Szent István király bécsi ünnepe 2017

szent istván plakát 17

Nyár

27929co

Adj magadnak egy szempillantásnyi nyugalmat és megérted, bolond módjára siettél.

Lao ce

Közös gondolkodás a jövőnkről – Vallásközi konferenciát rendeztek Tihanyban

Kétnapos konferenciát rendeztek az ember és környezete kulturális és morális egységéről a Tihanyi Bencés Apátságban június 14-én és 15-én. A „Közös gondolkodás a jövőnkről” című tanácskozáson részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.
img.php

Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele házigazdaként köszöntötte a megjelenteket. „Bár különböző vallási közösségekhez tartozunk, mindannyiunkban közös annak a hite, hogy az életnek nem urai, hanem felelős gondozói vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: azt is hisszük, hogy van felettünk, rajtunk kívül egy Teremtő Úr. A rendi elöljáró egyik ősének művére hivatkozva arról beszélt, hogy a Jordán folyóban úszó halak egy ponton visszafordulnak, mert azon túl – a Holt-tenger felé közeledve – egyre sósabb a víz, és ha tovább úsznak, elpusztulnak. Ennek a helynek a közelében keresztelkedett meg Jézus és hívott mindenkit arra, hogy változtassa meg az életét. „Itt az idő, hogy mi is megváltozzunk, hogy kijelentsük: »Eddig, és ne tovább«” – hangsúlyozta a perjel.
tovább...

Úrnapja és Évközi 11. vasárnap, Szent Korona Kórus

31479co_600Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
Úrnapi Szekvencia


Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

Jézus a tizenkettőt küldte és megparancsolta nekik: Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy el-közeledett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

2017. június 18-án, vasárnap, szentmise 11.00 órakor, Szent Korona Kórus
Bécs-2017mise

Szentháromság vasárnapja és Ökumenikus könyörgés a magyarságért

27855co_400
Búcsú beszédében Jézus azt mondta tanítványainak: „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében”. Ez a megbízatás jelentős módon meghatározta az első századok keresztségi szertartását. Ezekben a századokban úgy kereszteltek, hogy a keresztség előtt a jelölteknek, akkor csak felnőtteknek, három kérdés tettek fel: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában? - Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában? - Hisztek-e a Szentlélekben? A jelöltek minden kérdésre azt válaszolták, hogy Credo – hiszek. Majd ezután alámerítették őket teljesen a vízbe. A korai keresztényeknek a Szentháromságos hit nem volt valami elvont dolog, elvont idea, elvont tétel, elvont dolog. Atya, Fiú, és Szentlélek eleven valóság volt, akinek az életüket felajánlották, akinek a keresztségben jelképesen meghaltak és bennük újra is születtek. A Szentírás is ezt igazolja. A Szentháromságba vetett hit nem elvont spekuláció, hanem a vallásos tapasztalat eredménye.

Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus könyörgés a magyarságért 17.00 órakor

Lange Nacht der Kirchen - Templomok éjszakája

Fragmente aus dem Horizont mit dem Sine Quartus Trio, 19:00–20:00
Unser Saxophontrio wurde 2017 gegründet. Wir möchten unsere gegenwärtige Beziehung zur Musik mit unseren Instrumente für Sie hörbar zu machen und wiedergeben, wie die grössten Meister der abendländische Musik die Natur wahrgenommen haben.


„Jesus ins Herz geschlossen“, 20:00–22:00
Peter Máriáss und seine Band haben für archaische Volksgebete aus Ungarn eine zeitgenössische Weltmusikstimmung gezaubert. Die klare, tiefe Gottesfurcht aus dem ungarischen Mittelalter kombiniert mit ein wenig Jazz, Rock ’n‘ Roll und Balladen.
Termin-Website: http://www.mariasspeter.hu/

„Klassisch“, ein Barock-Ensemble, 22:00–23:30
Ehemalige und aktive Lehrer und Studenten der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien präsentieren Werke von Wilhelm Friedemann Bach, Haydn und Mozart auf authentischen Instrumenten.Adresse: Singerstraße 7, 1010 Wien

Pünkösd

31468co_600
Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint:
a Lélek, a Vigasztaló megszállt az egybegyűlteken.

Tündöklő fényességű láng tüzes nyelvekké alakult:
igéik hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak.

Beszélnek minden nyelveket; megretten a pogány tömeg, azt vélik:
musttól részegek, kiket Szentlélek ihletett.

Történt e titkos adomány a szent Húsvét-idő után,
hogy ülték ős törvény szerint a bűnbánatnak napjait.

Meghajtott fővel esdnek, jóságos Isten, híveid:
áraszd ránk égből gazdagon a Lélek áldott kincseit.

Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk:
bocsássad meg most bűneink, s tedd békéssé esztendeink.

Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te örökre légy lelkünk hite! Ámen.

A zsolozsma pünkösdvasárnapi himnusza

Szentmise 11.00 órakor
Pünkösdhétfőn szentmise 11.00 órakor