szent_istvan_plakat19


szent_istvan_plakat18szent_istvan_plakat17

hl_stephan_plakat17


szent istván plakát 16hl stephan plakat 16szent istván plakát 15

hlstephanplakat15Szent István király bécsi ünnepe 2015. augusztus 29., szombaton 13.00 órakor a Stephansdomban. Főcelebráns: dr. Korzenszky Richárd konventuális perjel, Tihany – Szent Ányos Bencés Perjelség (Tihanyi Bencés Apátság)
szent_istvan_plakat14


szentistvan
Képek Szent István király 2013. bécsi ünnepéről

és itt még több kép…


Szent István királyra emlékeztek a bécsi dómban

Magyar nyelvű misével emlékeztek meg szombaton a bécsi dómban Szent István királyról.
Több ezer zarándok érkezett a bécsi magyar katolikus egyházközség meghívására Magyarországról, a Felvidékről, Erdélyből és Ausztriából. A hívők megtöltötték az Istvánról, az első keresztény vértanúról elnevezett gótikus székesegyház, a Stephansdom padsorait és részben a padsorok közötti teret is.
Az egybegyűlteket Simon Ferenc esperes, bécsi magyar lelkész köszöntötte, majd Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke celebrált ünnepi misét. Udvardy György prédikációjában olyan uralkodóként és olyan hívő emberként jellemezte I. István királyt, aki a bibliai példabeszédben szereplő emberhez hasonlóan házát kősziklára építette. István „Jézus Krisztus tanítására épített, mert rá építeni érdemes, az ő tanítása nem múlik el, hanem örök érvényű” – mondta.
A magyar nép tudatában, önazonosságában István király személye megkérdőjelezhetetlen, azt egyetlen történelmi kor vagy csoportosulás sem tudta megkerülni – hangsúlyozta Udvardy György. „Szent István kitörölhetetlenül belevéste népünk lelkébe az ő példáját” – fogalmazott. István király „hivatkozási pont, akit nem tudunk megkerülni, akitől tanulni akarunk”.
A bécsi székesegyházban már hagyományosan minden év augusztusában magyar nyelvű istentiszteletet tartanak az államalapító magyar király emlékére Ausztriában élő magyarok, valamint magyarországi és határon túli zarándokok, hagyományőrző csoportok részvételével. Az idén mintegy negyven csoport érkezett Bécsbe. A misén jelen volt Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet, valamint ausztriai magyar egyesületek és szervezetek vezetőségi tagjai.
Az istentisztelet után a dóm melletti téren magyar néptánc- és népének bemutatót tartottak a hagyományőrző együttesek, majd az érseki palotába várták szeretetvendégségre a részvevőket.
MTI/Magyar Kurír


Felvidék.ma újság cikke:
Szent István király ünnepe Bécsben
2013. AUGUSZTUS 27. ZILIZI KRISTÓF
Szent István királyunkra évről évre megemlékeznek Bécsben augusztus 20-a utáni szombaton. 
Idén 24-én tartott emlékmisét a bécsi magyar egyházközség valamint az Europa Club szervezésében a Stephansdomban, ahová felvidéki, erdélyi, magyarországi zarándokok is érkeztek.
Az ünnepi szentmise előtt felsorakoztak a Felvidékről, Erdélyből valamint az Anyaországból érkező hagyományőrző néptánccsoportok, illetve a zarándokcsoportok. Ezután a Lovagi Templom udvaráról, ahol egyébként hetente vasárnap fél tizenegykor tartják a magyar miséket, elindult az ünnepélyes bevonulás zászlókkal, helységjelző táblákkal, népviseletben.
A dómba beérve már Simon Ferenc bécsi esperes atya köszöntőjét hallhatták a megjelentek. Köszöntötte a Felvidékről, Erdélyből, Magyarországról és Ausztriából idezarándokolt híveket, minden bejelentett csoportot, a településük nevét kihangsúlyozva.
Mi idén Pozsonyból illetve Pozsony-Főrévből két mikrobusszal mentünk Bécsbe, összesen huszonnyolcan, köztünk temerini magyar testvérünkkel. A pozsonyiak útját Mrva Olga főrévi kántornővel, főszervezővel együtt szerveztünk meg.
A Nagy József művész úr által készített Máriás-zászlónkkal vonultunk be, mint a főrévi új Páli Szent Vince-plébániatemplom plébánosának, Augustín Slaninka atyának írásbeli meghatalmazásával, pecsétjével és kézjegyével ellátott és útra bocsátott zarándok-hívek. Sajnos lelkiatyát nem sikerült szereznünk, de nélküle is igyekeztünk útközben a buszokban imádkozni, énekelni.
Mrva Olga kántornő és a velünk levő Schniererné Wurster Ilonka néni, a Szent László Öregcserkészek képviseletében Püspökiről, egyenruhában a Máriás zászlóval és a főrévi címerrel az előkelő szentélyi részben, mely valamikor a főméltóságok helye volt, foglaltak helyet. Itt volt továbbá Szalay-Bobrovniczky Vince, bécsi nagykövet és Smuk András, a bécsi Europa Club elnöke is.
Az olvasmányt Fazekas Zoltán, a Szigetközben elterülő Darnózseli községének polgármestere olvasta fel, aki mellesleg, mint az az érseki udvarban történő beszélgetés során kiderült, református.
Az evangélium, ahogy az ilyenkor szokott, a sziklára és a homokra épített házról szólt és a kettő szemben állításáról. Ez volt az egyik központi mondanivalója is a szentmise főcelebráns-szónokának, Udvardy György pécsi megyéspüspöknek, aki arról is beszélt, hogy hitünk a mi kincsünk, melyet őriznünk kell s megbecsülnünk. Megtörténik, hogy ember az embernek válik torzójává. Az olyan ember, aki közömbös a másik ember iránt, odáig jut, hogy az erkölcs iránt is azzá válik. A hit képes kultúrát alakítani, ami nem isteni, az nem kőszikla, az olyan, mint a homokra épült ember háza. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és a ház összedőlt - hallottuk az evangéliumban. Szentbeszéde végén pedig azt tanácsolta, köszönjük meg Istvánnak, hogy van módunk megújítani hitünket, nemzeti hovatartozásunkat.
Az áldozás után következett a zarándokcsoportok adományainak, piros-fehér-zöld szalaggal átkötött kenyereknek, gyümölcsöknek, boroknak a megszentelése, majd a püspöki áldást kaptuk meg. Elénekeltük Lévay Tibor főkántor, a bécsi magyar egyházközség kántorának vezetésével a Pápai, a Székely, majd a Magyar Himnuszt, végül a Boldogasszony Anyánk alatt már elindult a kivonuló menet, melynek keretében ereklyeátvitelre került sor a máriapócsi kegyképhez.

Délután 3 órától pedig párhuzamosan két helyszínen, az Érseki Palota udvarán és a Dóm-téren folytatódott a néptáncbemutató. Idén az eddigiekhez képest rekordot döntött meg a fellépő csoportok száma.
Felvidékről negyven hagyományőrző csoport mutatkozott be a Dóm-téren megjelent vendégek előtt. Többek közt Gímesről, Pogrányból, Béláról, Nagycétényből, Dunaszerdahelyről a csallóközi táncegyüttes, az Alistálból Csemadok éneklő csoportja, Nyárasdról a Női Népdalkör, valamint a felsőpatonyi Margaréta Énekkar is jelen volt. Az utóbbiak épp az MKP járási elnökségének köszönhetően, nevezetesen Fenes Ivánnak, Bős nagyközség polgármesterének a szíves közbenjárására tudták megoldani odautazásukat. Bős nagyközség ugyanis felajánlotta, autóbuszt bocsát a felsőpatonyiak rendelkezésére. Székely István, az MKP felsőpatonyi helyi szervezetének elnöke köszönetét fejezte ki az MKP-nak és Bős nagyközségnek a nagylelkű felajánlásért. A felsőpatonyi éneklőcsoport szép és színvonalas műsorával méltó módon helytállt a rangos rendezvényen.
A fellépő csoportok Felvidékről főleg a Zoboraljáról, Csallóközből és a Mátyusföldről érkeztek, de megtisztelte az ünnepélyt jelenlétével és szereplésével a Székelyudvarhelyről érkező Boróka Néptánccsoport is, akik már 4 éve eljárnak Bécsbe.
Magyarországról a Bonyhádi Felvidékiek Egyesületének Kórusát emelném ki, akik lelkiatyájukkal érkeztek, nem maradhattak el a romhányiak s a patakiak sem, voltak Mosonmagyaróvárról, de Ferenc atya köszöntötte a csoportokkal érkező polgármestereket is. Tőlünk jelen volt Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke is.
Különös epizódja volt a Főrévből érkező zarándokok számára, amikor Schniererné Wurster Ilonka néni szót kért. Mielőtt elszavalta volna Gyulai Pál Tanács c. versét, elmondta, hogy korábban sok zarándoklatot szervezett, most is aktív tagja az Öregcserkészek klubjának, nyugdíjasklubot is összefog, s annak is hangot adott, hogy nagy megörvendezéssel vette, amikor meghívtam őt erre a zarándoklatra, s ő ezt természetesen rögtön elfogadta.
Lassan a műsorszámok vége felé közeledve 6 óra tájában mi is útnak indultunk hazafelé, s amíg vártunk a buszainkra, jobbnál jobb nótákra zendítettünk rá, úgyhogy az arra járó-kelő osztrákok csak néztek bennünket, megtapsoltak, s a fiákereken ülők pedig integettek. Nagyon szépen telt el az utunk, sok élményben, kegyelmekben volt részünk, s mint minden évben, így most is felemelő volt ez a délután. Ugyan Főrévből indultunk, voltak velünk a ferencesekhez, a Virágvölgybe, Vereknyére, Püspökire, Szúnyogdiba járó hívek is, s egy néni Nagyfödémesről.
Mrva Olga főrévi kántornő szólt a jövőbeni tervekről, melyek közt szerepel egy szeptemberi zarándoklat Esztergomba, ahol szentmisén vennénk részt.

A megemlékezésről készült képeket megtekinthetik
ITT>>>.
Zilizi Kristóf, Felvidék.ma


http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/41326-szent-istvan-kiraly-unnepe-becsben
illetve
https://www.youtube.com/watch?v=fwoqJkqyxGM
 
Szent István király
ünnepe Bécsben
2013. augusztus 24. szombat, 13.00 óra
sztistv13

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Szent István király tiszteletét dr. Udvardy György püspök úrral, a bécsi Szent István Dómban szentmisével ünnepli. Orgonán kísér: Lévay Tibor főkántor. A bécsi Káptalan Szent István király ereklyéjét ünnepi körmenetben a máriapócsi oltárhoz visszük, ahol hódolatra ki lesz helyezve.

Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves Családját.

A szentmise befejeztével szívesen látjuk egy rövid szeretetvendégségre illetve a Dóm téri színes magyar néptánc és népének bemutatóra is.


Szent István királyra emlékeztek a bécsi dómban

Bild 1_600
Magyar nyelvű szentmisével emlékeztek meg Szent Istvánról, az államalapító királyról augusztus 25-én a bécsi Stephansdomban ausztriai, magyarországi és határon túli magyar hívők. A szentmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mutatta be.

A bencés főapát kiemelte: Szent István létrehozta a magyar állam és a magyar keresztény egyház kereteit. „Erős kézzel, bölcsességgel és előretekintéssel úgy fogta össze népét, hogy itt vagyunk ma is, és keresztények lehetünk, és magyarok lehetünk” - fogalmazott a gótikus székesegyházat megtöltő, mintegy másfél ezres hallgatóság előtt mondott prédikációjában.

Várszegi Asztrik főapát rámutatott arra is, hogy a dóm névadója ugyanaz a keresztény vértanú, akinek a nevét az Egyházban szintén szentként tisztelt király is kapta a keresztségben. István király védőszentjének küldetését folytatta népe között.
Bild 17_600
Ma az Egyháznak Magyarországon és Európában alulról kell megújulnia, „élő közösségben” – emelte ki a főpásztor. Majd így folytatta: ez úgy lehetséges, ha minden hívő megvizsgálja, „mennyire tanítványa Krisztusnak, mennyire tudja elfogadni tanításait”, és ha az alázatosság, a felebaráti szeretet erényeit gyakorolja. A keresztény ember számára a szolgálat és a szeretet lehet a világ jobb irányba fordításának eszköze.

A bécsi székesegyházban már hagyományosan minden évben augusztus harmadik hétvégéjén tartanak magyar nyelvű istentiszteletet az államalapító magyar király emlékére Ausztriában élő magyarok, valamint magyarországi és határon túli zarándokok, hagyományőrző csoportok részvételével. Idén 36 néptánc- és népdalcsoport vett részt az ünnepi misén. Jelen volt Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet, és képviseltették magukat a jelentősebb ausztriai magyar egyesületek, köztük az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és az Európa Klub.

A szentmisét követően a magyar himnusz hangzott fel. Majd az első magyar király bécsi karereklyéjét a szentélyből körmenetben a dóm úgynevezett máriapócsi oltárához vitték. Az egyházi szertartást a dóm melletti téren magyar néptánc- és népdalbemutató, a közeli érseki palotában szeretetvendégség követte.

MTI/Magyar Kurír

Az ünnepség képei itt láthatóak!

Wien: Ungarn halten Szent-Istvan- und Mindszenty-Gedenken
Festmesse mit Bischof Varszegi im Stephansdom - Varszegi ging auch auf Geschichte der Ausbreitung der Verehrung des "Erzmärtyrers Stephanus" ein - Verehrung des Diakons und Märtyrers kam über Gallien, Mainz und die Bonifatius-Mission nach Passau, Wien und Ungarn
25.08.2012
Wien-Budapest, 25.08.2012 (KAP) In Wien, den ungarischen Bischofsstädten sowie in den Gebieten mit ungarischen Minderheiten ist mit großen Feiern am Montag (Ungarn) und am Samstag (Österreich, Slowakei) König Stephans des Heiligen (Szent Istvan) gedacht worden. Istvan-Vajk ist ungarischer Nationalheiliger. Er war erster Königs des Magyarenstaates. Dem Regenten der Jahre 997 bis 1038 ist die Christianisierung des damals größtenteils noch heidnischen Steppenvolks sowie die Errichtung der Diözesen bzw. der Hierarchie in dem riesigen Gebiet zwischen Leitha und Karpatenbogen zu verdanken.

In Wien feierte am Samstag der Erzabt von Pannonhalma, Bischof Asztrik Varszegi, im Stephansdom die Festmesse. Anschließend fand auf dem Stephansplatz und im Erzbischöflichen Palais ein buntes ungarisches Kulturprogramm mit Musik, Tanz und kulinarischen Spezialitäten statt. Varszegi ging in seiner Ansprache auch auf die Geschichte der Ausbreitung der Verehrung des "Erzmärtyrers Stephanus" - er war der erste von sieben Diakonen der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem - ein, nach dem auch der erste ungarische König benannt ist.

Die Verehrung des Diakons und Märtyrers kam über Gallien, Mainz und die Bonifatius-Mission nach Passau, dessen Dom dem Märtyrer geweiht ist. Passauer Kleriker und Missionare brachten die Verehrung dann nach Wien und Ungarn. Der dortige Fürst Vajk wurde auf den Kirchenpatron des Passauer Domes getauft und ging als König Stephan der Heilige in die Geschichte ein. Er heiratete eine bajuvarische Prinzessin, womit er gleichzeitig Schwager des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs war. Seine Krönung mit der historisch bedeutsamen Stephanskrone, die vor wenigen Jahren von den Amerikanern an Ungarn zurückgegeben wurde, erfolgte am Weihnachtstag des Jahres 1000 in der Burg von Esztergom.

Der Bischof und Erzabt von Pannonhalma wies aber auch auf die Märtyrer-Konnotation des Namens Stephanus hin. Für Ungarn gelte dies im besonderem Maß in diesem Jahr, wo des 120. Geburtstags des Märtyrerkardinals Joszef Mindszenty gedacht wird.

In Budapest betonte Primas Kardinal Peter Erdö bei der Pontikfikalmesse zum Stephansfest die Notwendigkeit der Hoffnung auf eine gute Zukunft, wie sie der Heilige vermittle. Ungarn stehe - ebenso wie Europa - mitten in einer ökonomischen Krise. Viele hätten keinen Glauben an die Möglichkeit einer Erneuerung. "Es gibt aber Hoffnung. Sie wird spürbar in den kleinen Dingen des Alltags, auch mitten in den Problemen. Die Kirche vermittelt der Nation den notwendigen Vorrat an Hoffnung, und wir meinen, dass dies nicht zuletzt ein Vermächtnis des Heiligen Stephan ist", so Erdö.

Im westungarischen Szombathely wurde am Stephans-Festtag im Diözesanmuseum die aus Wien übernommene Ausstellung "Fidelissimus Pastor" (Der treueste Hirte) über Kardinal Mindzenty eröffnet. Sie ist dort bis 15. Oktober zu besichtigen. In der Ausstellung werden u. a. liturgische Gewänder Mindszentys wie eine Cappa Magna sowie persönliche Gegenstände des Primas gezeigt.
Szent István király


ünnepe Bécsben
2012. augusztus 25. szombat, 13.00 óra
Bild 41

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Szent István királyt Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát úrral a bécsi Szent István Dómban szentmisével valamint magyar néptánc és népének bemutatóval ünnepli. Orgonán kísér: Mali Katalin a tihanyi bencés apátság orgonistája. A bécsi Káptalan Szent István király karereklyéjét ünnepi körmenetben a máriapócsi oltárhoz visszük, ahol hódolatra ki lesz helyezve.

Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves Családját.

A szentmise befejeztével szívesen látjuk egy rövid szeretetvendégségre illetve a Dóm téri színes magyar néptánc és népének bemutatóra is.
Hl. Stephan
König von Ungarn
25. August 2012
Samstag, 13.00 Uhr
Stephansdom

Bild 43
Die Hl. Messe wird in ungarischer Sprache gefeiert. Die Hl. Messe zelebriert S.E. Asztrik Várszegi Bischof und Erzabt von Pannonhalma Musikalische Begleitung: Katalin Mali Organistin der Tihanyer Benediktinerabtei.

Zu diesem festlichen Anlass und anschließend zum bunten Fest der ungarischen Volkstänze und Volkslieder laden wir Sie und Ihre Familie herzlich ein.

Mit Unterstützung des BKA