2019

Szent Karácsony

32047co_600

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent István első vértanú, karácsony másod napja 11:00 órakor

december 29. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, 11:00 órakor

január 6.
Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 12.
Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Házszentelési imák

December

Advent 1. vasárnapja, közreműködik a Liszt Ferenc kórus, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítőAdvent 2. vasárnapja, ifjúsági szentmise 11:00 órakor, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
16.30-kor szentmise Badenben

Advent 3. vasárnapja, szentmise 11:00 órakor, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
Szeniorok előkarácsonyi-adventi ünnepsége. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az Am Tabor plébánián 15 órakor!
17:00-kor szentmise Bécsújhelyen

Advent 4. vasárnapja, szentmise 11:00 órakor, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő

November

November 1., 11 órakor szentmise
Mindenszentek ünnepe, a szentmise végén halottainkra emlékezünk

November 3-án, vasárnap, szentmise 11 órakor.

November 10-én, vasárnap, szentmise 11 órakor. Délután 16.30 órakor szentmise Badenben.

November 17-én, vasárnap, ifjúsági szentmise 11 órakor. Délután 15 órától a Senioren csoport találkozik az Am Tabor plébánián.

Minden évben a Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége megemlékezik és megünnepli annak a templomnak a védőszentjét ahová immáron több mint száz éve vasárnapról vasárnapra hálaadásra, az Úr Napjára, összegyűl. Szent Erzsébet magyarnak született de külhonban lett szentté.
Szeretettel hívjuk és várjuk a 11 órakor kezdődő hálaadó szentmisere, november 24-én, vasárnap, (Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstr. 7.)
17:00 órakor szentmise Bécsújhelyen (Wiener Neustadt)

Képes beszámoló: erdélyiek vasárnapja

pastedImagefile-squashed
pastedImagefile-2-squashed
pastedImagefile-1-squashed
Több kép itt…

Október

2019. október 6., 11 órakor szentmise
Erdélyiek vasárnapja

2019. október 13., 11 óra igeistentisztelet
Terményáldás és hálaadás
16.30 Szentmise (Baden)

2019. október 20., 11 óra szentmise
„1956. október 23.” Ima a magyar nemzetért, ifjúsági szentmise,
d.u. Szeniorok találkozója az Am Tabor plébánián.

2019. október 27., 11 órakor szenstmise Bécsben
17:00 órakor szentmise Bécsújhelyen (Wiener Neustadt)

Bérmálás és elsőáldozás

Bérmálás

A bérmálás a keresztség tökéletesítője – a pünkösdi Lélek közvetlen kiáradása megerősít Krisztushoz és az egyházhoz tartozásunkban, közli a Szentlélek bensőséges ajándékait, kísér az úton, hogy érett nagykorú keresztényekké váljunk, erősít, hogy szavainkkal és tetteinkkel tanúságtevők legyünk.

A Bécsi Magyar Egyházközség nagy szeretettel várja azon 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 2020-ben bérmálkozni szeretnének. Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve 25€ anyagi hozzájárulást.

A bérmálkozást 2020. április 26-án, tartjuk a Deutschordenskirche-ben 11 órakor Várszegi Asztrik nyug. főapát úrral.

A bérmálkozási felkészítőt minden vasárnap adventben és nagyböjtben a szentmise után 2019. december 1-től 12-13 óra között tartjuk.

A felnőtt bérmálkozási felkészítőt nagyböjtben az Am Tabor plébánián (1020 Wien, Hochstettergasse 1.) tartjuk.Elsőáldozás

Kedves Szülők

Az elsőáldozási felkészítőt 2019. december 1-től kezdve a szentmise után 12:00 órától tartjuk a Deutschordenskirche-ben ( 1010 Wien, Singerstr 7.)

Témák:
Ismerkedés, szervezési kérdések, Keresztvetés, Miatyánk
Advent, várakozás, Üdvözlégy ….
Szent Család, Jézus születése, imák gyakorlása
Jézus megkeresztelkedése, a Keresztség szentsége, Jézussal beszélgetünk
Jézus a Fiúisten, Jézus a Mennyei Atyáról tanít
Akik a Jézus tanításait leírták, Biblia, Jézus tanítványai
Jézus csodái – Kánaáni menyegző, kenyérszaporítás
Jézus megkísértése
Szentmise részei, Liturgikus színek, Nagyböjt
Szenvedéstörténet, Nagyhét eseményei
Utolsó vacsora, Szentmise, Szentáldozás
Húsvét,Feltámadt Jézus
Tízparancsolat
Gyónásra felkészítés, ismétlés
Szentgyónás, próba

2020. április 19-én, vasárnap, 11 órakor tartjuk az elsőáldozást

Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor hozzák a gyermek keresztlevelét illetve 25 € anyagi hozzájárulást.


Szeptember

Szeptember 10-én, kedden. Egyházközségi Képviselőtestületi ülés 18 órától a Szent István Otthonban.

Szeptember 15-én, vasárnap, Ifjúsági szentmise 11 órakor.

Szeptember 22-én, vasárnap, szentmise 11 órakor.

Szeptember 29-én, vasárnap, NÉPEK VASÁRNAPJA, szentmise 10:15 órakor a Stephansdom-ban. A Német Lovagrend templomában nem lesz szentmise ezen a vasárnapon. Délután 17 órától szentmise Bécsújhelyen.

Október 6-án, vasárnap, szentmise 11 órakor, megemlékezünk az aradi vértanúkról. ERDÉLYIEK vasárnapja

Évközi 23. vasárnap

Sok minden, például a nyaralás vagy a fitneszcenter, egyértelmű számunkra, hogy pénzbe kerül. A zenélés és a sport, tudjuk, hogy erőfeszítést és szorgalmat igényel. A barátságokat ápolni kell, időre van szükség - ez is világos. De mennyibe kerül a vallásom? A Jézust követő tömeg csodákra és látványosságra vágyakozott. Pont itt találják őket szíven: kullogni vagy valóban követni akarom? Akarok-e invesztálni Jézusba?

Szentmise 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Beszámoló

Az ORF Burgenland magyar adása így számolt be az ünnepről:
Szent István ünnepe a bécsi Stephansdomban
A Kárpát-medence minden tájáról érkezett több száz magyar résztvevővel rendezték meg augusztus 31-én Szent István király ünnepét a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa ez alkalommal Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi bencés főapát volt, a jelenlévőket pedig Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet is köszöntötte.

A főapát szentbeszédében arra buzdította a jelen lévőket, hogy Jézus tanítványaiként változtassanak felfogásukon, legyenek összetartóak, együttműködőek, számolt be az ünnepről Simon Ferenc esperes, az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3011006/

Az ünnepi szentmise végén a hagyományoknak megfelelően kenyér-, termény- és boráldásra került sor, majd Szent István király ereklyéjét díszmenetben vitték a dóm máriapócsi oltára elé, ahol hódolatra kihelyezték.

A Szent István ünnep hagyományosan Bécsbe hívja a Kárpát-medence magyar zarándokait: ez alkalommal is több, népviseletbe öltözött zarándok- és művészeti csoport érkezett Ausztria különböző magyar közösségeiből, Magyarországról, Erdélyből és a Felvidékről is.

Az ünnepi szentmisére érkező művészeti csoportok a szertartást követően a dóm körül adtak szabadtéri műsort: a népzene, a népdalok és a temperamentumos népi táncok a bécsiek mellett sok külföldi turista érdeklődését is felkeltették, számolt be Simon Ferenc esperes.

Már a Trianon-emlékévre készülnek
A 2020-as évet, amelyben a Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk, a magyar kormány a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította. A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség a helyi evangélikus és református testvérgyülekezetekkel közösen január végén ökumenikus istentiszteletet szervez a fővárosban.

Az istentiszteleten igét hirdet majd Balog Zoltán református lelkész, korábbi miniszter, a Nemzeti Összetartozás Napjának egyik kezdeményezője, mondta el az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze.További képes beszámoló itt…

Cirill főapát úr szentbeszéde kattints … tovább...

Meghívó

szent_istvan_plakat19

hl stephan plakat 19

Úrnapja és évközi 12. vasárnap

Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
Úrnapi Szekvencia


Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját, a helyi osztrák plébániájával!

Az evangélista három kinyilatkoztatott igazságot foglal össze. Az első Jézus kilétének tisztázása, amelyet Péter vallomása tartalmaz. A második az, hogy szenvedésével és halálával a Messiás elégtételt nyújt a bűnért, mert abban fejezi ki engedelmességét az Atya iránt. A harmadik tétel pedig az, hogy aki követni akarja őt, annak nem földi dicsőségről kell ábrándoznia, hanem követnie kell az ő áldozatos életét. Az életet oda kell adni, hogy megdicsőülve visszakapjuk.

Vasárnap szentmise 11:00 órakor

Szentháromság vasárnapja

A hiszekegybe/hitvallásban megvalljuk és mondjuk: „hiszek az egy Istenben mindenható Atyában… az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában… az Atyával egylényegű,” és „a Szentlélekben, ...aki az Atyától és a Fiútól származik”. Mindmáig néhány keresztény valamint teológus azt állítja, a szentháromságos keresztény hit a zsidó istenfelfogásnál sokkal mélyebb, jobb, fölényesebb. A szentháromságos hit sajnos sokak számára bizonyítékként szolgál a kereszténység fölényességére. De valóban így van?
A Bibliában nem találunk tanítást a Szentháromságos egy Istenről (Szentháromságtan). A Szentírásban általános az a meggyőződés, hogy Isten lényege felfoghatatlan csak képekben lehet megsejteni és jobb, hogyha csak Isten tetteiről beszélünk.
Az Újszövetségben Jézust Isten fiának nevezik. Mit jelent ez?
Isten Jézuson keresztül beszél és cselekszik. A zsidóknak írt levélben így áll: "régen számos alkalommal és sokféle módon szólt Isten az atyákhoz a próféták révén, ezekben a végső időkben egy fiú révén szólt hozzánk“ (Zsid 1,1-2). Jézus "a láthatatlan Isten képmása“ (Kol 1,15) és az emberré lett Ige (Ján 1,1): "És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott“ (Ján 1,14). János evangéliuma egy zsidó közösség “vitairata” arról a kérdésről, hogy hol “lakozik Isten” (sekina) és ezt a Jézusban való hittel válaszolja meg. 
A későbbi korban szükségessé vált a szentháromságtan kifejlesztése, mégpedig az ókori világban nagyon elterjedt gnoszticizmussal (gnózis) folytatott vita miatt. A gnózis azt tanította, hogy a föld minden tökéletlenségével együtt egy gonosz teremtő Isten által jött létre, és hogy csak egy megváltó Isten szabadíthat meg ettől a gonosz Istentől és vezetheti az embereket igaz természetük felismerésére. A gnosztikusok hajlottak arra, hogy Izrael Istenét ezzel a gonosz teremtő Istennel azonosítsák be és Krisztust mint ettől az Istentől való megszabadítót képzeljék el. Némely keresztény ezt a nézetet attraktívnak, vonzónak találta volna, de akkor Jézus feltétlen hűségét Izrael Istenéhez, Jézus zsidóságát, a Tórában és annak igazságossági rendszerében való gyökerezettségét egészen a felismerhetetlenségig eltorzította volna. Ezért fogalmazzák meg az ókori keresztény teológusok, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek elválaszthatatlanul egy. Kezdetekben a szentháromságtan tehát nem Isten lényegéről szóló spekuláció volt, hanem Izrael Istenéhez való hűségnek valamint a jézusi hit zsidó gyökereinek megvallása.
Csak a 3.-5. században fogalmazzák meg az egyházatyák ezt a tant, a görög filozófia fogalmai segítségével, mint "egy Isten a három személyben“ (=personae/hypostasis/valóság). A hit megvallásából nemsokára ontológia lett, Isten lényéről szóló tan, ami annak a benyomásnak ad hátszelet, hogy olyasvalamit tudnánk, amit más vallások nem. A zsidósággal való történeti összetartozás fáradozásaiból egy újabb elhatárolódási irányelv lett. És Isten Fiából, nem véletlenül amikor a kereszténység államvallássá lett, Krisztus a világmindenség ura lett. 
Jó ha a keresztények arra emlékeznek, hogy a szentháromságtan, a kezdetekben, kísérlet volt Izraelhez és az ő Istenéhez fűződő kapcsolat szétrombolása ellen. A korai keresztény teológusok olyan mondatok segítségével fejezték ezt ki, amik a biblikus gondolkodást filozófiai fogalmakkal fordították le, amit a zsidók így nem tettek volna. Ilyen értelemben a szentháromságról szóló tan pontosan jelöli a kereszténység és a zsidóság kapcsolatát: azok a mondatok, amik a kereszténységet elválaszthatatlanul összekötik Izrael Istenével, ezek a mondatok, meg is különböztetik a zsidóságtól.  

Szentmise 11:00 órakor Deutschordenskirche

Pünkösd

29007co_400
Pünkösd eredete
Feltünő, hogy pünkösd ünnepének olvasmányait nem hozzuk már kapcsolatba eredetével. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, talán túl sokszor is, hogy csodák, a nyelvek csodája, a tűzlángok csodája csak az apostolok cselekedetében fordulnak elő vagy egyáltalán csak ebben az időben fordultak elő.
A korai zsidóság irodalmában és a rabbinikus forrásokban azonban nagyon gyakran találkozunk ehhez hasonló csodákkal, amik a Sinai hegyi történésekkel kapcsolatosak. Rabbi Johanan elbeszélése (kb. 250– 290 Kr.u.), ami természetesen korábbi hagyományra nyúl vissza, a Tóra (Mózes öt könyve) elfogadásáról számol be a Sinai hegyen: „Megszólalt egy hang és 70 hangra osztódott 70 nyelvnek megfelelően, hogy minden nemzet megértse. Minden nemzet hallotta a hangot a saját nemzetének nyelvén.“ Persze ezek a hagyományok a Sinai hegyi nagy hatású elbeszélésre mennek vissza (pl. Kiv 19,18). A Biblia ezen részét az ünnep előestéjén olvassuk, halljuk. Lukácsnak ismernie kellet ezt a hagyo-mányt. Ő összekapcsolja a pünkösdi eseményekkel és hangsúlyozza a jeruzsálemi ősegyház tapasztalatát Isten lelkével mint a Sinai Tóra-adás aktualizálását. Az Egyház tehát, nem az égből pottyant! Az Egyház születése, minden kétséget kizáróan kapcsolatban áll Izrael Tóra-adási ősi tapasztalatával. Pünkösd további olvasmányai újabb, kreatív hidakat építenek. Ezekiel 36 (Pünkösdhétfő) egy új szívet és egy új lelket ígér (Ez 36,26), és Ezekiel 37 (megint csak előeste) elmeséli jelképesen a lélek életetadó, teremtő, isteni erejét, melynek még a halál sem tud határt szabni. Két zsoltárral is találkozunk az olvasmányok kapcsán: a 104.-kel, a teremtés himnuszával, és a 117.-kel, ami egy nemzetek összekötő dicsőítés. Az újszövetségi olvasmányokban Pál apostol jut szóhoz: Római levél 8,22-27 (előeste) melyben újra a teremtésre hivatkozik, de a lélekre is, amely mint Isten zsengéje a mi emberi gyengeségünket, erőtlenségünket elfogadja és segítségünkre siet. Pünkösd ünnepi olvasmányai kitűnő lehetőséget kínálnak arra, hogy rámutassunk, az isteni Lélek, a Szentlélek, kiáradása, melyet mi oly sokszor specifikusan keresztényiként, egyháziként fogunk föl, Izrael, a választott nép, értékes, drága Tóra-tapasztalatában gyökerezik. Ha ez sikerül, akkor felfrissül és aktualizálódik még egyszer a jeruzsálemi nyelvek csodája.

Pünkösd vasárnap és hétfőn szentmise 11.00 órakor

Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

Megértem ha egy ember ateista lesz, ha mindig a földre tekint, de felfoghatatlan számomra ha valaki, aki az égre emeli tekintetét azt mondja nincs Isten.
Abraham Lincoln

Bízzunk Isten működésében! Ő vele nagy dolgokat tudunk véghez vinni. És Ő megadja nekünk az örömet mert a tanítványai vagyunk.
Ferenc pápa

Szentmise Urunk mennybemenetelén és Húsvét 7. vasárnapján 11.00 órakor

Húsvét 6. vasárnapja

Az isteni szó az utolsó szó. Nem azért jött el, hogy a világé legyen az utolsó szó.
Paul Claudel

Májusi ájtatosság, litánia 10:45 órakor
Szentmise Bécsben 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

május 24-én 22:00 órától magyar program a
Lange Nacht der Kirchen / Nyitott Templomok Éjszakáján

Húsvét 5. vasárnapja

26341co_200
„Mózes megkapja a tízparancsolatot“ ez a címe ennek a 14. századi könyv illusztrációnak. A keresztény művészetben sokszor ábrázolt jelenet ez. A kép különlegessége, hogy Isten, aki Mózesnek átnyújtja a parancsolatokat, Jézus arcvonásait viseli magán. Egy olyan kép ez, ami az Ószövetség és az Újszövetség folytonosságát hangsúlyozza. A felebarát szeretetét már a választott nép is ismerte (Lev 19,18). Új és meghatározóan jézusi, hogy ő ezt saját személyével és példájával köti össze: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.“

Szentmise 11:00 órakor

Húsvét 4. vasárnapja

A jó Pásztor életét adja juhaiért

Hogy mit jelent Jézus számunkra, azt ő hasonlatokkal fejezi ki: ő az igazság, út, élet, kenyér stb. A jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is nyájával marad. A választott nép mellett mindenki meghívást kap, hogy csatlakozzon hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Húsvét 3. vasárnapja, cserkészek miséje, hitvalló magyar püspökök emlékezete

Szent Lukács Evangéliumában olvassuk, hogyan találkozott Jézus először a feltámadás után a még mindig félelemtől gúzsba kötött tanítványaival. Jézus igyekszik eloszlatni félelmeiket, hagyja, hogy megérintsék, eszik velük, bátorítja őket. Mikor mindez mintha nem lenne elég ahhoz, hogy felszabadítsa őket, egy újabb taktikához folyamodik: „Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. Hirtelen váratlan fordulat állt be a tanítványok lelkében: felismerték Jézust, és fenntartás nélkül vállalták a rájuk bízott küldetést, hogy tanúi legyenek mindannak, amit átéltek.

ifjúsági szentmise 11:00 órakor a cserkészek közreműködésével

Fehérvasárnap, elsőáldozás

Kinek nincs sebe? Hol van a sebed? Milyen érzés az amikor valaki az ujját belenyomja? Vannak kollektív sebeink? És mi az Egyház sebe? Jó ha sebeinkkel gyengéden és finoman bánunk. De van-e valami köze a sebeknek a csodához?

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor, elsőáldozás
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11:00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
16:30 szentmise Badenben

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19:00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22:00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11:00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11:00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 20-án ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja

Mindenkinek ismerős a tapasztalat: annyira fixálva vagy valamire, hogy az alternatív utak teljesen elhomályosodnak. Még az Istenről alkotott képünk is veszélybe kerülhet mert abszolúttá tehetjük, nem fogadunk el egy másikat, vagy más képeket helytelennek, hamisnak mondunk. Isten viszont mindig meglep bennünket, mint a mai első olvasmányban. Isten teljesen új lehetőségeket ad a szabadságra.
Az evangéliumban Jézus új perspektívát nyit a törvénytisztelők és követők számára a bűnösökkel való bánásmódra.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap negyedik vasárnapja

Felnőttnek lenni azt jelenti, hogy a saját két lábán áll az ember. Gyakran sokáig tart, amíg a fiatalok már nem igénylik szüleik támogatását. A Biblia leírja a 40 éves felnőtté válási folyamat történetét, amíg Izrael népe önállóan saját kenyeret tudott készíteni. A nélkülözésből a bőségbe kerülnek. Most az izraelitákon múlik, hogy mit csinálnak az ajándékból. Először azonban ünneplésre kerül sor. Az evangélium is egy ünnepről beszél.

Szentmise 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja

A kérdés, hogy ki Isten és milyen Ő, mindig foglalkoztatta az embereket. Azonban az emberek tapasztalatai Istennel, és az Istenről alkotott képek, amikről beszélnek, nem (mindig) általánosíthatóak. Ezért minden válasz kísérlet marad. Mózes az olvasmányban hivatást kap. Ő többet akar tudni erről az Istenről, akinek a meghívását hallja.
Az evangéliumban Jézus azon emberek ellen beszél, akik úgy gondolják, hogy pontosan tudják értelmezni Istent, a világot és ezek összefüggéseit.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja

Az evangélium tele van spékelve, tűzdelve jelképekkel. A számok mellett a hely is magáért beszél. Aki figyelmesen olvassa ezt az evangéliumi részletet abban egészen biztosan sok kérdés merül fel.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük.
Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Igeistentisztelet áldoztatással Müller Károly diakónus úrral Szabadkáról 11:00 órakor, a végén hamvazkodás
16:30 szentmise Badenben, hamvazkodás

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 8., 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

Évközi 8. vasárnap

A bölcs ember elgondolkodik az életről, cselekedeteiről és azok hatásáról. Élesíti figyelmét, és alapvető, fontos gondolatokat keres. Valójában emberismeretről van itt szó, őszintén nézek magamra és másokra is. Jézus, mint az evangélium bölcs oktatója, képekben gazdag támpontokat ad gondolatainkhoz. Így tesz elődje, Jézus Sirák fia, az olvasmányban is. Mindketten, Jézus és Jézus Sirák fia, az életet elősegítő cselekvésre búzdítanak, azok eredményeit és okait is felmutatják. Figyelmesek.

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 7. vasárnap

A tartós ellenségesgedés fájdalmas. Ha indokolatlan, még inkább. Ha ártatlannak érzed magad és az emberek mégis támadnak, hargra gerjedsz és vissza akarsz vágni. A Biblia számára nem idegen az ilyen pillanat. De megmutat más módot is az ilyen helyzet kezelésére. Mint Dávid esetében. Fiatalember korában jött, Saul király udvarába. A király irigyli/megveti Dávid sikereit, gyűlöli és erőszakosan üldözi. Végül David elmenekül. De Saul követi őt. Mit tehet Dávid az igazságtalan és veszélyes támadásokkal szemben?

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 6. vasárnap Csaba testvérel

A sivatagot barátságtalannak, kopárnak tartják. Ahol van elég víz, ott az élet növekedhet és virágozhat. Így lesz a víz a szeretet szimbóluma, a gondoskodás és Isten közelségének jele. A sivatag és a termékeny földterület egymással szemben állnak, mint a különböző életvitel képei. Az evangéliumban is ellentétpárral talákozunk.

2019. február 16. szombat, 18:00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2019. február 17., vasárnap
Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11:00 órakor.
17:00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel, zászló megáldása

Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány
(dévai gyerekek) részére!

Évközi 5. vasárnap és betegek kenete

Az évközi ötödik vasárnap első olvasmányában Izajás próféta elmondja meghívásának történetét. Megtudjuk, hogy Isten nem kényszerítette őt, hanem szinte felkérte. Ilyen a mi Istenünk ma is: senkire sem kényszeríti rá magát, hanem örömmel fogadja, ha szabadon válaszolunk hívására.

image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 10-én, a vasárnapi szentmisében 11:00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.
16:30 szentmise Badenben

Ökumenikus istentisztelet 2019

Ökumenikus istentiszteletre várják a magyar híveket vasárnap, február 3-án, 17 órára a bécsi evangélikus Auferstehungskirchébe. Az alkalom az ökumenikus imahét nemzetközi kezdeményezéséhez is kapcsolódik.

Az istentisztelet liturgiájában a magyar katolikus, evangélikus és református közösségek lelkészei működnek közre, mondta Wágner Szilárd, a házigazda Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2962267/

Immár hagyomány, hogy a keresztény egység jegyében, minden év januárjának második felében rendezik meg világszerte az ökumenikus imahetet. A gyülekezetek eldönthetik, hogy egész hetes sorozatot tartanak, vagy egy istentisztelet erejéig kapcsolódnak a kezdeményezéshez. A február 3-i bécsi istentisztelet is ennek jegyében telik majd.

2019-ben az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet fogadja a többi keresztény közösséget a Bécs 7. kerületében álló Auferstehungskirche falai között (Lindengasse 44a 1070 Bécs).

A liturgia témája az igazságosság, az emberek közti igazság megvalósításáról szól. Az ökumenikus imahét témáját minden évben más országban állítják össze: 2019-ben Indonéziából érkezik az üzenet és a témajavaslat.

Wágner Szilárd 2018 szeptembere óta szolgál az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetben. A lelkész úgy látja, Bécsben a keresztény egység mellett a magyar identitás is erős összetartó erő a hívek számára.

Benyomása szerint az ökumenikus párbeszéd a különböző felekezetek között természetes Bécsben, de az is természetes, hogy a közös alkalmakat gondos előkészítés, szervezés előzi meg.

Forrás: ORF Bugenland MagyarokDSC_0242_600DSC_0262_600DSC_0284_600DSC_0298_600DSC_0248_600DSC_0311_600DSC_0306_600DSC_0375_600tovább...

Évközi 4. vasárnap

Az évközi negyedik vasárnap első olvasmányában Jeremiás próféta szól hozzánk és elmondja, hogy Isten nehéz küldetést bízott rá, mikor megparancsolta neki, hogy mondjon el mindent, amit rábízott, és ne ijedjen meg az emberektől, ha nem fogadják el szavait. Ez ránk is vonatkozik, a mi küldetésünk
oikoumene_400
is nehéz, hiszen a keresztény küldetést és tanítást ma is sokan elutasítják, vagy lemosolyogják.

Szentmise 11:00 órakor
Ökumenikus Istentisztelet 17:00 órakor az Evangélikus templomban. Cím: 1070 Wien, Lindengasse 44.

Évközi 3. vasárnap

Az évközi harmadik vasárnap első olvasmánya Nehemiás könyvéből vett részlet, amelyben a szent szerző leírja, milyen mély hatást gyakoroltak az emberekre a Törvénykönyv szavai, amelyekben felismerték Isten szavát. Ez nekünk is üzenet: Isten igéjét szívvel kell hallgatnunk.

Szentmise 11:00 órakor

Bécsújhely
Magyar szentmise 17:00 órakor, utána szeretetvacsora,
Katharinen-Kapelle, Domplatz 1, Wiener Neustadt

Évközi 2. vasárnap

Az évközi második vasárnap első olvasmánya Izajás próféta könyvéből vett ének Jeruzsálem dicsőséges helyreállításáról. A próféta úgy mutatja be az Isten és népe közötti új viszonyt, mint a vőlegény és menyasszony közötti szerelmet. Szép a prófétának az a meglátása, hogy Isten örül népének, amint a vőlegény örül a menyassszonynak. Isten velünk is örül, ha elfogadjuk irántunk való szeretetét.
Az Evangélium elmondja a kánai menyegző jól ismert eseményeit. Fontoljuk meg, kik voltak ennek az eseménynek a szereplői. Több dologra is figyelhetünk fel, amelyekre talán ritkábban gondolunk.


Szentmise 11:00 órakor

15:00 órakor a Szenior csoport tartja farsangi összejövetelét 15 órától az Am Tabor plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!