Advent harmadik vasárnapja

Jn 1,6-8.19-28
János szerepe világos. Keményen nemet mond amikor a szenzáció hajhászók benne az új Mózest vagy Illést akarják látni. Ő saját magát hangnak, szónak tekinti, mint aki másra utal, mutat. Nem csoda, hogy az Isenheimer-i oltár János képe, melyen hosszú ujjával Jézusra mutat, híres lett. Nézz oda, mondja ez az ujj. Ne engem nézz, bár feltűnő és különleges vagyok és egészen biztosan nem halk. De az, aki igazán számít, ott áll melletted, feltűnés nélkül.
Keresztelő János, úgy gondolom, a keresztények számár jó példa. Nem kell mindig szeretet teljesnek és halknak és alázatosan visszafogottnak lennünk. Isten ügyéért fel kell emelnünk a hangunkat. De mindig világosnak kell lennie nem a saját sikeres teljesítményem a fontos. Mindenki számára láthatóvá kell tennem Krisztust. Bármennyire észrevétlenül és kis léptekkel is érkezik.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor
Scharl segédpüspök látogatása Bécsújhelyen szentmise és karácsonyi kis műsor 17.00 órakor a Dómban, közreműködik a Vox Mirabilis kórus Székesfehérvárról

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Advent második vasárnapja

Márk 1,1-8
A szent liturgia advent második vasárnapján Izajás és Keresztelő Szent János szavát hallatja velünk. Az evangéliumi nyitányban e két hang összecsendül. Izajás távolból hirdette a Megváltó eljöttét, nemzedékek itták szomjas szívvel biztató szavait: „Íme, Isten, az Úr, eljön hatalommal.” Keresztelő Szent János Krisztus közvetlen eljöveteléről tett tanúságot és a megtérésre való felhívása visszhangozta Izajás próféta szavát is, amellyel bátorította a száműzetés keserveiben megritkult, reményvesztett népet és készítette őket a hazatérésre.
Tanulságos megfigyelni, hogyan, milyen szavakkal bátorítja Izajás próféta Izrael idegenbe szakadt fiait és leányait. Nem ígér nekik fényes, szebb jövőt, amint azt a világ politikusai teszik oly könnyedén. Izajás csendesen a Jóistenről beszél nekik, aki nem felejtette el népét, hanem maga siet eléjük, hogy megszabadítsa őket.Szentmise 11.00 órakor majd elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina

Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Advent első vasárnapja

28352co
Mi már az első adventnek, a Krisztus várásnak csak emlékét ünnepeljük. De várjuk Krisztus második eljövetelét, illetőleg a vele való találkozást, amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell ébernek lennünk. Döntéseinkben megerősíthet az a gondolat, hogy Istennek számadással tartozunk és csak tőle várhatjuk a jutalmat fáradozásainkért.

Szentmise 11.00 órakor közreműködik a 40 éves „Liszt Ferenc“ kórus majd elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina
Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Adventben bibliaóra, lectio divina

LD Advent 2017_Plakat.pages


Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.

Krisztus Király vasárnapja, Katalin napi mulatság

28348coKrisztus az örök élet Királya.
„Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön.“


Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van szüksége.

November 25-én, szombaton a szentmise Bécsújhelyen lesz 17 órai kezdettel. A szentmise után kezdődik a KATALIN-BÁL.

November 26-án, vasárnap, szentmise 11 órakor.


11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499

Árpádházi Szent Erzsébet búcsú

IMG_20171119_113511_600Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 19-én, vasárnap délelőtt magyar nyelvű szentmisét és templombúcsút tartott a bécsi római katolikus egyházközség a Német Lovagrend templomában. A szentmisén Simon Ferenc esperes, főlelkész pappá szentelésének 20 éves évfordulóját is megünnepelték, valamint átadták az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit is, melyeket Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek írt alá.
A szentmisét Simon Ferenc esperes, főlelkész Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atyával közösen celebrálta. Az eseményen köszöntőt mondott Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő, valamint Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke.
Részt vett az eseményen Perényi János, bécsi magyar nagykövet, Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, illetve a 72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat, az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének és a Bécsi Magyar Iskolának a képviselői is ott voltak a rendezvényen.
A prédikációban Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atya Árpádházi Szent Erzsébet példája nyomán a segítségnyújtás és a jó cselekedet szerepét emelte ki, érdekes történetekkel, példákkal, anekdotákkal színesítette beszédét. Mindig van miből adnunk, hiszen nem üres a fejünk, a szívünk és a kezünk – Arnold atya szerint ez Szent Erzsébet legfőbb üzenete. Szerinte a kevésből is lehet adni és akár abból is, amiből nekünk sincs (például vigasztalva vigasztalódni). Sokszor lehet, hogy azzal segítünk, ha nem segítünk, nem avatkozunk bele valamibe. Fontos, hogy azoknak is tudjunk adni, akikről úgy gondoljuk, hogy nem érdemlik meg és tudjunk olyat is adni, amit mi sosem kaptunk meg, vagy amiről tudjuk, hogy nem nyer viszonzást. Elgondolkodtató kérdést tett fel azzal kapcsolatban is, hogy mit tud adni egy közösség, hogyan tud szeretni egy egyházközség.
A szentmise végén Ferenc atya megköszönte Márkus István és Kaszás István több éves képviselőtestületi munkáját, majd átadta az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit. Csiki László, Dobos Alpár, Erdős Anna, Gál Katalin, Jakab Péter, Kovács Krisztina, Kovács Levente, Lévay Tibor, Pál Zsolt István, Szemerédi Ilona, Szemerédi Tibor, Tiboldi Ákos dolgoznak tovább a bécsi magyar katolikus egyházközségért.
IMG_20171119_123510_600
Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő az emberi élet 20 éves periodikusságát emelte ki rövid köszöntőjében, gratulált esperes úrnak két évtizedes szolgálatához, hiszen számára, diplomataként ritka hogy ennyi időt tölthessen egy helyen. Még több emberöltönyi erőt kívánt Ferenc atyának.
Radda István, a Kerekaszal elnöke a Pannonhalmi Bencés Gimnázum egykori diákja elismerését fejezte ki Ferenc atyának, majd a gratuláció után köszönetet mondott a Kerekasztal létrejöttének elősegítéséhez, és a jó Isten áldását kérte esperes, főlelkész úr további munkásságára, életére.
A szentmise végén agapé várt a hívőkre.
Az ünnepi szentmisén a 40 éves Liszt Ferenc kórus is közreműködött, a szertartás végén pedig a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánc Együttes tartott rövid műsort az udvaron.

A templomról
A Német Lovagrend temploma a Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, és Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását.
A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített el.

Fazekas Csilla

Képes beszámoló itt

ORF Burgenland beszámolója

tovább...

Szent Erzsébet búcsú

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2017. november 19-én, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Hortobágy Arnold bencés atyával, köszöntőt mond Dán Károly Magyarország ENSZ nagykövete
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre. Az Egyházközség Képviselőtestületének kinevezései, melyet Schönborn bíboros úr írt alá, átadásra kerülnek.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán
Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.