Húsvét 6. vasárnapja

Az isteni szó az utolsó szó. Nem azért jött el, hogy a világé legyen az utolsó szó.
Paul Claudel

Májusi ájtatosság, litánia 10:45 órakor
Szentmise Bécsben 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

május 24-én 22:00 órától magyar program a
Lange Nacht der Kirchen / Nyitott Templomok Éjszakáján