Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22.00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 10-én ünneplik hét napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Meghívó

image003

A Szent Negyven Nap 5. vasárnapja

31238co_600Én vagyok a feltámadás és az élet.
János evangéliuma szerint az Ige azért lett emberré, hogy életet és világosságot hozzon. Jézus úgy áll előttünk, mint a feltámadás és az élet, a halál legyőzője. De más hitbeli kérdések is felmerülnek. Jézus nem felel azonnal Lázár betegségére. Engedi, hogy a baj elhatalmasodjon, hogy majd Isten annál jobban megdicsőüljön. Amikor jelen van, először hitet követel. De azt is megmutatja, hogy együtt érez fájdalmainkkal. Megengedi a megpróbáltatást, mert az erényeket csak nehézségek között lehet gyakorolni.

Szentmise 11.00 órakor

A Szent Negyven Nap 4. vasárnapja

31156sw_600
Jézus meggyógyított egy vakot. Mit mond nekünk ez az esemény?
Más szemmel látni embertársamat!
Jézus odalépett a vak emberhez, akit körülvettek a farizeusok, akik úgy hitték, hogy a betegség tényleg Isten büntetése, hogy lássák, mi történik. Ha Jézus meggyógyítja a vakot, szembeszegülne az egész vallásos hagyománnyal, ha viszont nem gyógyítja meg, akkor szívtelen ember. Figyeljük meg, milyen csendesen, természetesen, magától értetődően tesz Jézus jót. Még csak azt sem várta, hogy a beteg könyörögjön hozzá.
Ilyen jóságra adott példát Jézus, mi több, szavatolta, hogy mi is lehetünk jók, úgy, mint ő. Nagyböjt felhívás a jóságra. Vizsgájuk meg magunkat, hogyan teszünk mi jót?

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Választások eredménye

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap Egyházközségi Képviselőtestületi Választások voltak az egész Bécs-i Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kellett kiválasztani. Összesen 215-en szavaztak. Képviselőtestületünk átlag életkora 38,25 év.


A Képviselőtestület első ülését 2017. április 4-én, a megalakuló ülést pedig 2017. április ...-án, hétfőn, 19 órakor a Szent István Otthonban (Döblergasse 2/30b) tartjuk. Itt az esetleges további küldöttekről tanácskozunk ill. megválasszuk a helyettes elnököt és megbeszéljük az ideiglenes munkatervet.

Képviselőink:
Kovács Levente
Kovács Krisztina
Gál Katalin
Dobos Alpár
Dr. Tiboldi Ákos
Csiky László
Jakab Péter (Baden)
Pál Zsolt István (Bécsújhely)

Tartalékos képviselőink:
Dr. Ambrus Orsolya
Rolik Tamás
Sass Judith
Jánoska Szabolcs
Kakas Anna
Tandari GabriellaA Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség választott.
KÖSZÖNJÜK!

Önök az urnához járultak.
KÖSZÖNJÜK!

A következő 5 évben mint Képviselő meghatározóan hozzájárulsz a Magyar Egyházközség életéhez.
KÖSZÖNJÜK!

Elkötelezetten dolgozol az Egyházközségben és tartalékos Képviselőként rendelkezésre állsz.
KÖSZÖNJÜK!

A Szent Negyven Nap 3. vasárnapja, EKT választások

31152co_600
Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.
Krisztus bárkit megszólíthat, akár a mindennapi élet eseményein keresztül is. Ő életünket olyan adományokkal akarja megajándékozni, melyek megmaradnak az örök életre. Végül a legfontosabb: igazi hatása annak van, akinek mindennapi kenyere az Atya akaratának teljesítése.

Szentmise 11.00 órakor

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások a Bécsi Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise után Bécsben március 19-én lehet.
További infók:
www.pfarrgemeinderat.at

Képes beszámoló Csaba testvér látogatásáról

IMG_1406_600
Csaba testvér Bécsben. Am Tabor plébánia, 2017.03.04

Csaba testvér Bécsben. Német Lovagrend Temploma, 2017.03.05

Csaba testvér a bécsújhelyi dómban, 2017.03.05

Bécsújhely, agapé, 2017.03.05


Szent László királlyal a boldogságra vezető parancsolatok útján!
3. Az Úr napját szenteld meg!


Szent László élete

Csaba testvérnek mindösszesen 8300€ tudtunk átadni. Isten fizesse meg bőségesen a nagylelkű adományokat!