2019

Fehérvasárnap, elsőáldozás

Kinek nincs sebe? Hol van a sebed? Milyen érzés az amikor valaki az ujját belenyomja? Vannak kollektív sebeink? És mi az Egyház sebe? Jó ha sebeinkkel gyengéden és finoman bánunk. De van-e valami köze a sebeknek a csodához?

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor, elsőáldozás
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11:00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
16:30 szentmise Badenben

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19:00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22:00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11:00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11:00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 20-án ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja

Mindenkinek ismerős a tapasztalat: annyira fixálva vagy valamire, hogy az alternatív utak teljesen elhomályosodnak. Még az Istenről alkotott képünk is veszélybe kerülhet mert abszolúttá tehetjük, nem fogadunk el egy másikat, vagy más képeket helytelennek, hamisnak mondunk. Isten viszont mindig meglep bennünket, mint a mai első olvasmányban. Isten teljesen új lehetőségeket ad a szabadságra.
Az evangéliumban Jézus új perspektívát nyit a törvénytisztelők és követők számára a bűnösökkel való bánásmódra.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap negyedik vasárnapja

Felnőttnek lenni azt jelenti, hogy a saját két lábán áll az ember. Gyakran sokáig tart, amíg a fiatalok már nem igénylik szüleik támogatását. A Biblia leírja a 40 éves felnőtté válási folyamat történetét, amíg Izrael népe önállóan saját kenyeret tudott készíteni. A nélkülözésből a bőségbe kerülnek. Most az izraelitákon múlik, hogy mit csinálnak az ajándékból. Először azonban ünneplésre kerül sor. Az evangélium is egy ünnepről beszél.

Szentmise 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja

A kérdés, hogy ki Isten és milyen Ő, mindig foglalkoztatta az embereket. Azonban az emberek tapasztalatai Istennel, és az Istenről alkotott képek, amikről beszélnek, nem (mindig) általánosíthatóak. Ezért minden válasz kísérlet marad. Mózes az olvasmányban hivatást kap. Ő többet akar tudni erről az Istenről, akinek a meghívását hallja.
Az evangéliumban Jézus azon emberek ellen beszél, akik úgy gondolják, hogy pontosan tudják értelmezni Istent, a világot és ezek összefüggéseit.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja

Az evangélium tele van spékelve, tűzdelve jelképekkel. A számok mellett a hely is magáért beszél. Aki figyelmesen olvassa ezt az evangéliumi részletet abban egészen biztosan sok kérdés merül fel.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük.
Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Igeistentisztelet áldoztatással Müller Károly diakónus úrral Szabadkáról 11:00 órakor, a végén hamvazkodás
16:30 szentmise Badenben, hamvazkodás

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 8., 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

Évközi 8. vasárnap

A bölcs ember elgondolkodik az életről, cselekedeteiről és azok hatásáról. Élesíti figyelmét, és alapvető, fontos gondolatokat keres. Valójában emberismeretről van itt szó, őszintén nézek magamra és másokra is. Jézus, mint az evangélium bölcs oktatója, képekben gazdag támpontokat ad gondolatainkhoz. Így tesz elődje, Jézus Sirák fia, az olvasmányban is. Mindketten, Jézus és Jézus Sirák fia, az életet elősegítő cselekvésre búzdítanak, azok eredményeit és okait is felmutatják. Figyelmesek.

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 7. vasárnap

A tartós ellenségesgedés fájdalmas. Ha indokolatlan, még inkább. Ha ártatlannak érzed magad és az emberek mégis támadnak, hargra gerjedsz és vissza akarsz vágni. A Biblia számára nem idegen az ilyen pillanat. De megmutat más módot is az ilyen helyzet kezelésére. Mint Dávid esetében. Fiatalember korában jött, Saul király udvarába. A király irigyli/megveti Dávid sikereit, gyűlöli és erőszakosan üldözi. Végül David elmenekül. De Saul követi őt. Mit tehet Dávid az igazságtalan és veszélyes támadásokkal szemben?

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 6. vasárnap Csaba testvérel

A sivatagot barátságtalannak, kopárnak tartják. Ahol van elég víz, ott az élet növekedhet és virágozhat. Így lesz a víz a szeretet szimbóluma, a gondoskodás és Isten közelségének jele. A sivatag és a termékeny földterület egymással szemben állnak, mint a különböző életvitel képei. Az evangéliumban is ellentétpárral talákozunk.

2019. február 16. szombat, 18:00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2019. február 17., vasárnap
Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11:00 órakor.
17:00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel, zászló megáldása

Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány
(dévai gyerekek) részére!

Évközi 5. vasárnap és betegek kenete

Az évközi ötödik vasárnap első olvasmányában Izajás próféta elmondja meghívásának történetét. Megtudjuk, hogy Isten nem kényszerítette őt, hanem szinte felkérte. Ilyen a mi Istenünk ma is: senkire sem kényszeríti rá magát, hanem örömmel fogadja, ha szabadon válaszolunk hívására.

image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 10-én, a vasárnapi szentmisében 11:00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.
16:30 szentmise Badenben

Ökumenikus istentisztelet 2019

Ökumenikus istentiszteletre várják a magyar híveket vasárnap, február 3-án, 17 órára a bécsi evangélikus Auferstehungskirchébe. Az alkalom az ökumenikus imahét nemzetközi kezdeményezéséhez is kapcsolódik.

Az istentisztelet liturgiájában a magyar katolikus, evangélikus és református közösségek lelkészei működnek közre, mondta Wágner Szilárd, a házigazda Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2962267/

Immár hagyomány, hogy a keresztény egység jegyében, minden év januárjának második felében rendezik meg világszerte az ökumenikus imahetet. A gyülekezetek eldönthetik, hogy egész hetes sorozatot tartanak, vagy egy istentisztelet erejéig kapcsolódnak a kezdeményezéshez. A február 3-i bécsi istentisztelet is ennek jegyében telik majd.

2019-ben az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet fogadja a többi keresztény közösséget a Bécs 7. kerületében álló Auferstehungskirche falai között (Lindengasse 44a 1070 Bécs).

A liturgia témája az igazságosság, az emberek közti igazság megvalósításáról szól. Az ökumenikus imahét témáját minden évben más országban állítják össze: 2019-ben Indonéziából érkezik az üzenet és a témajavaslat.

Wágner Szilárd 2018 szeptembere óta szolgál az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetben. A lelkész úgy látja, Bécsben a keresztény egység mellett a magyar identitás is erős összetartó erő a hívek számára.

Benyomása szerint az ökumenikus párbeszéd a különböző felekezetek között természetes Bécsben, de az is természetes, hogy a közös alkalmakat gondos előkészítés, szervezés előzi meg.

Forrás: ORF Bugenland MagyarokDSC_0242_600DSC_0262_600DSC_0284_600DSC_0298_600DSC_0248_600DSC_0311_600DSC_0306_600DSC_0375_600tovább...

Évközi 4. vasárnap

Az évközi negyedik vasárnap első olvasmányában Jeremiás próféta szól hozzánk és elmondja, hogy Isten nehéz küldetést bízott rá, mikor megparancsolta neki, hogy mondjon el mindent, amit rábízott, és ne ijedjen meg az emberektől, ha nem fogadják el szavait. Ez ránk is vonatkozik, a mi küldetésünk
oikoumene_400
is nehéz, hiszen a keresztény küldetést és tanítást ma is sokan elutasítják, vagy lemosolyogják.

Szentmise 11:00 órakor
Ökumenikus Istentisztelet 17:00 órakor az Evangélikus templomban. Cím: 1070 Wien, Lindengasse 44.

Évközi 3. vasárnap

Az évközi harmadik vasárnap első olvasmánya Nehemiás könyvéből vett részlet, amelyben a szent szerző leírja, milyen mély hatást gyakoroltak az emberekre a Törvénykönyv szavai, amelyekben felismerték Isten szavát. Ez nekünk is üzenet: Isten igéjét szívvel kell hallgatnunk.

Szentmise 11.00 órakor

Bécsújhely
Magyar szentmise 17.00 órakor, utána szeretetvacsora,
Katharinen-Kapelle, Domplatz 1, Wiener Neustadt

Évközi 2. vasárnap

Az évközi második vasárnap első olvasmánya Izajás próféta könyvéből vett ének Jeruzsálem dicsőséges helyreállításáról. A próféta úgy mutatja be az Isten és népe közötti új viszonyt, mint a vőlegény és menyasszony közötti szerelmet. Szép a prófétának az a meglátása, hogy Isten örül népének, amint a vőlegény örül a menyassszonynak. Isten velünk is örül, ha elfogadjuk irántunk való szeretetét.
Az Evangélium elmondja a kánai menyegző jól ismert eseményeit. Fontoljuk meg, kik voltak ennek az eseménynek a szereplői. Több dologra is figyelhetünk fel, amelyekre talán ritkábban gondolunk.


Szentmise 11.00 órakor

15.00 órakor a Szenior csoport tartja farsangi összejövetelét 15 órától az Am Tabor plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!