Úrnapja és Évközi 11. vasárnap, Szent Korona Kórus

31479co_600Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
Úrnapi Szekvencia


Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

Jézus a tizenkettőt küldte és megparancsolta nekik: Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy el-közeledett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

2017. június 18-án, vasárnap, szentmise 11.00 órakor, Szent Korona Kórus
Bécs-2017mise