Krisztus Király vasárnapja

Paradoxon, hogy Jézus éppen szenvedése során beszél királyságáról. Éppen akkor király Jézus, amikor elítélik, megostorozzák, keresztre szegezik. Így Jézus szuverén úr marad szenvedése során is, minden külső megsemmisülés és sértés ellenére.
Ez azt jelenti, hogy belső királyságomat a magam keresztútja sem tudja megsemmisíteni. Éppen ott, ahol mások meg- és elítélnek, ahol nem értenek meg, ahol megostoroznak, megbántanak, nevetségessé tesznek, van bennem valami, amit senki sem sérthet meg. Ott, ahol vereséget szenvedek, van bennem valami, ami nem törhet össze. Még halálomban sem foszthatnak meg isteni méltóságomtól. A tudat, hogy királyságom nem ebből a világból való, ebben a világban szabadságot ad, bizalmat, ráhagyatkozást szül, belső erőt kölcsönöz, amit senki sem törhet össze.

Szentmise Bécsben 11.00 órakor
Bécsújhelyen 17.00 órakor