A keresztség szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módjaA keresztség szentségét a lakóhely szerinti plébánia szolgáltatja ki. Ha magyar vagy több nyelvű keresztelési szertartást szeretne, akkor egyeztessen mindenképpen a titkársággal miután már minden hivatalos okmányt beszereztek.
Hivatali órák: hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig
A személyes ügyfélfogadás szünetel!.

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségében a keresztség szentségét vasárnap, a szentmise végén szolgáltatjuk ki!
A keresztelés pontos időpontjában való megegyezés csak a hivatalos ügyintézést követően kerülhet sor!

Kisgyermek (6 éves korig) keresztelésének feltételei
A keresztelés ideje: A hatályos kánonjog szerint a szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy gyermekük már az első hetekben elnyerje a keresztséget (867.k. 1.§).
A kiskorú gyermek keresztelése esetén keresztelést legalább a szülők egyikének kell kérnie.
Mivel a csecsemő vagy kiskorú gyermek még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot, és személyes hitre segítik, hogy felnőve, személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a gyermekeket, ha ezt kéri a két szülő közül legalább az egyik, és felelősségteljesen biztosítja gyermeke keresztény nevelését. Ha ez a feltétel nem teljesül, az egyházjog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig keresztséget el kell halasztani.

A következő hivatalos okmányokra van szükség eredetiben:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti)
- a gyermek lakcímbejelentő lapja (Meldezettel)
- a szülők keresztlevele (igazolás)
- ha a szülők meg vannak házasodva, akkor a polgári házassági igazolás, ha egyházilag is meg vannak esketve akkor az egyházi házassági igazolás
- a keresztszülők részére kiállított igazolás a lakóhelyük szerint illetékes plébániától

Ha a szülők nincsenek megházasodva
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti)
- a gyermek lakcímbejelentő lapja (Meldezettel)
- az édesanya keresztlevele (igazolás)
- az édesapa keresztlevele (igazolás)
- apasági igazolás
- a keresztszülők részére kiállított igazolás a lakóhelyük szerint illetékes plébániától

Keresztszülő
Ha a szülők gyakorló római katolikusok akkor nem föltétlenül szükséges keresztszülő.

A keresztszülői tisztség betöltéséhez szükséges:
- a keresztszülők részére kiállított igazolás a lakóhelyük szerint illetékes plébániától

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei jelölik ki. Egy keresztelendőnek egy keresztszülő kiválasztása szükséges, de lehet két vagy akár több személy is.

A keresztelés természetéből következik, hogy keresztszülő csak olyan római vagy görögkatolikusnak megkeresztelt személy lehet, aki betöltötte tizenhatodik életévét, és volt elsőáldozó és bérmálkozó. Fontos, hogy éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet, azaz életállapota miatt (pl. élettársi kapcsolatban élő) ne legyen a szentségek vételéből kizárva, legyen élő a hitgyakorlata, ha pedig házas, akkor szentségi házasságban éljen.

Protestáns keresztény csak a keresztség tanújaként anyakönyvezhető a katolikus keresztszülő mellett.
Ortodox keresztény egy katolikus kereszténnyel együtt keresztszülő lehet.


6-14 évesek keresztelésének feltételei
A keresztelés előtt a gyerekeknek legalább egy évig kell hittanra és vasárnapi szentmisére járniuk. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a keresztelendő szülei együtt jöjjenek el.
Hivatalos okmányok: lásd fent!


Betöltött 14. élet év után a felnőtt keresztelési szabályok érvényesülnek.
A felnőtt jelentkezők felkészítése személyes találkozók során történik és legalább 6 hónapot vesz igénybe. Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében történik a bérmálás és az elsőáldozás, vagyis az eucharisztia szentségének kiszolgáltatása is.

Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek?

A névválasztást ne a véletlen vagy a pillanatnyi szeszély határozza meg – hangsúlyozta a Szentatya –, hiszen a keresztnév – ha valóban keresztény név – azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt ember a Szentlélek erejéből újjászületett, a természetfeletti rendbe lépett, kapcsolatba került Istennel. A keresztségben kapott név a földi és az örök élet közötti kapcsolatra utal. Ha egy szent neve, arra is utal, hogy Isten az új keresztényt is a szentségre hívja – druszájához hasonlóan.
Az amerikai sajtó nemrégiben foglalkozott vele, hogy a Mária megfelelője, a Mary – amely 1910 és 1965 között folyamatosan az első vagy a második helyen állt a női nevek népszerűségi listáján – 2009-ben kiszorult a száz leggyakoribb női név közül. Magyarországon hasonló a helyzet: a 2010 januárjában kiadott statisztika szerint a leggyakoribb női név ugyan még mindig a Mária, de az újszülött leánycsecsemőknek legszívesebben adott száz név között már nem szerepel. Utóbbiak közül legnépszerűbb a Jázmin, de Jézus anyjának nevénél kedveltebb a Bianka, a Fruzsina, a Ramóna, a Melissza, a Zsanett, a Vanessza, a Lara, a Dzsenifer, az Evelin, az Amira, a Cintia és a Mercédesz is.

A férfineveknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A jelenleg leggyakoribbakat – László, István, József – újszülött gyermekük számára ma már jóval ritkábban választják a szülők: a László név az újszülöttnevek tavalyi népszerűségi listájának 18. helyére, az István a 30. helyre, a József a 41. helyre szorult vissza. A legszívesebben választott száz név közt szerepel ugyanakkor a Roland, a Kevin, az Alex, a Rikárdó, a Brendon, a Noel, az Adrián és a Rómeó.

A szüleinktől kapott név életre szóló ajándék – vagy éppen teher. Életünk során több milliószor halljuk, hiszen mindenki ezen a néven szólít. Akit szülei olyan névritkasággal sújtanak, arról a neve alapján esetleg nem fogják tudni, férfi vagy nő, de legalábbis visszakérdeznek a bemutatkozáskor: Hogy tetszett mondani?

A gyermek neve nem olyan, mint egy e-mail cím, amit ki-ki a fantáziája szerint kitalálhat. Valamiképpen kapcsolódik a személyiségéhez, egy életen át elkíséri, sőt – a Szentírásból tudjuk – maga Isten is komolyan veszi. Ő adta Ábrámnak az Ábrahám, Sárainak a Sára, Jákobnak az Izrael, Simonnak a Péter nevet. Ő mondta Zakariásnak, hogy fiát Jánosnak, Józsefnek pedig, hogy Mária Fiát Jézusnak nevezze. Az Isten képmására teremtett Ádámnak hatalmat adott, hogy nevet adjon a teremtményeknek. Valakinek nevet adni megszentelt cselekedet, Isten teremtő tervében való részesedés, vagyis komoly felelősség. A gyermeket váró pároknak érdemes átgondolniuk, mit fog szólni leendő gyermekük évek múlva a nevéhez, és mit gondol majd, miért éppen ezt választották számára. Talán egy kedves családtag emlékére, vagy azért, hogy ily módon egy példás életű személyhez kössék – vagy minden személyes kötődés nélkül, pusztán azért, mert jól hangzik?

A keresztelés szertartása során Isten színe előtt adnak nevet a gyermeknek. A név lehet egy szenté, aki példát ad az Istenhez való hűségre és a szeretetre, s akinek közbenjárására számíthatunk. De utalhat valamely keresztény misztériumra vagy erényre is. Fontos, hogy kerüljük a keresztény eszménnyel ellentétes jelentésű neveket. Benedek pápa arra buzdítja a keresztény szülőket, hogy olyan nevet adjanak gyermeküknek, amely Istennel és azokkal köti össze őket, akik Isten szent Nevében éltek.

Forrás: Magyar Kurír

Normalerweise werden Kinder in der Pfarre in der sie wohnen, getauft. Die Eltern müssen in die Pfarrkanzlei kommen, um dort die Taufe anzumelden.
Dafür benötigen sie folgende Dokumente im ORIGINAL:
- Die Geburtsurkunde des Kindes
- Den Meldezettel des Kindes
- Die Taufscheine der Eltern
- wenn die Eltern verheiratet sind, dann benötigen wir die standesamtliche Heiratsurkunde und wenn sie auch kirchlich verheiratet sind, benötigen wir auch den Trauungsschein.
Bei Kinder von nicht verheirateten Eltern benötigen wir folgendes:
- Die Geburtsurkunde des Kindes
- Den Meldezettel des Kindes
- Den Taufschein der Mutter
- Den Taufschein des Vaters, wenn dieser in der Geburtsurkunde eingetragen ist.

Wenn beide Elternteile röm.kath. sind, ist ein Taufpate nicht unbedingt erforderlich.

Sollten die Eltern aber einen Paten wünschen, dann muss er folgende Vorraussetzungen erfüllen:
- Er muss von den Eltern bestimmt werden und zu dem bereit und geeignet sein, diesen Dienst zu leisten.
- Er muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.
- Eltern können nicht Taufpate sein.
- Er muss röm.kath. sein.
- Er muss gefirmt sein.
- Freisein von Strafurteilen.
- Er muss eucharistiefähig sein. (Zutritt zu den Sakramenten)

Trifft nicht zu wenn:
- nach kirchlich geschlossener Ehe staatl. geschieden und wiederverheiratet
- überhaupt nur standesamtlich verheiratet
- aus der Kirche ausgetreten
Der Tauftermin wird beim Taufgespräch festgelegt.