt magyar nyelvű szentmisét és templombúcsút tartott a bécsi római katolikus egyházközség a Német Lovagrend templomában. A szentmisén Simon Ferenc esperes, főlelkész pappá szentelésének 20 éves évfordulóját is megünnepelték, valamint átadták az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit is, melyeket Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek írt alá.
A szentmisét Simon Ferenc esperes, főlelkész Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atyával közösen celebrálta. Az eseményen köszöntőt mondott Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő, valamint Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke.
Részt vett az eseményen Perényi János, bécsi magyar nagykövet, Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, illetve a 72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat, az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének és a Bécsi Magyar Iskolának a képviselői is ott voltak a rendezvényen.
A prédikációban Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atya Árpádházi Szent Erzsébet példája nyomán a segítségnyújtás és a jó cselekedet szerepét emelte ki, érdekes történetekkel, példákkal, anekdotákkal színesítette beszédét. Mindig van miből adnunk, hiszen nem üres a fejünk, a szívünk és a kezünk – Arnold atya szerint ez Szent Erzsébet legfőbb üzenete. Szerinte a kevésből is lehet adni és akár abból is, amiből nekünk sincs (például vigasztalva vigasztalódni). Sokszor lehet, hogy azzal segítünk, ha nem segítünk, nem avatkozunk bele valamibe. Fontos, hogy azoknak is tudjunk adni, akikről úgy gondoljuk, hogy nem érdemlik meg és tudjunk olyat is adni, amit mi sosem kaptunk meg, vagy amiről tudjuk, hogy nem nyer viszonzást. Elgondolkodtató kérdést tett fel azzal kapcsolatban is, hogy mit tud adni egy közösség, hogyan tud szeretni egy egyházközség.
A szentmise végén Ferenc atya megköszönte Márkus István és Kaszás István több éves képviselőtestületi munkáját, majd átadta az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit. Csiki László, Dobos Alpár, Erdős Anna, Gál Katalin, Jakab Péter, Kovács Krisztina, Kovács Levente, Lévay Tibor, Pál Zsolt István, Szemerédi Ilona, Szemerédi Tibor, Tiboldi Ákos dolgoznak tovább a bécsi magyar katolikus egyházközségért.
IMG_20171119_123510_600
Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő az emberi élet 20 éves periodikusságát emelte ki rövid köszöntőjében, gratulált esperes úrnak két évtizedes szolgálatához, hiszen számára, diplomataként ritka hogy ennyi időt tölthessen egy helyen. Még több emberöltönyi erőt kívánt Ferenc atyának.
Radda István, a Kerekaszal elnöke a Pannonhalmi Bencés Gimnázum egykori diákja elismerését fejezte ki Ferenc atyának, majd a gratuláció után köszönetet mondott a Kerekasztal létrejöttének elősegítéséhez, és a jó Isten áldását kérte esperes, főlelkész úr további munkásságára, életére.
A szentmise végén agapé várt a hívőkre.
Az ünnepi szentmisén a 40 éves Liszt Ferenc kórus is közreműködött, a szertartás végén pedig a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánc Együttes tartott rövid műsort az udvaron.

A templomról
A Német Lovagrend temploma a Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, és Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását.
A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített el.

Fazekas Csilla

Képes beszámoló itt

ORF Burgenland beszámolója

tovább...

Szent Erzsébet búcsú

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2017. november 19-én, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Hortobágy Arnold bencés atyával, köszöntőt mond Dán Károly Magyarország ENSZ nagykövete
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre. Az Egyházközség Képviselőtestületének kinevezései, melyet Schönborn bíboros úr írt alá, átadásra kerülnek.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán
Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.

Évközi 32. vasárnap

31929co_600

Miért nem osztották meg az olajukat

Számomra az olaj a hit megőrzését jelképezi. Ezt mindenki csak saját maga teheti: mások nem tudnak helyettem szeretni, nem tudnak helyettem imädkozni, nem tudnak helyettem szentmisére járni. Ezért nem tudták megosztani az okos szüzek az olajukat a balgákkal. De talán egy valamit elmulasztottak: az alvókat idejében felébreszteni…

Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor


Évközi 31. vasárnap, ifjusági szentmise

31922co_600
Gondolatok: Mt 23,1-12
Miért nem hívathatjuk magunkat mesternek? Egy jó barátom letette a mester vizsgát és ennek nagyon örül. Olyan titulus ez, amivel előbbre jut a munka világában és az életben. Egyrészt világos. A mester cím végzettség, de ugyanakkor egy hosszú útnak is az eleje. Jézus kritikával illet egy bizonyos magatartást, ami azt gondolja már teljesen végzett és már befejezte a "mesterséget". De éppen a lelki életben és a hétköznapi találkozásokban sohasem vagyunk készek. Mindig tanulók maradunk. Tehát nem oktathatjuk ki embertársunkat úgymond felülről. Inkább arról van szó, hogy megmaradjak mindvégig tanulónak és felfedezzem hová vezet az utam. Ehhez persze figyelmesnek kell lennem. Bátorságra van szükségem, hogy önmagamat is minduntalan megkérdőjelezzem. Beismerő készségre van szükségem, hogy az, ami tegnap még helyes és jó volt, ma lehet, hogy már nem értelmes és nem segít. Mielőtt valamit is mondanék, kész kell legyek a meghallgatásra. Hogy életünk mesterivé érett az csak a végén dől el. Addig úton vagyunk mint tanulók.

Ifi-mise 11.00 órakor

Évközi 30. vasárnap, mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepére és Halottak napjára a burgenlandi és a Bécsben élő magyarok is készültek, rendbe tették a sírokat, sokan pedig saját maguk készítettek koszorúkat. November elsején Alsóőrben egy régi hagyomány szerint a helyi dalárda is énekel, Bécsben pedig a szentmise végén felolvasásra kerülnek a kedves halottak nevei.

Bécsben, november 1-én a Német lovagrend templomában délelőtt volt magyar nyelvű szentmise, a szentmise végén pedig a hívők közösen megemlékeztek, felolvasták kedves halottaik nevét, meggyújtottak egy-egy gyertyát az elhunyt jótevőkért, családtagokért, rokonokért. Simon Ferenc esperes Mindenszentek üzenetéről: http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2875449/


28244co_400

Mt 22,34-40
Ez a történet magáért beszél mert annyira alapvető. Hiszen egyes farizeusok megkísérelték Jézust próbára tenni, hátha hibát követ el. Valószínűleg okot kerestek, hogyan távolítsák el Jézust. Vallási vezetők hajlanak a szűk gondolkodási módhoz. Az új gondolatok gyanúsak, veszélyesek. Ezért is várnak választ a vallási vezetők Jézustól arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb törvény. Talán, az a ravasz gondolatuk, elárulja Jézus a zsidó vallást. De ő nem teszi. Ellenkezőleg. Mint hívő és jámbor zsidó Jézus éppen azt nevezi meg, ami a "legfontosabb" törvény: Istent és embertársamat szeretni. Ezzel a hatalmi szóval, melyet Mózes ötödik könyvéből (MásodTörv 6,5) vesz hozzáfűzve az embertárs iránti szeretetet (Lev 19,18) befejeződik a beszélgetés, ami csapdának készült.
Számunkra is. Jézus megválaszolja minden kérdések kérdését. Mi a keresztényi? Mi az, ami megkülönböztet bennünket Isten előtt? Mi az egyház lényege? Nem a hit leszabályozása, hanem az Isten és emberszeretet lehetővé tétele. Egy olyan egyház, ami a kérdés-felelek játékába bonyolódik és a szabályok sokaságába, ki az, aki hozzánk tartozik és ki nem, eltéveszti megbízatását és elveszíti feladatát. Tehát saját magát veszíti el. Másként mondva: az Egyház a szeretet lehetősége. Hogy a szeretet szerethessen minden tapasztalat ellenére.

Vasárnap szentmise 11.00 órakor


31918co_600

November 1-én Szentmise 11.00 órakor


Halottaknapján, november 2-án, nem lesz szentmise, ezért
kedves halottainkról november 1-én, a szentmise végén emlékezünk meg.

Katalin napi mulatság

11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499

Évközi 29. vasárnap, imádság a magyarságért

24304co_200
A kérdés politikai csapda akar lenni Jézus számára. Ő azonban különleges bölcsességére támaszkodik, és arra a szándékára, hogy ő nem az álmessiások politikai útját járja. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a császár pénzét, adjátok meg a császárnak,
ami az övé és Istennek is, ami az Istené.

A szentmisében 11.00 órakor megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról és szabadság harcról, imádkozunk nemzetünkért.

Ökumenikus est és 1956-os megemlékezés

2017_10_21_Ökumenikus est

október 21., szombat, 18 óra
Komensky iskola színházterme: Sebastianplatz 3, 1030 Wien


ÜNNEPI MŰSOR AZ 1956-os FORRADALOM EMLÉKÉRE
A bécsi magyarok közös programja

Köszöntések: Smuk András
(„Europa”-Club), Radda István (KA) és Hollós József (KSZ)
Ünnepi előadás: Dr. Tóth Imre (Sopron) történész, múzeumigazgató, egyetemi docens:
Utána
AMAPED diákok zenés, verses műsora
GÉCZY Erika (KSZ) népdalok
Szünet
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ - A magány változatai
(szerkesztett műsor az 1956-os forradalom emlékére)

A külső és a belső emigráció pozíciói jelennek meg Márai és Hamvas személyesen is megszenvedett állásfoglalásaiban. Az előadás egyfajta fiktív dialógust hoz létre a művek, naplók és esszék részleteiből, melyben a két alkotó meglátásai összecsapnak. Olykor egymás mellett beszélve, olykor ütközve, de akaratlanul is egymást erősítve tárulnak fel befolyástól mentes ítéleteik, hiteles tanúvallomásaik egy történelmi eseménysor kapcsán, melynek magvában az október 23-án kirobbant forradalom áll.
Szereplők: Ács Tamás és Papp Attila. Szerkesztő-rendező: Katona Imre

Évközi 28. vasárnap

28236co_400
A menyegző példájával Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy mennyire erős lehet bennünk a hétköznapok rutinja, mennyire elvakíthatnak bennünket szokásaink úgyhogy megkövesedünk lelki növekedésünkben, képtelenekké válunk a változásra, a megtérésre, restekké leszünk Isten hívására, a kegyelem ösztönzésére. Ezért ez a példabeszéd nekünk szól, és azt mondja: „Te vagy ez az ember, aki elutasítja a hívást egyszerűen azért, mert lelki lustaság áldozata lettél.”

Szentmise 11.00 órakor

Beszámoló: erdélyiek vasárnapja

IMG_0021
A 2017 év októberének első, felhős, de enyhe vasárnap reggelén hosszú sorban vonultak be misére a székely népviseletbe öltözött hívek a bécsi, német lovagrend templomba, hogy az aradi vértanúk emléknapjának alkalmából az Ausztriában élő erdélyiek összetartozását ünnepeljék.

Ahogy Simon Ferenc esperes úr bevezetőjében kiemelte: ez a nap nem csupán a gyász napja, hanem az életé: ünnepeljük az életet, azt, hogy itt élhetünk, ünnepelhetünk szabadságban és szeretetben.
Mert nem személyes érdem, hanem kegyelem, hogy hova születünk: ez tesz magunk és mások iránti felelősseget a vállunkra.
Az aznapi evangélium (Mt 21,28-32 )a két fiú története: atyjuk a küldi a szőlőskertbe küldi őket, de csak az teljesíti atyja akaratát, aki a kezdeti vonakodás után mégis a tettek mezejére lép. Most, ma, azonnal indulva Isten országában dolgozni - ez a legfontosabb feladatunk és ajándékunk egyben.
Különösen a székelyek figyelmébe ajánlotta az evangélium üzenetét: az igaz keresztény realista, azaz tanul a múltból, de teljes erővel dolgozik a jövőn; nem siratja és nem vágyakozik vissza a múltba, és a legapróbb tevékenységével Isten országát építi.

Az áldás előtt elhangzott még Szilágyi Béla – Székely Miatyánk c. verse:
"...
Ne higgyük, hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben
Mindig csak Székely vére folyt!
- Ne add, hogy Benned is csalódjunk!
Ne add, hogy ne higgyünk Neked...
Ne add azt, hogy elhiggyük azt, hogy
Cserbenhagytad a népedet!.."

A székely közösség a mise végeztével, sok szeretettel és bő kínálattal vendégelte meg a Német Lovagrend vendégházának udvarán,az időközben kisütött őszi nap fényében a híveket.

Kakas Anna sajtóreferens


IMG_0024IMG_0008IMG_0064

Évközi 27. vasárnap, termény áldás hálaadás, ifimise

28232co_400
Jézus is szőlőhöz hasonlítja az Isten országát. Előlegezi a bizalmat, ránk bízza kegyelmi javait, de elvárja, hogy kamatoztassuk erőinket. A példabeszéd történeti célzás a próféták üldözésére és Jézus keresztre feszítésére. Isten terve azonban az emberek ellenállása ellenére megvalósul. Talál olyanokat, akik megteszik akaratát és megdicsőítik őt életükkel, s végül ő fog ítéletet tartani mindenki fölött.

Szentmise 11.00 órakor
leo
Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!


Szentmise
11.00 órakor terményáldó hálaadó szentmise. Mint az ősegyházban szeretnénk mi is a hálánkat kifejezni és abból amink van a szegényeknek is adni. Ezért aki teheti, hozzon magával tartós élelmiszert (cukor, liszt, olaj, száraztészta, rizs.....) amit felajánláskor az oltár elé teszünk és a szegényeknek adunk.

Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 26. vasárnap, Erdélyiek vasárnapja

erdvas_600
A két fiúról szóló példabeszédben van egy érdekes részlet. Az apa felszólítja a fiait, hogy menjenek dolgozni a szőlőbe. Tudjuk, hogy az evangéliumi szóhasználatban a szőlőskert Isten országát jelenti. Az érdekes ebben a felhívásban a jelen idő használata: „Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni!” Nem holnap, nem amikor lesz rá időd, nem amikor majd befejezted mostani elfoglaltságodat, hanem menjél most, azonnal. Ez azt jelenti, hogy Isten országának építése a legfontosabb feladatunk.


A vasárnapi szentmisében, 2017. október 1-én, különösen is imádkozunk az erdélyiekért.


Népek vasárnapja

Sonntag-der-Voelker-2017Boldog emlékezetű König bíboros úr püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében.
Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok egyházközségei vesznek részt. A szentmise több nyelvű lesz, ami azt jelenti, hogy különböző részek különböző nyelven hangzanak el.

A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét idén Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindenkit, az Érseki Palota árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.
(A Deutschordenskirche-ben ezen a vasárnapon magyar nyelvű szentmise nem lesz.)

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

Népcsoportok vasárnapja Bécsben

Vasárnap délelőtt 10:15-től rendezik meg a bécsi Stephansdomban a „Népcsoportok Vasárnapját“. Az esemény, melyen magyar kóruszene és magyar ételek is fontos szerepet kapnak, mostanra már nagy hagyományra tekint vissza.
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2868160/

Évközi 24. vasárnap

24198co_200
Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.
Jézus azt ajánlja, hogy az ő követője legyen mindig kész a megbocsátásra. Péter ennek a mértékét akarja tisztázni. Jézus ellenben nem mértéket állít fel, hanem a szeretet túlcsordulását ajánlja. A példabeszéd megvilágítja, hogy Istennel szemben mindig több az elszámolni valónk, mint az emberekkel szemben, s ő majd olyan mértékkel mér nekünk, ahogy mi mértünk másoknak. Jézus azonban ezzel nem függeszti fel az igazságosság követelményeit, hanem inkább arra céloz, hogy egyáltalán ne kövessünk el igazságtalanságot és a jogok érvényesítésében sem szabad a szeretetről megfeledkezni.

Szentmise 11.00 órakor


szechenyi
Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról. A Bécsi Magyar Nagykövetség a koszorúzásra minden érdeklődőt szeretettel vár.
A Herrengasse 5. sz. alatti Széchenyi szülőházán lévő emléktábla koszorúzási időpontja: 2017. szeptember 21., csütörtök 11.00 óraSzéchenyi a hazát szolgálta

Széchenyi István életútját is emóciók, az érzelmek és a racionalitás kormányozta. Kimagasló munkásságának záloga az, hogy a hazát gazdagító döntéseinél az igen erős pozitív érzelemmel, a hazafisággal az észszerűség is lépést tudott tartani.

A haza, a hazafiság magasztos érzelmét megélő legnagyobb magyar kivételes képességeivel a hon felemelkedéséért munkálkodott, „Hunniát magasabbra emelni” írta a Világ c. könyvében. Közismert, hogy Széchenyi milyen kimagasló eredményeket ért el a gazdasági, társadalmi élet formálásában. A Világ c. könyvében a művelődés előmozdításáért, a nemzet kibontakoztatásáért szállt síkra. Jól látta, hogy a gazdaság fejlődése csak a művelődés, a tudás gyarapításával érhető el. „Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelőnk, s kezeink”. A Hitel c. könyvében azt is hangsúlyozta, hogy „ a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Széchenyi számára a hazaszeretet nem frázis, hanem sikereit meghatározó motiváció volt. 1844-ben Hírlapi cikkeiben kifejti, hogy „legyünk igazi hazafiak nem annyira szájjal, mint inkább vállal, tettekkel”. Megalapozottan állítja Kautz Gyula közgazda az 1868-ban megjelent művében, hogy az 1825- és 1848. közötti időszak Széchenyi kor volt.

A legnagyobb magyar mély hazafiságát a szülői ház, kivételes műveltsége, külföldi útjain szerzett tapasztalatai és 1808-tól 1825-ig katonai szolgálata idején az ország számos településén átélt élmények erősítették meg. 1820. július 20-án a Naplóban Debrecenben feljegyzi „szegény mélyre süllyedt ország. Oly kevés műveltség és oly kevés természetes adottság és erő”. Amikor Debrecenben az erdőben katonáival ünnepséget tartott a naplójában erről így írt: „annyira ellágyulok, ha valami hazait látok, hogy egy hegedű, egy cimbalom, de még egy duda is elég, hogy sírásig elszoruljon a szívem”. A legnagyobb magyar a Naplóban számtalan helyen felemlíti az ország elmaradottságát, amely erősítette hazaszeretetét, fokozta tettvágyát a haza felemelkedése érdekében.

Széchenyi a Kelet népe újságban kifejti „mindazt, mit tevék egyedül azért tevén, mert magyar vagyok”. A legnagyobb magyar magyarság tudatát, haza iránti szerelmét fokozta a Wesselényi Miklóssal kialakult barátsága is. 1821. augusztus 01-jén a Naplóban feljegyzi „Wesselényi Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem. Vele örökké szoros és felbonthatatlan barátságban fogok élni”. 1821-ben Wesselényi birtokán Zsibón megvalósult eszmecseréjük Széchenyi hazaszeretetét elmélyítette. Több mint 20 év múlva, 1843-ban írt újságcikkében Széchenyi kifejti: „Wesselényi lángoló hazaszeretete, magasztos felfogása és bizonyos varázs, melyet annyira gyakorol, elbájolá keblemet. S miután szívemben napról napra megerősödött azon hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Mindketten pirultunk hazánk hátramaradt, elaljasodott léte fölött”.

Szerintem Széchenyi kimagasló eredményeihez hozzájárult Zichy Károly gróf feleségével Crescencével 1824-től táplált szerelme is. Széchenyi különösen kiváló képzelő ereje szerelmét számtalan esetben méltatta, hazát gyarapító tevékenységének védőszentjévé tette.

A legnagyobb magyar a Hitel c. könyvében hangsúlyozta, hogy „ a haza igaz szeretete nem vak szerelem”. Ebben a könyvben azt is megfogalmazza, hogy ha „anyaföldünk kopárságát említem, s nem dicsérem, az hazaszeretetből ered”. Arra is rámutat, hogy „nem az cselekszik bölcsen, ki hazaszeretetét abban helyezteti, hogy minden idejét annak dicséretére pazarolja, hanem inkább az, aki hátramaradását fejtegeti s boldogításán fáradozik. Ami igazán jó s kitűnő, nem kell annak dicséret: fénylik a gyémánt magában is”.
Széchenyi zsenialitása abban is kitűnik, hogy a haza fejlődéséért, a hátramaradás felszámolásáért a legfontosabb területekre koncentrált.

1994-től minden évben ezen a helyen a legnagyobb magyar születésnapján szóltam a csodálatra méltó életről. Mert csodálatra méltó az az államférfi, aki hatalommal nem rendelkezett mégis gondolataival, cselekedeteivel, tetteivel, írásaival örökre beírta nevét Magyarország történetébe.

Dr. Takács Imre
Széchenyi kutató
HajdúszoboszlóEzen beszéd elhangzik 2017. szeptember 21-én a legnagyobb magyar születésnapján Bécsben a szülőháznál.
Az országgyűlés delegációjának tagjai: Dr. Vitányi István (FIDESZ) Dr. Pósán László (FIDESZ), Dr. Takács Imre Széchenyi kutató.

Évközi 23. vasárnap

28129co_400
Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni, hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Krisztus feltételezi, hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség, de a cél nem a megtorlás, hanem a kiengesztelődés. A sértést, az igazságtalanságot számonkérhetjük, de úgy, hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt. Ha lehet, akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében, és csak végső esetben a nyilvánosság elé vinni. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti belső békéjét, azért kizárhatja azokat, akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van.

Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor

Képes beszámoló

D__EP20170826001_600
A képeket Filep István készítette. Köszönjük!

Szent István király bécsi ünnepe 2017

szent istván plakát 17

Nyár

27929co

Adj magadnak egy szempillantásnyi nyugalmat és megérted, bolond módjára siettél.

Lao ce

Közös gondolkodás a jövőnkről – Vallásközi konferenciát rendeztek Tihanyban

Kétnapos konferenciát rendeztek az ember és környezete kulturális és morális egységéről a Tihanyi Bencés Apátságban június 14-én és 15-én. A „Közös gondolkodás a jövőnkről” című tanácskozáson részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.
img.php

Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele házigazdaként köszöntötte a megjelenteket. „Bár különböző vallási közösségekhez tartozunk, mindannyiunkban közös annak a hite, hogy az életnek nem urai, hanem felelős gondozói vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: azt is hisszük, hogy van felettünk, rajtunk kívül egy Teremtő Úr. A rendi elöljáró egyik ősének művére hivatkozva arról beszélt, hogy a Jordán folyóban úszó halak egy ponton visszafordulnak, mert azon túl – a Holt-tenger felé közeledve – egyre sósabb a víz, és ha tovább úsznak, elpusztulnak. Ennek a helynek a közelében keresztelkedett meg Jézus és hívott mindenkit arra, hogy változtassa meg az életét. „Itt az idő, hogy mi is megváltozzunk, hogy kijelentsük: »Eddig, és ne tovább«” – hangsúlyozta a perjel.
tovább...

Úrnapja és Évközi 11. vasárnap, Szent Korona Kórus

31479co_600Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
Úrnapi Szekvencia


Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

Jézus a tizenkettőt küldte és megparancsolta nekik: Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy el-közeledett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

2017. június 18-án, vasárnap, szentmise 11.00 órakor, Szent Korona Kórus
Bécs-2017mise

Szentháromság vasárnapja és Ökumenikus könyörgés a magyarságért

27855co_400
Búcsú beszédében Jézus azt mondta tanítványainak: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében”. Ez a megbízatás jelentős módon meghatározta az első századok keresztségi szertartását. Ezekben a századokban úgy kereszteltek, hogy a keresztség előtt a jelölteknek, akkor csak felnőtteknek, három kérdés tettek fel: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában? - Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában? - Hisztek-e a Szentlélekben? A jelöltek minden kérdésre azt válaszolták, hogy Credo – hiszek. Majd ezután alámerítették őket teljesen a vízbe. A korai keresztényeknek a Szentháromságos hit nem volt valami elvont dolog, elvont idea, elvont tétel, elvont dolog. Atya, Fiú, és Szentlélek eleven valóság volt, akinek az életüket felajánlották, akinek a keresztségben jelképesen meghaltak és bennük újra is születtek. A Szentírás is ezt igazolja. A Szentháromságba vetett hit nem elvont spekuláció, hanem a vallásos tapasztalat eredménye.

Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus könyörgés a magyarságért 17.00 órakor

Lange Nacht der Kirchen - Templomok éjszakája

Fragmente aus dem Horizont mit dem Sine Quartus Trio, 19:00–20:00
Unser Saxophontrio wurde 2017 gegründet. Wir möchten unsere gegenwärtige Beziehung zur Musik mit unseren Instrumente für Sie hörbar zu machen und wiedergeben, wie die grössten Meister der abendländische Musik die Natur wahrgenommen haben.


„Jesus ins Herz geschlossen“, 20:00–22:00
Peter Máriáss und seine Band haben für archaische Volksgebete aus Ungarn eine zeitgenössische Weltmusikstimmung gezaubert. Die klare, tiefe Gottesfurcht aus dem ungarischen Mittelalter kombiniert mit ein wenig Jazz, Rock ’n‘ Roll und Balladen.
Termin-Website: http://www.mariasspeter.hu/

„Klassisch“, ein Barock-Ensemble, 22:00–23:30
Ehemalige und aktive Lehrer und Studenten der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien präsentieren Werke von Wilhelm Friedemann Bach, Haydn und Mozart auf authentischen Instrumenten.Adresse: Singerstraße 7, 1010 Wien

Pünkösd

31468co_600
Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint:
a Lélek, a Vigasztaló megszállt az egybegyűlteken.

Tündöklő fényességű láng tüzes nyelvekké alakult:
igéik hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak.

Beszélnek minden nyelveket; megretten a pogány tömeg, azt vélik:
musttól részegek, kiket Szentlélek ihletett.

Történt e titkos adomány a szent Húsvét-idő után,
hogy ülték ős törvény szerint a bűnbánatnak napjait.

Meghajtott fővel esdnek, jóságos Isten, híveid:
áraszd ránk égből gazdagon a Lélek áldott kincseit.

Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk:
bocsássad meg most bűneink, s tedd békéssé esztendeink.

Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te örökre légy lelkünk hite! Ámen.

A zsolozsma pünkösdvasárnapi himnusza

Szentmise 11.00 órakor
Pünkösdhétfőn szentmise 11.00 órakor

Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

27752co_400
Máté nem azzal zárja könyvét, hogy Jézus hazatért az Atyához, hanem azzal, hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus küldetésének. Úgy küldi tanítványait, mint az abszolút hatalom birtokosa. Az apostolok feladata az lesz, hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék, vagyis megvalósítsák az ő követését a földön. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz, hogy az Egyház az Isten országát fogja terjeszteni.

Urunk mennybemenetelének ünnepén, csütörtökön, szentmise 11.00 órakor

27841co_400
Eljött ,,az óra'', amikor ki kell mondani az utolsó szavakat, és maradék nélkül meg kell tenni az Atya akaratát. Szenvedését úgy tekinti, hogy ő abban megdicsőíti az Atyát és az Atya is megdicsőíti majd őt. Az emberiség megváltása tehát része az Atya és a Fiú párbeszédének. Jézus földi működése is azt célozta, hogy az Atya nevét megismertesse az emberekkel, s ezzel nyitotta meg számukra az utat, hogy az Atya gyermekeivé váljanak, akik életükkel szintén megdicsőítik az Atyát.

Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus könyörgés a magyarságért

oeku_magy17

Húsvét 6. vasárnapja

23833co_200
Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.

A Jézus iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának követése. Ez sem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével, akit Jézus az Atyától küld el, mint „másik vigasztalót.“ Ő az Igazság Lelke, ezért az igazság útján vezet, s mivel ő az Atya és a Fiú szeretetének kifejezője, azért bennünket is az Atyához kapcsol, mint fogadott gyermekeket. Ezért nem érezzük árvának magunkat. A nagy ígéret az, hogy aki szereti Krisztust, azt az Atya is szeretni fogja.

Szentmise 11.00 órakor a cserkészek közreműködésével

Húsvét 5. vasárnapja

27743co
Én vagyok az út, az igazság és az élet.

A tanítványok szomorúak, mert Jézus bejelenti távozását. De vigasztalódnak azon, hogy mesterük az Atyához megy és helyet készít számukra. Ott nem egyszerűen várni fogja övéit, hanem értük jön, maga vezeti őket az örök élet útján. Ő az út, az igazság, az élet, azért az üdvösség rajta keresztül elérhető. Az Egyház ezért tartja kötelességének, hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot és mindenkiért imádkozzon.

Szentmise 11.00 órakor
16.30 órakor szentmise Badenben

Húsvét 4. vasárnapja

31365co_600Meg kell renoválni a "jó pásztor" képet? Ha még mindig a múlt századi édes-émelyítő, giccses kép él bennünk akkor valóban itt az ideje a munkának… Mert a "jó pásztor" édeskés képének kemény és élet hű alapja van. Az elhagyatottak és az elveszettek iránti felelősségről van szó. Az igazságosság a tét.
Ifjusági szentmise 11.00 órakor tiszteletre méltó Márton Áron püspök és a magyar hitvalló püspökök emlékezete

Kurz: Fremdsprachige christliche Gemeinden fördern Integration

423adf4e-0097-4e21-b735-f96bfb32b82aMinister bei Empfang für katholische Migrantengemeinden: "Bin dankbar für das vielfältige christliche Leben in Wien" - Weihbischof Scharl: Wahrnehmung und Anerkennung fördern die Integration

Die Wiener katholischen Gemeinden für Migranten leisten nach den Worten von Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz einen wichtigen Beitrag für die Integration in Österreich. "Viele Gemeinden fungieren als Anlaufstellen und tragen wesentlich dazu bei, dass Menschen hier nach ihrer Ankunft heimisch werden", sagte der Minister am Donnerstagabend bei einem Empfang für die anderssprachigen katholischen Gemeinden der Bundeshauptstadt. An der Veranstaltung im Außenministerium nahmen Spitzenbeamte des Ministeriums sowie rund 120 Priester, Pastoralassistenten und andere Vertreter der Gemeinden der Erzdiözese Wien mit Weihbischof Franz Scharl an der Spitze teil, der auch in der Bischofskonferenz für die anderssprachige Seelsorge zuständig ist.
Er sei "dankbar für das vielfältige christliche Leben in Wien", betonte Kurz. Er hob das große ehrenamtliche Engagement in den Gemeinden hervor und zeigte sich erfreut über bereits bestehende Kooperationen. Besonders wichtig sei dieser Einsatz auch angesichts der außenpolitisch "sehr bewegten Zeiten" und der Flüchtlingsbewegungen, so der Minister. Die Bemühungen um Integration in Österreich seien ein "Job, der nie aufhört", wobei für ihn die vorrangigen Bereiche der Spracherwerb, der Einstieg in den Arbeitsmarkt - auch durch Schaffung gemeinnütziger Arbeitsplätze - und die Vermittlung von Grundwerten seien, letzteres besonders bei Menschen aus anderen Kulturkreisen.
tovább...

Húsvét 3. vasárnapja

26333co_400
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított Egyházról is valóságos képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról.


Szentmise 11.00 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22.00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 10-én ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Meghívó

image003

A Szent Negyven Nap 5. vasárnapja

31238co_600Én vagyok a feltámadás és az élet.
János evangéliuma szerint az Ige azért lett emberré, hogy életet és világosságot hozzon. Jézus úgy áll előttünk, mint a feltámadás és az élet, a halál legyőzője. De más hitbeli kérdések is felmerülnek. Jézus nem felel azonnal Lázár betegségére. Engedi, hogy a baj elhatalmasodjon, hogy majd Isten annál jobban megdicsőüljön. Amikor jelen van, először hitet követel. De azt is megmutatja, hogy együtt érez fájdalmainkkal. Megengedi a megpróbáltatást, mert az erényeket csak nehézségek között lehet gyakorolni.

Szentmise 11.00 órakor

A Szent Negyven Nap 4. vasárnapja

31156sw_600
Jézus meggyógyított egy vakot. Mit mond nekünk ez az esemény?
Más szemmel látni embertársamat!
Jézus odalépett a vak emberhez, akit körülvettek a farizeusok, akik úgy hitték, hogy a betegség tényleg Isten büntetése, hogy lássák, mi történik. Ha Jézus meggyógyítja a vakot, szembeszegülne az egész vallásos hagyománnyal, ha viszont nem gyógyítja meg, akkor szívtelen ember. Figyeljük meg, milyen csendesen, természetesen, magától értetődően tesz Jézus jót. Még csak azt sem várta, hogy a beteg könyörögjön hozzá.
Ilyen jóságra adott példát Jézus, mi több, szavatolta, hogy mi is lehetünk jók, úgy, mint ő. Nagyböjt felhívás a jóságra. Vizsgájuk meg magunkat, hogyan teszünk mi jót?

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Választások eredménye

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap Egyházközségi Képviselőtestületi Választások voltak az egész Bécs-i Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kellett kiválasztani. Összesen 215-en szavaztak. Képviselőtestületünk átlag életkora 38,25 év.


A Képviselőtestület első ülését 2017. április 4-én, a megalakuló ülést pedig 2017. április ...-án, hétfőn, 19 órakor a Szent István Otthonban (Döblergasse 2/30b) tartjuk. Itt az esetleges további küldöttekről tanácskozunk ill. megválasszuk a helyettes elnököt és megbeszéljük az ideiglenes munkatervet.

Képviselőink:
Kovács Levente
Kovács Krisztina
Gál Katalin
Dobos Alpár
Dr. Tiboldi Ákos
Csiky László
Jakab Péter (Baden)
Pál Zsolt István (Bécsújhely)

Tartalékos képviselőink:
Dr. Ambrus Orsolya
Rolik Tamás
Sass Judith
Jánoska Szabolcs
Kakas Anna
Tandari GabriellaA Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség választott.
KÖSZÖNJÜK!

Önök az urnához járultak.
KÖSZÖNJÜK!

A következő 5 évben mint Képviselő meghatározóan hozzájárulsz a Magyar Egyházközség életéhez.
KÖSZÖNJÜK!

Elkötelezetten dolgozol az Egyházközségben és tartalékos Képviselőként rendelkezésre állsz.
KÖSZÖNJÜK!

A Szent Negyven Nap 3. vasárnapja, EKT választások

31152co_600
Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.
Krisztus bárkit megszólíthat, akár a mindennapi élet eseményein keresztül is. Ő életünket olyan adományokkal akarja megajándékozni, melyek megmaradnak az örök életre. Végül a legfontosabb: igazi hatása annak van, akinek mindennapi kenyere az Atya akaratának teljesítése.

Szentmise 11.00 órakor

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások a Bécsi Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise után Bécsben március 19-én lehet.
További infók:
www.pfarrgemeinderat.at

Képes beszámoló Csaba testvér látogatásáról

IMG_1406_600
Csaba testvér Bécsben. Am Tabor plébánia, 2017.03.04

Csaba testvér Bécsben. Német Lovagrend Temploma, 2017.03.05

Csaba testvér a bécsújhelyi dómban, 2017.03.05

Bécsújhely, agapé, 2017.03.05


Szent László királlyal a boldogságra vezető parancsolatok útján!
3. Az Úr napját szenteld meg!


Szent László élete

Csaba testvérnek mindösszesen 8300€ tudtunk átadni. Isten fizesse meg bőségesen a nagylelkű adományokat!

A Szent Negyven Nap 2. vasárnapja

31151co_600

A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog: Ő a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beigazolódnak. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.

Szentmise 11.00 órakor
Badenben szentmise 16.30 órakor

Egyházközségi Képviselőtestületi Választások: A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise előtt és után Badenben március 12-én!

A Szent Negyven Nap első vasárnapja, hamvazkodás, Böjte Csaba testvér látogatása

27523co_300
Az írás elegendő

Gazdagság, határtalanság és hatalom. Az ördög kísértéseivel még ma is találkozhatunk. Talán még fantázia dúsabban és rafináltabban lép fel mint Jézusnál, és az ördögöt nem könnyű felismerni. De hogyan maradhatunk állhatatosak? Úgy ahogy azt Jézus tette. Egyedül csak Isten igéjével.


Böjte Csaba testvér Bécsben és Bécsújhelyen

2017. március 4. szombat, 18.00
Am Tabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.


2017. március 5., vasárnap
Szentmisék Csaba testvérrel:
11.00 Deutschordenskirche,
17.00 Wr. Neustadt-i Dóm
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások: A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise előtt és után Bécsújhelyen március 5-én!


A szentmiséken gyűjtés rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

Évközi 8. vasárnap

IMG_0028A Gondviselésbe vetett bizalomról Jézus üzenetének egyik legszebb, legvigasztalóbb szakaszát halljuk ma (Mt 6, 24-34). De egyben a legjobban próbára teszi követői hitét. Az ószövetségi megpróbáltatásokat szenvedő, ellenségeitől üldözött hívő ember is nehezen talált megnyugvást, amikor a világban tapasztalható rosszat, az ártatlanok szenvedését látta, miközben a „gonoszoknak” jól ment a sorsuk. Erről szólnak Jób vagy a zsoltáros lázadozásai, panaszai.

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Évközi 7. vasárnap

IMG_0003_600
Szeressétek ellenségeiteket!

Itt Jézus folytatja annak kifejtését, hogy tanítása tökéletesíti a törvényt. A ,,szemet szemért'' előírásban az igazságosság jut érvényre, abban az értelemben, hogy a büntetés nem lehetett súlyosabb, mint az okozott kár. Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni. Ezzel nem tolja félre a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt akarja, hogy a megbocsátás menjen el a végső határig. A megokolás az, hogy mi is rászorulunk Isten irgalmára, s annak előfeltétele az, ha mi magunk is irgalmasok vagyunk. Az irgalmasságot a mennyei Atyától kell megtanulnunk.


Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus istentisztelet Bécsben

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát;” (2Korinthus 5.17-18).
DSC_0543_600
2017. február 5-én délután öt órakor kezdődött az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség ökumenikus istentisztelete a Bécs – Belvárosi református templomban.

Mindig különlegesek számomra az ökumenikus istentiszteletek, amelyek azt hangsúlyozzák, erősítik, ami minden keresztény embernek egyre nélkülözhetetlenebb ebben a zaklatott világban: a hit megtartó erejét a mindennapi életben, és az összetartozást a keresztény hitben.

A keresztény egyházak Ausztriában is megtartják az Ökumenikus Imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imahét témáját évről-évre más ország egyházai határozzák meg. A 2017-os imahét témáját a németországi keresztények dolgozták ki, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Ennek jegyében közösen úgy határoztak, hogy ezt az évfordulót Krisztus-ünnepként fogják megünnepelni. Az idei mottó: „Krisztus szorongató szeretete” (2 Kor. 14-20). Idén a református gyülekezet adott otthont ennek az alkalomnak.

Karvansky Mónika református lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd Simon Ferenc katolikus esperes, főlelkész szólt arról, hogy milyen fontos az egység a hívők között. Nt. Juhász Réka evangélikus lelkipásztor imájában szintén az összetartozást hangsúlyozta, és a hívek közötti falak lebontására biztatott.
DSC_0591_600
Meghallgathattuk Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára) igehirdetését, aki az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség meghívására érkezett közénk. Dr. Fischl Vilmos arról beszélt, hogy mit jelent a keresztény ember számára Krisztus szorongató szeretete. Handl György orgonaművész, kántor segítségével gyönyörűen szólaltak meg a szent énekek. Az istentiszteletet után szeretetvendégségre került sor, ahol kötetlenül és jókedvűen beszélgethettünk egymással.

Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bármelyik köszöntést hallom, megnyugszik a lelkem, és tudatosul bennem, hogy nem vagyunk egyedül. Mert nem az számít, ami elválaszthatna bennünket egymástól, hanem az, ami mindannyiunkat összeköt…

Miklós Tünde

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Évközi 6. vasárnap és Betegek kenete

31056co_600
"Isten és Izrael szerelmi története a legmélyebben abban valósul meg, hogy Isten odaadja népének a Tórát, ami azt jelenti, hogy fölnyitja a szemét az ember igazi lényegének látására, és megmutatja neki az igazi emberlét útját;"

DEUS CARITAS EST
XVI. Benedek pápa enciklikájaimage_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért a vasárnapi szentmisében 11.00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.

Badenben szentmise 16.30 órakor

Ökumenikus ima


oikoumene_400
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért
Vasárnap, 2017. február 5-én, 17.00 órakor a Református templomban.
Cím: 1010 Wien, Dorotheergasse 16

Vendégünk: dr. Fischl Vilmos Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsanak főtitkára, evangélikus lelkész
Az istentiszteleten Juhász Réka evangélikus lelkész, Karvansky Mónika református lelkipásztor és Simon Ferenc esperes, főlelkész szolgálnak.

Mindenkit szeretettel várunk!

Évközi 5. vasárnap, gyertya szentelés és Balázs-áldás

31051co_600
Ha mi egymásnak kenyeret és a sót ajándékozunk, az a vendégszeretet jele. Ha mi embertársunk számár kenyér és só vagyunk, az Isten emberszeretetének jele.

Szentmise 11.00 órakor Bécsben

Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, február 5-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertyás körmenettel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!


Keresztény–zsidó imaóra: „Zsidók és keresztények arra hivatottak, hogy áldás legyenek a világnak”

Az ökumenikus imahét nyolcadik napján, január 22-én, vasárnap keresztény–zsidó imaórát tartottak Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Erdő Péter bíboros és Darvas István rabbi tartott igehirdetést, a keresztény felekezetek képviselői imádságokat mondtak.
kzs171
Horváth Zoltán plébános kérésére felállva, csendes imádsággal kezdődött az alkalom a terézvárosi gimnázium diákjait ért veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. A terézvárosi templom plébánosa ezt követően köszöntötte az egyházak vezetőit és a híveket.
* * *
kzs172tovább...

Évközi 4. vasárnap

30960co_600

Útmutató látószög váltáshoz
Az a kép, amit Jézus a boldogokról alkot, erősen szembeáll mindazzal, amit sokan közülünk (meg)élni akarnak. Mi inkább szeretnénk sikeresek és elismertek lenni mintsem a vesztesek közé sorolva tartozni. Csak Jézus megfordítja. Éppen azok boldogok, akik mi inkább nem szeretnénk lenni vagy akiké nem szívesen válnánk? Figyelem! Jézus nem azért nem nevezi boldogoknak mert ők olyanok amilyenek. Nem! Jézus megváltoztatja a látószöget. Ő Isten szemével látja őket. Ő a szeretet és igazságosság szemével ítél. Jézus azt mondja: mert Isten az ő oldalukon áll, ezért tapasztalják meg a boldogságot. Egyedül csak Isten vezethet bennünket a boldogságra. Csak az ő közelében válik minden jóra.

Ifimise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Évközi 3. vasárnap

Jézusban beigazolódtak a próféták jövendölései.

Jézus názáreti fellépésében képet kapunk arról, hogy ő hogyan mutatkozott be a világnak. Tudatában volt annak, hogy benne beigazolódtak az ószövetségi messiási jövendölések. De módját az ő viselkedéséből kellett kiolvasni. Isten Lelkének erejével jön. Nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség örömhírét. Őbenne elérkezett Isten országa, és megnyilvánul a bűnök bocsánatában, a hit világosságában és Isten irgalmának a kiáradásában. A jubileumi esztendő öröme ennek előképe volt.


Szentmise 11.00 órakor

Tag des Judentums

TDJ2017_Plakat_web

Évközi 2. vasárnap

30952co_600
Mielőtt Keresztelő János föllépett a Jordán folyó mellett és prédikálni kezdett az eljövendő Messiásról, nem ismerte Őt. Egészen másnak képzelte, mint aki valójában volt. Amikor azonban személyesen találkozott vele, egyszerre nagy átértékelést kellett végrehajtania. Korrigálnia kellett a lelkében élő Krisztus-képet.

Szentmise 11.00 órakor


m17

Szeretettel meghívjuk közösségünk apraja, nagyját a Széchenyi I. cserkészcsapat és a Bécsi Magyar
Egyházközség által megrendezett Farsangi bálba!

Akinek van, öltsön valamilyen magyar népviseletet, a gyermekek jelmezét szakavatott bírák fogják díjazni.

Étel-italról a rendezőség gondoskodik, batyut tehát senki NE hozzon magával!!

A belépő idén 8 európai aranytallér mindenkinek, ki legalább már 18-adszor érte meg a szüretet.
Ennek egy részét rászorulóknak adományozzuk.

Asztalfoglalásra is van lehetőség, sőt kötelező is. Icánál (0699/11839281) vagy Ildikónál (0699/10753414 vagy
ildiko_piroska@yahoo.com) legkésőbb január 15-ig meg lehet ezt tenni.

A mulatság január 28-án lesz, az Am Tabor plébánia közösségi termében (bejárat : Bécs 2., Alliirtenstr. 1)

Belépés 16 órától. Gyerekeknek és felnőtteknek 17:30-tól 18:30-ig a Napraforgók néptánccsoport biztosít zenés programot. A felnőtteknek a talpalávalót a Tequila zenekar fogja húzni, hajnali 2:00-ig.

Szeretettel hívunk minden szórakozni
vágyót, hogy tapossuk el együtt a farsangot, kívánjuk, hogy mindenkinek kedve teljen, ha eljön!

A rendező Cserkészvezetők