Évközi 31. vasárnap

A főparancs: a szeretet Isten és embertársaink iránt.
A zsidók mindennapi imája az egyetlen Isten megvallása és az iránta való szeretet említése. Jézus ezt nyilvánítja ki főparancsolatnak, de hozzáteszi a felebaráti szeretet kötelezettségét is. A kettőnek összekapcsolása és egymás mellé állítása az ő újítása. Egyiket a másik nélkül nem lehet megvalósítani. Isten iránt való kötelességeink legtöbb esetben az emberekhez való viszonyunkban jelentkeznek. Aki igyekszik a szeretetet megvalósítani, abban benne van a hajlandóság minden más parancs teljesítésére.

Szentmise 11.00 órakor