Házasságot akarnak kötni:

Gratulálunk!
Egy templomi esküvőhöz időben (4-6 hónappal előre!!!) kell jelentkezni ahhoz, hogy az esküvőt a kívánt időpontban lehessen megtartani. Ezenkívül a templomi esküvő előtt szükséges a házassági előkészítőn való részvétel, valamint egy beszélgetés a lakóhely szerinti plébánossal.

Házasságkötésre jelentkezni az irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig) lehet.
A jelentkezéshez mindkét fél részéről a következő hivatalos okmányokra van szükség eredetiben:
- Keresztlevél vagy három hónapnál nem régebbi igazolás a szabad állapotról, melyet a keresztelési plébánia állít ki
- Születési bizonyítvány vagy anyakönyvi kivonat
- Lakcímet igazoló okmány
- Személyi igazolvány vagy útlevél
- Bejelentőlap/igazolás az anyakönyvi hivataltól, illetve házassági anyakönyvi kivonat

Ha valamelyik félnek már volt korábbi polgári házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
- Házassági anyakönyvi kivonat az előző házasságról
- Válási igazolás
- Halotti igazolás

Ha az egyik félnek már volt korábbi egyházi házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
- Egyházi házassági igazolás
- Halotti igazolás

A római katolikus esküvői szertartás szövegét magyarul vagy/és németül itt letölthető (PDF formátum).


A bécsi főegyházmegyében kötelező részt venni a jelentkezés után egy házassági előkészítőn. Bővebb információkat itt talál:


Herzlichen Glückwunsch!!!

Vor einer kirchlichen Hochzeit sollten Sie sich rechtzeitig (4-6 Monate!!!) anmelden, damit Sie auch den Termin bekommen, den Sie wollen. Ausserdem ist vor der kirchlichen Trauung der Besuch des Eheseminares und ein Brautleute-Gespräch mit dem Wohnpfarrer nötig.

Zum Anmelden brauchen Sie folgende Dokumente im ORIGINAL:
• Taufscheine
• Geburtsurkunden sowie ein Auszug aus dem Geburtenbuch
• Meldezettel
• Personalausweis
• Trauungsanmeldezettel des Standesamtes bzw. Heiratsurkunde

Wenn standesamtliche Vorehe zusätzlich:
• Heiratsurkunde der Vorehe
• Scheidungsdekret
• Sterbeurkunde

Wenn kirchliche Vorehe zusätzlich:
• Trauungsschein
• Sterbeurkunde

Anmelden können Sie die Trauung nur in der Wohnpfarre der Braut oder des Bräutigams.Ehestabilität durch fachliche Information und eigenes Wissen
Hier können Sie:

• sich einen Überblick über unsere Angebote verschaffen  
• Adressen unserer Kursorte der Erzdiözese Wien einsehen  
• aktuelle Termine erfahren  
• Unterlagen zu den Eheseminaren und zur Hochzeitsvorbereitung herunterladen  
• mit uns Kontakt aufnehmen  
• nützliche Links abrufen