Évközi 7. vasárnap

A tartós ellenségesgedés fájdalmas. Ha indokolatlan, még inkább. Ha ártatlannak érzed magad és az emberek mégis támadnak, hargra gerjedsz és vissza akarsz vágni. A Biblia számára nem idegen az ilyen pillanat. De megmutat más módot is az ilyen helyzet kezelésére. Mint Dávid esetében. Saul király udvarába jött, fiatalemberként. Saul megveti Dávid sikereit, erőszakkal és gyűlölettel üldözi őt. Végül David elmenekül. De Saul követi őt. Mit tehet Dávid az igazságtalan és veszélyes támadásokkal kapcsolatban?

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 6. vasárnap Csaba testvérel

A sivatagot barátságtalannak, kopárnak tartják. Ahol van elég víz, ott az élet növekedhet és virágozhat. Így lesz a víz a szeretet szimbóluma, a gondoskodás és Isten közelségének jele. A sivatag és a termékeny földterület egymással szemben állnak, mint a különböző életvitel képei. Az evangéliumban is ellentétpárral talákozunk.

2019. február 16. szombat, 18:00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2019. február 17., vasárnap
Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11:00 órakor.
17:00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel, zászló megáldása

Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány
(dévai gyerekek) részére!

Évközi 5. vasárnap és betegek kenete

Az évközi ötödik vasárnap első olvasmányában Izajás próféta elmondja meghívásának történetét. Megtudjuk, hogy Isten nem kényszerítette őt, hanem szinte felkérte. Ilyen a mi Istenünk ma is: senkire sem kényszeríti rá magát, hanem örömmel fogadja, ha szabadon válaszolunk hívására.

image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 10-én, a vasárnapi szentmisében 11:00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.
16:30 szentmise Badenben

Ökumenikus istentisztelet 2019

Ökumenikus istentiszteletre várják a magyar híveket vasárnap, február 3-án, 17 órára a bécsi evangélikus Auferstehungskirchébe. Az alkalom az ökumenikus imahét nemzetközi kezdeményezéséhez is kapcsolódik.

Az istentisztelet liturgiájában a magyar katolikus, evangélikus és református közösségek lelkészei működnek közre, mondta Wágner Szilárd, a házigazda Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2962267/

Immár hagyomány, hogy a keresztény egység jegyében, minden év januárjának második felében rendezik meg világszerte az ökumenikus imahetet. A gyülekezetek eldönthetik, hogy egész hetes sorozatot tartanak, vagy egy istentisztelet erejéig kapcsolódnak a kezdeményezéshez. A február 3-i bécsi istentisztelet is ennek jegyében telik majd.

2019-ben az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet fogadja a többi keresztény közösséget a Bécs 7. kerületében álló Auferstehungskirche falai között (Lindengasse 44a 1070 Bécs).

A liturgia témája az igazságosság, az emberek közti igazság megvalósításáról szól. Az ökumenikus imahét témáját minden évben más országban állítják össze: 2019-ben Indonéziából érkezik az üzenet és a témajavaslat.

Wágner Szilárd 2018 szeptembere óta szolgál az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetben. A lelkész úgy látja, Bécsben a keresztény egység mellett a magyar identitás is erős összetartó erő a hívek számára.

Benyomása szerint az ökumenikus párbeszéd a különböző felekezetek között természetes Bécsben, de az is természetes, hogy a közös alkalmakat gondos előkészítés, szervezés előzi meg.

Forrás: ORF Bugenland MagyarokDSC_0242_600DSC_0262_600DSC_0284_600DSC_0298_600DSC_0248_600DSC_0311_600DSC_0306_600DSC_0375_600tovább...

Évközi 4. vasárnap

Az évközi negyedik vasárnap első olvasmányában Jeremiás próféta szól hozzánk és elmondja, hogy Isten nehéz küldetést bízott rá, mikor megparancsolta neki, hogy mondjon el mindent, amit rábízott, és ne ijedjen meg az emberektől, ha nem fogadják el szavait. Ez ránk is vonatkozik, a mi küldetésünk
oikoumene_400
is nehéz, hiszen a keresztény küldetést és tanítást ma is sokan elutasítják, vagy lemosolyogják.

Szentmise 11:00 órakor
Ökumenikus Istentisztelet 17:00 órakor az Evangélikus templomban. Cím: 1070 Wien, Lindengasse 44.

Évközi 3. vasárnap

Az évközi harmadik vasárnap első olvasmánya Nehemiás könyvéből vett részlet, amelyben a szent szerző leírja, milyen mély hatást gyakoroltak az emberekre a Törvénykönyv szavai, amelyekben felismerték Isten szavát. Ez nekünk is üzenet: Isten igéjét szívvel kell hallgatnunk.

Szentmise 11.00 órakor

Bécsújhely
Magyar szentmise 17.00 órakor, utána szeretetvacsora,
Katharinen-Kapelle, Domplatz 1, Wiener Neustadt

Évközi 2. vasárnap

Az évközi második vasárnap első olvasmánya Izajás próféta könyvéből vett ének Jeruzsálem dicsőséges helyreállításáról. A próféta úgy mutatja be az Isten és népe közötti új viszonyt, mint a vőlegény és menyasszony közötti szerelmet. Szép a prófétának az a meglátása, hogy Isten örül népének, amint a vőlegény örül a menyassszonynak. Isten velünk is örül, ha elfogadjuk irántunk való szeretetét.
Az Evangélium elmondja a kánai menyegző jól ismert eseményeit. Fontoljuk meg, kik voltak ennek az eseménynek a szereplői. Több dologra is figyelhetünk fel, amelyekre talán ritkábban gondolunk.


Szentmise 11.00 órakor

15.00 órakor a Szenior csoport tartja farsangi összejövetelét 15 órától az Am Tabor plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!