A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás, Bibliaóra

Márk 1,12-15
Miért kell ilyen érdesen és élesen kezdeni? Miért kell Jézus nyilvános életének a sivatagban kezdődnie ahol szárazság, kísértés és "vadállatok" vannak? És miért kell nekünk is a böjtöt, a Szent Negyvennapot, ezzel az evangéliummal kezdeni? A sivatagi 40 nap Máténál és Lukácsnál is szerepel. Márk ezt a történet - mint az egész evangéliumát - szűkszavúbban és jóval rövidebben fogalmazza meg. De nem ez a lényeg. Talán csak a lényeget akarja elmondani.
Loyolai Szent Ignác úgy kezdi lelkigyakorlatait, hogy egyértelműen rámutat, életünk célja az, hogy újra és újra Isten felé forduljunk, mindenünkkel, mindennel ami szép és nehéz, mindazzal, ami az élethez tartozik. És, hogy minduntalan újra és újra "életünk rendezéséről" van szó. Talán, nem, egészen biztosan, találunk itt egy párhuzamot. A mai evangélium, belépés a nagyböjtbe, és ez arra szeretne rámutatni, hogy ebben az időszakban ismét, újra Isten felé kell, szabad, lehet fordulnunk. És pont ez az, amiről szólnia kell egész életünknek, nem csak ebben az időszakban, a nagyböjtben. Világosan és tömören megfogalmazva a lényeg: „Az Isten országa közel van. Térj meg és higgy az evangéliumban! "

2018. február 17. szombat, 18.00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2018. február 18., vasárnap

Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11.00 órakor.
A szentmise végén hamvazkodást tartunk.
12.00 órakor Lectio divina, bibliaóra
17.00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel


Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!