A kapucinusoknak kellett magyarul prédikálni...
A Bécsi Magyar Egyházközségről


A római korban Vindobona, az Ostmark-belieknek, a későbbi osztrákoknak Wien, nekünk, magyaroknak a honfoglalás óta Bécs. Az osztrák főváros magyar vonatkozásai egyidősek európai történelmünkkel. A város első temploma a keletről nyugatra tartó árucsere-forgalmat lebonyolító magyar kereskedői negyed, az Ungarn-Vorstadt - magyar előváros - közelében épült. Ezt a területet megközelíteni az Ungar-Toron - magyar kapun - át lehetett. Egyes feltételezések szerint az első, fából készült templomot Szent István király építtette, védőszentje, Szent István vértanú tiszteletére, az itt letelepült vagy átutazó magyarok lelkipásztori ellátására. Bár okmány nem bizonyítja ezt a feltételezést, mégsem tűnik lehetetlennek, hiszen tudjuk, hogy Szent István zarándokházak létesítésével gondoskodott a Rómába, Ravennába, Jeruzsálembe és Konstantinápolyba utazó vagy ott élő magyarokról.

1522-ből rendelkezünk adattal arról, hogy a Bécsben élő magyar lelkész egy Szombathely közeli egyházi birtok javadalmából támogatást kapott megélhetéséhez. 1722-ből tudunk a bécsi magyar katolikus egyházközség hivatalos elismeréséről, ezt Mária Terézia erősítette meg 1772-ben. Akkoriban a bécsi kapucinus barátok kötelessége volt minden évben a magyar Szent István-ünnep megrendezése. Ugyancsak az ő feladatuk volt vasárnaponként a bécsi magyarok számára misét mondani, magyarul prédikálni és magyar énekeket énekelni. A második világháború után a Veszprémi Egyházmegyéből érkezett ide magyar lelkész.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség jelenlegi székhelye, a belvároshoz közeli Döblergasse 2. számú ház korábban diákszállóként működött, itt kaptak menedéket 1957-től a kommunizmus elől Magyarországról ide szökő egyetemisták és középiskolások. 1959-ben az Eisenstadti (Kismartoni) Püspökség tulajdonába került, majd 1986-ban, a Bécsi Magyar Egyházközség szolgálatát akkor kezdő Hegyi György atya kezdeményezése alapján települt ide a magyar egyházközség. Fenntartását kezdettől fogva a Bécsi Érsekség támogatása teszi lehetővé.

Hegyi György atya 1972-ben került Hollandiába, s attól kezdve kilenc éven át végezte a hollandiai és belgiumi magyarok lelki gondozását. Marosi László halála után, 1982-től átvette a Szolgálat című folyóirat szerkesztését és kiadását, majd négy évvel később, amikor a laptulajdonos jezsuiták Klagenfurtból Bécsbe költöztek, ő is jött, majd a nyugdíjba vonuló Radnai atya örökébe lépve elvállalta a magyar egyházközség vezetését.

Jelenleg nyolc-kilencezer magyar tartozik az itteni magyar egyházközséghez, s különböző - családi, ifjúsági - csoportokra tagolódva élik az egyházközségi életet. Vasárnapi szentmisére hagyományosan a Német Lovagrend templomában (Árpádházi Szent Erzsébet, de itt csak Thüringiai Szent Erzsébetnek hívják) gyűlnek össze, nagyobb ünnepekkor kétszázötven körüli számban. A kereszteléseket, esketéseket, bérmálásokat, amelyek hála Istennek, számosan vannak, az egyházközségi iroda szervezi, itt készülnek a jelöltek a szentségek felvételére, az anyakönyvezést azonban kinek-kinek a lakóhelye szerint illetékes plébánián végzik. Nem ritka a bécsi magyarok körében a felnőttkeresztség sem, előfordult, hogy húsvétkor nyolc felnőtt lett az Úr kegyelméből az egyház tagja ebben a közösségben. Az ifjúsági és más lelkipásztori feladatok ellátásában sok önkéntes munkatárs segíti Simon Ferenc esperes, főlelkész urat.

Híres szervezete a bécsi katolikus magyaroknak az 1918-ban alapított Szent István Egylet. A Döblergassei közösségi terem falát az egylet életét bemutató számos tabló ékesíti. A legtöbb kép az elmúlt évek során hagyományossá vált, a magyar nagykövetség palotájában rendezett magyar bálon készült. Az általában nyolcszáz fős bál bevételeiből ösztöndíjat alapítottak, amellyel eleinte erdélyi, illetve most már felvidéki és délvidéki középiskolásokat is támogatnak tanulmányaik elvégzésében. Olyan fiatalok nyerhetik el az ösztöndíjat, akik vállalják, hogy tudásukat szülőföldjükön maradva kamatoztatják. A kezdeti tizenötről mára több mint kétszázra emelkedett a bécsi magyarok által ily módon évente támogatott, Magyarország határain túli magyar fiatalok száma.

Minden év augusztus 20-át követő szombatján kerül megrendezésre a bécsi magyarok hagyományos Szent István-ünnepe. Az ünnepi szentmisét mindig egy magyar püspök mutatja be a Stephansdomban, déli egy órakor. A mise után a hagyományoknak megfelelően színes népzenés, néptáncos műsor kezdődik a dóm előtti téren.


Ungarische Gemeinde:
Kirchliche Beziehungen zwischen Ungarn und Wien reichen bis weit in das Mittelalter zurück. So wurde auch die 1469 gegründete Diözese Wien in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens von ungarischen Bischöfen mitverwaltet.
1623 gründete Kardinal Peter Pázmány, Erzbischof von Gran, ein nach ihm benanntes Priesterseminar in Wien als Bildungsstätte für den ungarischen Klerus; dieses besteht bis zur Gegenwart.
Mit dem aus Komorn stammenden P. Emerich Sinelli und dem in der Slowakei, die damals noch zu Ungarn gehörte, geborenen Sigismund von Kollonitz hatte die Diözese Wien zweimal gebürtige Ungarn als Bischöfe. Erzbischof Kollonitz war vorher Bischof von Waitzen in Ungarn gewesen. Dieselbe Diözese leitete der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Migazzi von 1756 bis 1757 als Diözesanbischof, von 1762 bis 1786 als Administrator.
1722 stiftete Erzbischof Sigismund von Kollonitz einen ständigen Ungarnseelsorger für die Stadt Wien. Zunächst wurde diese Stiftung von einem Jesuitenpater, dann von Kapuzinern aus Preßburg, schließlich jeweils von einem Kapuziner vom Wiener Konvent auf dem Neuen Markt versehen. Als Gottesdienststätte diente die Malteserkirche auf der Kärntner Straße in Wien 1.
Nach dem Ende des Enten Weltkriegs und dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie erlosch, zum Teil bedingt auch durch die Entwertung des Stiftungskapitals, diese Stiftung. Die Initiative zur Fortsetzung der Ungarnseelsorge in Wien ging vom Pazmaneum aus; sein Spiritualdirektor, Dr. Josef Tiefenthaler, hielt in der Folgezeit bis zum Frühjahr 1926 an Sonn- und Feiertagen in der Deutschordenskirche in der Singerstraße Messen für die Wiener Ungarn. Sein Nachfolger als Spiritual verlegte die Messen von der Deutschordenskirche in die Jubiläumskirche der Trinitarier auf dem Mexikoplatz, wohnten doch gerade um die Schiffsstationen an der Reichsbrücke größere Gruppen von. Ungarn, wozu noch die im Schiffsverkehr tätigen ungarischen Arbeiter und Touristen kamen.
Die Messen in der Deutschordens- und in der Jubiläumskirche waren aber bis dahin ohne feste Regelung, nur auf Initiative der Spirituale des Pazmaneums, gehalten worden. Erst um 1935 wurde im Einvernehmen mit dem ungarischen Episkopat der Posten eines Ungarnseelsorgers in Wien definitiv eingerichtet. Die Besoldung übernahm das ungarische Außenministerium. Wohnung und Kanzlei wurden im Gebäude des Collegium Hungaricum (Palais Trautson, Museumsstraße 7) zur Verfügung gestellt. In demselben Palais erteilte der Ungarnseelsorger auch ungarischen Religionsunterricht in der ungarischen Wochenendschule. Als Gottesdienststätte diente nun wieder die Malteserkirche. Der auch heute noch bestehende St. Stephans-Verein bemühte sich um die Lösung sozialer und caritativer Anliegen der Wiener Ungarn. Zusätzlich bestand ein ungarischer Schulverein.
Nach den tiefgreifenden politischen Änderungen in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg fiel auch die bisherige staatliche Unterstützung für die Ungarnseelsorge in Wien weg. Der Ungarnseelsorger mußte sich private Räume für seine Tätigkeit suchen und versuchen, sich durch verschiedene Nebenbeschäftigungen ein Einkommen zu sichern. Da die Malteserkirche ebenso wie die gesamte Innere Stadt der Kontrolle der alliierten Besatzungsmächte, damit auch der Russen, unterstand, wurden die ungarischen Gottesdienste in dieser Zeit in die Stiftskirche verlegt.
Der große Ungarnaufstand im Oktober 1956, in dessen Folge mehr als 180.000 Ungarn nach Österreich flohen brachte auch für die Ungarnseelsorge in Wien große Aufgaben und Probleme. Zahllose Flüchtlinge suchten beim Ungarnseelsorger in Wien Rat und Hilfe. Für die pastorale Betreuung der Ungarnflüchtlinge in Österreich wurde noch 1956 Bischof Dr. Stephan Laszlo, Administrator der Apostolischen Administratur Burgenland, zum Apostolischen Visitator und Ordinarius für die Flüchtlingspriester aus Ungarn ernannt. Außerdem wurden spezielle Einrichtungen für die Ungarnseelsorge geschaffen (Referat für Pastorale Ungarnhilfe im Österreichischen Seelsorgeinstitut, Ungarisches Kirchensoziologisches Institut in Wien, Verlag Opus Mystici Corporis zur Herausgabe von Religionsbüchern und religiösen Kleinschriften). Für die Erzdiözese Wien wurde Dr. Johann Bapt. Demel, Priester der Erzdiözese Gran, Referent bei der Caritas der Erzdiözese Wien, zum Koordinator der Ungarnseelsorge und -hilfe bestellt.
1959 wurde P. Dr. Tibor Radnai OFMCap zum Ungarnseelsorger in Wien ernannt. Er übte diese Funktion durch mehr als 25 Jahre aus. Er wohnte im Kapuzinerkloster am Neuen Markt, während Msgr. Dr. Demel einen Teil seiner Domherrenwohnung auf dem Stephansplatz als Seelsorgekanzlei zur Verfügung stellte. Die Finanzierung der Ungarnseelsorge übernahm nunmehr die Erzdiözese Wien; so konnte die Ungarnseelsorge in Wien nach den Provisorien der Nachkriegszeit wieder auf eine solide Grundlage gestellt werden.
Die Gottesdienste finden seither wieder in der Deutschordenskirche in der Singerstraße statt. Weitere ungarische Messen finden im Pazmaneum statt; bis zu seinem Tod (6. Mai 1975) hielt diese oft Kardinal Josef Mindszenty, der seine letzten Lebensjahre im Exil in Wien verbrachte.
Weitere Ungarnmessen und pastorale Betreuung von Ungarn finden auch im Flüchtlingslager Traiskirchen statt. Dagegen mußten die Messen in der Jubiläumskirche der Trinitarier eingestellt werden.
Nach dem Tod von Msgr. Demel erhielt die ungarische Gemeinde schließlich einen neuen Standort für ihr Seelsorgeamt in Wien VII, Döblergasse 2/30b. 1986 wurde György Hegyi zum neuen Ungarnseelsorger in Wien bestellt.
1982 lebten in Österreich rund 43 000 ungarische Katholiken. Für diese bestanden Seelsorgeämter in Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Kufstein, Linz, Salzburg, Spittal/Drau und Wien. Die Gemeinde in Wien umfaßt derzeit rund 8000 Katholiken, von denen rund 250 an den Sonntagsgottesdiensten teilnehmen. Der schon genannte St. Stephans-Verein besteht weiterhin; sein Geistlicher Leiter war bis 2012 der jeweilige Ungarnseelsorger.


Aus: Johann Weißensteiner, Durch gemeinsame Sprache und Glauben verbunden : zur Geschichte der „europäischen“ katholischen Gemeinden in Wien. Gedruckt in: Beiträge zur Wiener Diözesangeschichte 34 (1993) S. 7-10, zur Ungarischen Gemeinde S. 9.

Die Daten zur ungarischen Gemeinde beruhen im Wesentlichen auf dem Manuskript „Geschichte der Ungarnseelsorge in Wien“ von Prälat Dr. Egon Gianone, 1940 bis 1987 Rektor des Pazmaneums in Wien.