Évközi 3. vasárnap

32166co_600Jézus Kafarnaumba jött, hogy beteljesedjék, amit Izajás mondott.
Jézus nem Jeruzsálemben kezdte meg működését, hanem Galileában. Itt távolabb volt az elfogult farizeusoktól és írástudóktól, s a pogányokkal jobban érintkező lakosság fogékonyabb volt az ő egyetemes tanítására. Bejelentése az, hogy Isten országa elérkezett. Az ember úgy teheti magáévá az üdvösséget, hogy megtér és elfogadja tanítását. Jézus már működése elején tanítványokat vesz maga mellé, nagyrészt az ottani halászokból, és ígéri, hogy emberek halászaivá teszi őket, vagyis munkájuk gyümölcsöző lesz.

Szentmise 11.00 órakor