A Szent Negyven Nap 4. vasárnapja

31156sw_600
Jézus meggyógyított egy vakot. Mit mond nekünk ez az esemény?
Más szemmel látni embertársamat!
Jézus odalépett a vak emberhez, akit körülvettek a farizeusok, akik úgy hitték, hogy a betegség tényleg Isten büntetése, hogy lássák, mi történik. Ha Jézus meggyógyítja a vakot, szembeszegülne az egész vallásos hagyománnyal, ha viszont nem gyógyítja meg, akkor szívtelen ember. Figyeljük meg, milyen csendesen, természetesen, magától értetődően tesz Jézus jót. Még csak azt sem várta, hogy a beteg könyörögjön hozzá.
Ilyen jóságra adott példát Jézus, mi több, szavatolta, hogy mi is lehetünk jók, úgy, mint ő. Nagyböjt felhívás a jóságra. Vizsgájuk meg magunkat, hogyan teszünk mi jót?

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Választások eredménye

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap Egyházközségi Képviselőtestületi Választások voltak az egész Bécs-i Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kellett kiválasztani. Összesen 215-en szavaztak. Képviselőtestületünk átlag életkora 38,25 év.


A Képviselőtestület első ülését 2017. április 4-én, a megalakuló ülést pedig 2017. április ...-án, hétfőn, 19 órakor a Szent István Otthonban (Döblergasse 2/30b) tartjuk. Itt az esetleges további küldöttekről tanácskozunk ill. megválasszuk a helyettes elnököt és megbeszéljük az ideiglenes munkatervet.

Képviselőink:
Kovács Levente
Kovács Krisztina
Gál Katalin
Dobos Alpár
Dr. Tiboldi Ákos
Csiky László
Jakab Péter (Baden)
Pál Zsolt István (Bécsújhely)

Tartalékos képviselőink:
Dr. Ambrus Orsolya
Rolik Tamás
Sass Judith
Jánoska Szabolcs
Kakas Anna
Tandari GabriellaA Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség választott.
KÖSZÖNJÜK!

Önök az urnához járultak.
KÖSZÖNJÜK!

A következő 5 évben mint Képviselő meghatározóan hozzájárulsz a Magyar Egyházközség életéhez.
KÖSZÖNJÜK!

Elkötelezetten dolgozol az Egyházközségben és tartalékos Képviselőként rendelkezésre állsz.
KÖSZÖNJÜK!

A Szent Negyven Nap 3. vasárnapja, EKT választások

31152co_600
Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.
Krisztus bárkit megszólíthat, akár a mindennapi élet eseményein keresztül is. Ő életünket olyan adományokkal akarja megajándékozni, melyek megmaradnak az örök életre. Végül a legfontosabb: igazi hatása annak van, akinek mindennapi kenyere az Atya akaratának teljesítése.

Szentmise 11.00 órakor

Pasted Graphic
2017. március 19-én, vasárnap
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások a Bécsi Főegyházmegyében. A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise után Bécsben március 19-én lehet.
További infók:
www.pfarrgemeinderat.at

Képes beszámoló Csaba testvér látogatásáról

IMG_1406_600
Csaba testvér Bécsben. Am Tabor plébánia, 2017.03.04

Csaba testvér Bécsben. Német Lovagrend Temploma, 2017.03.05

Csaba testvér a bécsújhelyi dómban, 2017.03.05

Bécsújhely, agapé, 2017.03.05


Szent László királlyal a boldogságra vezető parancsolatok útján!
3. Az Úr napját szenteld meg!


Szent László élete

Csaba testvérnek mindösszesen 8300€ tudtunk átadni. Isten fizesse meg bőségesen a nagylelkű adományokat!

A Szent Negyven Nap 2. vasárnapja

31151co_600

A színeváltozást megelőzte Péter vallomása (Mk 8, 20) és Jézus bejelentése, hogy szenvedni fog: Ő a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beigazolódnak. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.

Szentmise 11.00 órakor
Badenben szentmise 16.30 órakor

Egyházközségi Képviselőtestületi Választások: A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise előtt és után Badenben március 12-én!

A Szent Negyven Nap első vasárnapja, hamvazkodás, Böjte Csaba testvér látogatása

27523co_300
Az írás elegendő

Gazdagság, határtalanság és hatalom. Az ördög kísértéseivel még ma is találkozhatunk. Talán még fantázia dúsabban és rafináltabban lép fel mint Jézusnál, és az ördögöt nem könnyű felismerni. De hogyan maradhatunk állhatatosak? Úgy ahogy azt Jézus tette. Egyedül csak Isten igéjével.


Böjte Csaba testvér Bécsben és Bécsújhelyen

2017. március 4. szombat, 18.00
Am Tabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.


2017. március 5., vasárnap
Szentmisék Csaba testvérrel:
11.00 Deutschordenskirche,
17.00 Wr. Neustadt-i Dóm
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások: A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise előtt és után Bécsújhelyen március 5-én!


A szentmiséken gyűjtés rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

Évközi 8. vasárnap

IMG_0028A Gondviselésbe vetett bizalomról Jézus üzenetének egyik legszebb, legvigasztalóbb szakaszát halljuk ma (Mt 6, 24-34). De egyben a legjobban próbára teszi követői hitét. Az ószövetségi megpróbáltatásokat szenvedő, ellenségeitől üldözött hívő ember is nehezen talált megnyugvást, amikor a világban tapasztalható rosszat, az ártatlanok szenvedését látta, miközben a „gonoszoknak” jól ment a sorsuk. Erről szólnak Jób vagy a zsoltáros lázadozásai, panaszai.

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában