2021

Szentmisék rendje

Bécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.
Gyóntatás: minden pénteken a Stephansdomban 18:00 - 20:00 óráig, (kivéve július , augusztus)

Badenben
Szent József plébánia templom
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74
szentmise 16:30 órakor

2021. szeptember 12.
2021. október 10.
2021. november 14.
2021. december 12.
2022. január 9.
2022. február 13.
2022. március 13.
2022. április 10.
2022. május 8.


Bécsújhelyen
Bécsújhelyi Dóm
Domplatz 1,
2700 Wiener Neustadt

szentmise 17:00 órakor

2021. szeptember 26.
2021. október 31.
2021. november 28.
2021. december 19.
2022. január 30.
2022. február 27.
2022. március 27.
2022. április. 24.
2022. május 29.

Szentmisék rendje nyáron (június, július, augusztus)

36141coBécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Június 3-án, arra kérünk mindenkit, ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját!

Pünkösd ünnepe „hidakat emel“

A világi értelemben vett böjt, a lockdown végeztével a közösségek már valamivel szabadabban ünnepelhetik a mostani pünkösdöt. A Szentlélek kiáradásának napja eredete folytán hidakat is épít zsidók és keresztények között – emlékeztet ünnepi üzenetében Simon Ferenc érseki tanácsos, az ausztriai magyarok főlelkésze

Forrás:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105165/

Szentmisék rendje

Bécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Pünkösdhétfőt ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián!

Nagyhét és a húsvéti idő szentmiséi

Virágvasárnap
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

Bécsújhelyen 17:00 órakor a Dómban barkaszenteléssel

Húsvétvasárnap
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián ételáldással

Húsvéthéfő
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Húsvéti idő vasárnapjai

Bécsben minden vasárnap 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Badenben április 11-én és május 9-én 16:30 órakor a Szent József plébánián

Bécsújhelyen április 25-én és május 30-án 17:00 órakor a Dómban

31326co_600

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!

A böjti időszak áldásai

Az idén a nagyböjt február 17-én vette kezdetét és április 3-ig tart. Az egyházi év szerint a húsvéti ünnepkör hamvazószerdával kezdődik, melyet a 40 napos böjti időszak követ. A Virágvasárnap, Nagyhét, Nagypéntek és Húsvét ennek az ünnepkörnek az üdvtörténeti mérföldkövei.

"Hamvazószerdán elkezdődött a „Hét hét valami nélkül …", ahogy a protestáns egyház böjti kampányait évek óta hívják. Ebben az évben a kampány pontos neve: „Hét hét blokádok nélkül ", és ennek az üzenete idén nem más, minthogy kipróbálhatunk új „tereket". A „terek“ itt mindenekelőtt a gondolkodás és az együttlét új tereit jelentik. Régebben amikor nagyböjtről volt szó akkor csak a katolikusokra gondoltunk, és a protestánsok gyakran figyelmen kívül hagyták ezt – mondja Simon Ferenc, bécsi esperes plébános.

Simon Ferenc, bécsi esperes plébános ORF interjúja itt

A protestáns egyház azonban már évek óta újra felfedezte, hogy az egyházi évben különleges idők vannak, és hogy egyik nap nem olyan, mint a másik. A „böjt" pedig ennek része, mert Jézus, hívő zsidóként természetesen böjtölt. A böjt egyfajta belső megtisztulás azáltal, hogy lemondunk valamiről – vagy más életmódot és gondolkodásmódot próbálunk ki, ilyen pl. a zöld böjt, amit Simon Ferenc, bécsi esperes plébános is tart. Ezt 5 pontban lehet összefoglalni:

1. Takarékoskodj az energiával!
2. Tudatosan vásárolj!
3. Tölts több időt a természetben!
4. Táplálkozz egészségesen!
5. Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a földön!

Forrás: red, ORF.at/Agenturen

Vasárnap ismét magyar mise Bécsújhelyen

A jelenleg érvényben lévő előírások betartása miatt a február végi misét is a Dómban tartják meg a magyar híveknek. A vasárnapi mise 17.00 órakor kezdődik, amelyet Simon Ferenc érseki tanácsos, Bécs 2. kerületi esperes-plébános celebrálja.

Több évtizedes hagyománya van a magyar szentmiséknek Bécsújhelyen. A helyszíne ennek a Szent Katalin kápolna a dóm közvetlen közelében, a prépostság épületében található, de az utcáról is könnyen megközelíthető. A kápolna korábban, a bécsújhelyi püspökség fennállása alatt püspöki kápolnaként szolgált (1480-1785). Ma a katolikus továbbképzési központ kápolnája, illetve a főplébánia hétköznapi szentmiséjének a helye.

dr. Csernay Jenő örökös tiszteletbeli Egyházközségi Képviselő a magyar miséről:
Wiedergabe starten

Azonban már a január végi, és most a vasárnapi misét is Dómban tartják meg, aminek az oka, hogy ott könnyebb a hívek között megtartani a távolságot, és betartani minden előírást, amely jelenleg érvényben van, mint a Katharinenkapelle-ben, ahol rendszerint összegyűlnek a hívek. A szokásos helyszínen egyébként jellemző, hogy a mise utána magyar estet tartanak szeretetvacsorával ahol közösen fogyasztják el a hívek a vacsorájukat, beszélgetnek, ismerkednek egymással.

Bécs érseke, Christoph Schönborn bíboros, lelkipásztori munkája elismeréseként, érseki tanácsosi címet adományozott Simon Ferenc esperes, főlelkésznek.
ORF
Rendszerint mintegy 50 fő vesz részt a vasárnap esti találkozókon. Ahogy azt dr. Csernay Jenő, örökös tiszteletbeli Egyházközségi Képviselő elmondta, a mostani, böjti időszakban, a pandémia miatti korlátozások kapcsán talán még inkább várja mindenki a lehetőséget, hogy személyesen lehessen jelen egy misén.

Forrás: red, ORF.at/Agenturen

Zöld böjt

1_zöld

A Szent Negyvennap vasárnapjai

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük. Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket attól, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Szentmisék rendje:
Bécsben minden vasárnap 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Badenben március 14-én 16:30 órakor a Szent József plébánián

Bécsújhelyen február 28-án és március 28-án 17:00 órakor a Dómban

Február 7-től újra magyarnyelvű szentmise

Kedves Hívek!
A koronavírus-járványra tekintettel, az Osztrák Püspöki Konferencia és a Bécsi Főegyházmegye újabb rendelkezései február 7-től (röviden összefoglalva) a következők:
- A szertartások alatt a hívek viseljenek a FFP2 maszkot. A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
- A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
- A padokban a legalább 2 méteres távolságot meg kell tartani (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
- A szentmiséken továbbra is elhagyjuk az éneklést (kivétel a kántor), a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
- Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
- A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.
- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- Arra kérjük azokat akik bármely okból fokozottan veszélyeztetettek, vigyázzanak egészségükre, ha tehetik maradjanak otthon, imádkozva szenteljék meg a vasárnapot.

A magyar szentmise helye: Am Tabor plébánia
Cím: 1020 Wien, Alliertenstr. 2
Időpont: vasárnap 11:00 óra

Badenben: február 14-én 16:30 órakor
Bécsújhelyen: február 28-án 17 órakor

Előreláthatólag február 8-ig újra szünetel a magyar szentmise

A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

- Más lehetőségek…

- Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina PécsSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.