Temetés

Ha kedves hozzátartozója, rokona meghalt, először is: őszinte részvétünk. A haláleset bejelentéséhez a lakhely szerinti polgármesteri (Magistrat) hivatalhoz kell fordulnia. Ott lehet megegyezni a temetés időpontjáról ill. annak módjáról. Ha a temetési szertartást magyarul szeretnék végeztetni, akkor kérem minél hamarabb jelezzék. Ha katolikus temetés nem lehetséges, mert kedves halottjuk kilépett az Egyházból, kérésre szívesen vezetjük az imádságot a temetés alkalmával. Kérésre szentmise keretében is imádkozunk az elhunyt lelki üdvéért.

Mit kell tennem ha valaki meghalt a családban? (osztrák honlap)
(nemsokára megjelenik magyarul is)


A Bécsi főegyházmegye általános tájékoztatója

Tisztelt gyászolók!

Először is szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni.
Mint hívő keresztények, bízva Megváltónk, Jézus Krisztus ígéreteiben, abban a reményben élhetünk,hogy a halálkor történő búcsúzás nem végleges, hanem csak átmeneti.
Fontos tájékoztatást szeretnénk adni, hogy a bécsi főegyházmegye temetési szolgálata (EINSEGNUNSDIENST der Erzdiözese Wien) miben intézkedik:
- Először is a temetési szolgálat értesíti a lakhely szerinti plébániát a halálesetről és a temetés időpontjáról
- Amennyiben az elhunyt személy
valami okból kilépett a katolikus egyházból, a hozzátartozói akkor is kérhetnek katolikus kísérő gyászszertartást.
- A bécsi Központi Temetőben (Wiener Zentralfriedhof) lehetőség van gyászszertartást szentmisével is kérni. Mindezt előre a temetési szolgálattal és a Luegertemplom rektorával kell egyeztetni.
- Más templomban is kérhető gyászmise, de ezt a temetkezési szolgálattal közölni kell, hogy az illetékes plébánia erről időben értesüljön.
- Ha a temetési szertartásra egy előre kiválasztott lelkészt kértnek fel (saját plébánosukat, egy jó ismerőst vagy barátot, ill. rokont) vele is feltétlenül időben fel kell venni a kapcsolatot.
- Bécs 7 legnagyobb temetőjében: Baumgarten, Hernals, Hietzing, Neustift, Ottakring, Süd -West és Zentralfriedhof, beleértve az evangélikus temetőt és a krematóriumot is, fennáll a lehetőség, hogy a bécsi plébánosok híveik temetését átadják más lelkészeknek. Ilyen esetben az úgynevezett szolgálatot tartó plébániák veszik át a feladatot. Ezek a plébániák a temetési szolgálattól, legkésőbb a temetés előtti napon, megkapják a fontos információkat. Természetesen az elhunyt temetését rendező hozzátartozók telefonszámát is. Így a hozzátartozók a lelkésszel közölhetik kéréseiket is.
- A többi bécsi temetőben (összesen 48 temető) mindig a lakhely szerinti plébános illetékes a temetési szertartást elvégezni.
- A temetési szertartást végző lelkésznek, ill. plébániának kötelessége, amennyiben az a fentebb megnevezett 7 nagy temetőben történik, erről a TEMETÉSI SZOLGÁLATOT legalább két nappal a temetés előtt értesíteni. A többi esetben a helyi plébániát informálják!
Ezt akkor is meg kell tenni, ha a szertartást egy személyesen kiválasztott lelkész végzi, t.i. minden gyászszertartás a katolikus egyházban hivatalos istentisztelet és nem privát ügy.

A megszabott stólapénz, akár a temetési szertartásért vagy a gyászolók kíséretéért, azoknak a személyeknek szól, akik a temetési szertartást vezették, ill. az érsekség adminisztrációs munkáját végzik.

Mély tisztelettel
A temetési szolgálat vezetője