Bérmálás
A bérmálás a keresztség tökéletesítője – a pünkösdi Lélek közvetlen kiáradása megerősít Krisztushoz és az egyházhoz tartozásunkban, közli a Szentlélek bensőséges ajándékait, kísér az úton, hogy érett nagykorú keresztényekké váljunk, erősít, hogy szavainkkal és tetteinkkel tanúságtevők legyünk.

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége nagy szeretettel várja azon 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 2024-ben bérmálkozni szeretnének.
Jelentkezni a hivatali órák alkalmával (hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig) e-mailen vagy telefonon ill. vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve a lakhelyét igazoló dokumentumot (Meldezettel) és 30€ anyagi hozzájárulást. Az iskolai hitoktatáson való részvétel kötelező.

Bérmaszülő
Az lehet bérmaszülő, aki a 16. életévét betöltötte, aki szentségekhez járulhat (vagyis például ha házas, akkor szentségi házasságban él), és a hitéhez méltó életet él. Bérmaszülő nélkül is meg lehet bérmálni a fiatalt. Nem szükséges, hogy a bérmaszülő azonos nemű legyen a bérmálkozóval. A bérmaszülő a bérmálás előtt részesül a bűnbánat szentségében, hogy tiszta szívvel vehessen részt a Szentmisén és áldozhasson a bérmagyermekével együtt.
Szükséges dokumentum: A bérmaszülő részére kiállított igazolás/anyakönyvi kivonat attól a plébániától ahol meg lett keresztelve.

A bérmálkozást 2024. tavaszán, tartjuk az Am Tabor plébánia templomban 11 órakor Várszegi Asztrik em. főapát úrral.

A bérmálkozási felkészítőt iskolásoknak minden vasárnap adventben és nagyböjtben a szentmise után 12-13 óra között tartjuk.


Felnőtt bérmálkozás
A felnőtt bérmálkozási felkészítőt nagyböjtben az Am Tabor plébánián (1020 Wien, Hochstettergasse 1.) tartjuk. Jelentkezni a hivatali órák alkalmával (hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig) e-mailen vagy telefonon ill. vasárnap a szentmise után. Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve a lakhelyét igazoló dokumentumot (Meldezettel) és 30€ anyagi hozzájárulást. Az iskolai hitoktatáson való részvétel kötelező.