A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük.
Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Igeistentisztelet áldoztatással Müller Károly diakónus úrral Szabadkáról 11:00 órakor, a végén hamvazkodás
16:30 szentmise Badenben, hamvazkodás

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 8., 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben