Évközi 5. vasárnap, gyertyaszentelés és balázsáldás

Márk 1,29-39
Ki vagy mi a démon? Hagyjuk figyelmen kívül a modern horrorisztikus elképzeléseket, filmeket. A szó görög eredetű és azt jelenti megoszt, feloszt, megbont. Ha így értelmezem akkor ma nagyon sok démon működik, gondoljunk csak az ember és természet közötti vagy a szegények és gazdagok, a fiatalok és öregek, a vallások és nemzetek de Isten és ember közötti megosztottságra. Ezek olyan megosztottságok, amik a következő években és évtizedekben nagy kihívások elé állítanak majd bennünket. Hogyan lettek ilyen sikeresek a démonok? Megpróbálok egy nagyon személyes és egészen biztosan egyoldalú választ adni. A nagy megosztottságok, az emberben létező kis megosztottságból erednek. Azt hiszem, azok az emberek, akik nem egyek önmagukkal, hajlanak arra, hogy ezt a megbontottságot kifelé is megéljék. Ismerek saját életemből olyan helyzetet, amikor önmagammal nem vagyok egy. Ez nem szórakoztató, sem magam sem pedig környezetem számára. Ezért szívlelem meg az evangélium tanácsát: vonulj magányba, csendesedj, gondolkodj el és imádkozz. Így leszek újra egy önmagammal.
 
Michael Tillmann
 

Szentmisék:
11:00 Deutschordenskirche
16:30 Baden


Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, február 4-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertya szenteléssel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!