Krisztus Király vasárnapja, Katalin napi mulatság

28348coKrisztus az örök élet Királya.
„Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön.“


Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége.

November 25-én, szombaton a szentmise Bécsújhelyen lesz 17 órai kezdettel. A szentmise után kezdődik a KATALIN-BÁL.

November 26-án, vasárnap, szentmise 11 órakor.


11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499

Árpádházi Szent Erzsébet búcsú

IMG_20171119_113511_600Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 19-én, vasárnap délelőtt magyar nyelvű szentmisét és templombúcsút tartott a bécsi római katolikus egyházközség a Német Lovagrend templomában. A szentmisén Simon Ferenc esperes, főlelkész pappá szentelésének 20 éves évfordulóját is megünnepelték, valamint átadták az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit is, melyeket Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek írt alá.
A szentmisét Simon Ferenc esperes, főlelkész Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atyával közösen celebrálta. Az eseményen köszöntőt mondott Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő, valamint Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke.
Részt vett az eseményen Perényi János, bécsi magyar nagykövet, Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, illetve a 72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat, az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének és a Bécsi Magyar Iskolának a képviselői is ott voltak a rendezvényen.
A prédikációban Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atya Árpádházi Szent Erzsébet példája nyomán a segítségnyújtás és a jó cselekedet szerepét emelte ki, érdekes történetekkel, példákkal, anekdotákkal színesítette beszédét. Mindig van miből adnunk, hiszen nem üres a fejünk, a szívünk és a kezünk – Arnold atya szerint ez Szent Erzsébet legfőbb üzenete. Szerinte a kevésből is lehet adni és akár abból is, amiből nekünk sincs (például vigasztalva vigasztalódni). Sokszor lehet, hogy azzal segítünk, ha nem segítünk, nem avatkozunk bele valamibe. Fontos, hogy azoknak is tudjunk adni, akikről úgy gondoljuk, hogy nem érdemlik meg és tudjunk olyat is adni, amit mi sosem kaptunk meg, vagy amiről tudjuk, hogy nem nyer viszonzást. Elgondolkodtató kérdést tett fel azzal kapcsolatban is, hogy mit tud adni egy közösség, hogyan tud szeretni egy egyházközség.
A szentmise végén Ferenc atya megköszönte Márkus István és Kaszás István több éves képviselőtestületi munkáját, majd átadta az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit. Csiki László, Dobos Alpár, Erdős Anna, Gál Katalin, Jakab Péter, Kovács Krisztina, Kovács Levente, Lévay Tibor, Pál Zsolt István, Szemerédi Ilona, Szemerédi Tibor, Tiboldi Ákos dolgoznak tovább a bécsi magyar katolikus egyházközségért.
IMG_20171119_123510_600
Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő az emberi élet 20 éves periodikusságát emelte ki rövid köszöntőjében, gratulált esperes úrnak két évtizedes szolgálatához, hiszen számára, diplomataként ritka hogy ennyi időt tölthessen egy helyen. Még több emberöltönyi erőt kívánt Ferenc atyának.
Radda István, a Kerekaszal elnöke a Pannonhalmi Bencés Gimnázum egykori diákja elismerését fejezte ki Ferenc atyának, majd a gratuláció után köszönetet mondott a Kerekasztal létrejöttének elősegítéséhez, és a jó Isten áldását kérte esperes, főlelkész úr további munkásságára, életére.
A szentmise végén agapé várt a hívőkre.
Az ünnepi szentmisén a 40 éves Liszt Ferenc kórus is közreműködött, a szertartás végén pedig a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánc Együttes tartott rövid műsort az udvaron.

A templomról
A Német Lovagrend temploma a Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, és Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását.
A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített el.

Fazekas Csilla

Képes beszámoló itt

ORF Burgenland beszámolója

tovább...

Szent Erzsébet búcsú

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2017. november 19-én, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Hortobágy Arnold bencés atyával, köszöntőt mond Dán Károly Magyarország ENSZ nagykövete
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre. Az Egyházközség Képviselőtestületének kinevezései, melyet Schönborn bíboros úr írt alá, átadásra kerülnek.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán
Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.

Évközi 32. vasárnap

31929co_600

Miért nem osztották meg az olajukat

Számomra az olaj a hit megőrzését jelképezi. Ezt mindenki csak saját maga teheti: mások nem tudnak helyettem szeretni, nem tudnak helyettem imädkozni, nem tudnak helyettem szentmisére járni. Ezért nem tudták megosztani az okos szüzek az olajukat a balgákkal. De talán egy valamit elmulasztottak: az alvókat idejében felébreszteni…

Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor


Évközi 31. vasárnap, ifjusági szentmise

31922co_600
Gondolatok: Mt 23,1-12
Miért nem hívathatjuk magunkat mesternek? Egy jó barátom letette a mester vizsgát és ennek nagyon örül. Olyan titulus ez, amivel előbbre jut a munka világában és az életben. Egyrészt világos. A mester cím végzettség, de ugyanakkor egy hosszú útnak is az eleje. Jézus kritikával illet egy bizonyos magatartást, ami azt gondolja már teljesen végzett és már befejezte a "mesterséget". De éppen a lelki életben és a hétköznapi találkozásokban sohasem vagyunk készek. Mindig tanulók maradunk. Tehát nem oktathatjuk ki embertársunkat úgymond felülről. Inkább arról van szó, hogy megmaradjak mindvégig tanulónak és felfedezzem hová vezet az utam. Ehhez persze figyelmesnek kell lennem. Bátorságra van szükségem, hogy önmagamat is minduntalan megkérdőjelezzem. Beismerő készségre van szükségem, hogy az, ami tegnap még helyes és jó volt, ma lehet, hogy már nem értelmes és nem segít. Mielőtt valamit is mondanék, kész kell legyek a meghallgatásra. Hogy életünk mesterivé érett az csak a végén dől el. Addig úton vagyunk mint tanulók.

Ifi-mise 11.00 órakor

Évközi 30. vasárnap, mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepére és Halottak napjára a burgenlandi és a Bécsben élő magyarok is készültek, rendbe tették a sírokat, sokan pedig saját maguk készítettek koszorúkat. November elsején Alsóőrben egy régi hagyomány szerint a helyi dalárda is énekel, Bécsben pedig a szentmise végén felolvasásra kerülnek a kedves halottak nevei.

Bécsben, november 1-én a Német lovagrend templomában délelőtt volt magyar nyelvű szentmise, a szentmise végén pedig a hívők közösen megemlékeztek, felolvasták kedves halottaik nevét, meggyújtottak egy-egy gyertyát az elhunyt jótevőkért, családtagokért, rokonokért. Simon Ferenc esperes Mindenszentek üzenetéről: http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2875449/


28244co_400

Mt 22,34-40
Ez a történet magáért beszél mert annyira alapvető. Hiszen egyes farizeusok megkísérelték Jézust próbára tenni, hátha hibát követ el. Valószínűleg okot kerestek, hogyan távolítsák el Jézust. Vallási vezetők hajlanak a szűk gondolkodási módhoz. Az új gondolatok gyanúsak, veszélyesek. Ezért is várnak választ a vallási vezetők Jézustól arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb törvény. Talán, az a ravasz gondolatuk, elárulja Jézus a zsidó vallást. De ő nem teszi. Ellenkezőleg. Mint hívő és jámbor zsidó Jézus éppen azt nevezi meg, ami a "legfontosabb" törvény: Istent és embertársamat szeretni. Ezzel a hatalmi szóval, melyet Mózes ötödik könyvéből (MásodTörv 6,5) vesz hozzáfűzve az embertárs iránti szeretetet (Lev 19,18) befejeződik a beszélgetés, ami csapdának készült.
Számunkra is. Jézus megválaszolja minden kérdések kérdését. Mi a keresztényi? Mi az, ami megkülönböztet bennünket Isten előtt? Mi az egyház lényege? Nem a hit leszabályozása, hanem az Isten és emberszeretet lehetővé tétele. Egy olyan egyház, ami a kérdés-felelek játékába bonyolódik és a szabályok sokaságába, ki az, aki hozzánk tartozik és ki nem, eltéveszti megbízatását és elveszíti feladatát. Tehát saját magát veszíti el. Másként mondva: az Egyház a szeretet lehetősége. Hogy a szeretet szerethessen minden tapasztalat ellenére.

Vasárnap szentmise 11.00 órakor


31918co_600

November 1-én Szentmise 11.00 órakor


Halottaknapján, november 2-án, nem lesz szentmise, ezért
kedves halottainkról november 1-én, a szentmise végén emlékezünk meg.

Katalin napi mulatság

11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499