Húsvét 5. vasárnapja

János 15,1-8
Amikor Jézus prédikált, akkor olyan képeket használt, amit a hétköznapi életből vett. Hallgatói számára ezek a képek ismertek voltak. Megtudták érteni. Szemük előtt láttak egy szőlőtövet, ami teljesen szorosan összekapcsolódik sok szőlővesszővel. Manapság mi ezt már látjuk szemünk előtt, hanem csak a boltokban megkapható szőlőket látjuk amelyek nincsenek nagy hatással ránk. Egyrészt mert talán kicsiknek néznek ki és talán nem annyira szaftosak vagy édesek. Ez számomra vigasztaló. Nem kell szuper kereszténynek lennem, nem kell különös dolgokat tennem. A lényeg, hogy kapcsolatban maradjunk a szőlőtővel. Ahhoz, hogy a szőlő példázatát jobban megértsem szükségem van további információra. A szőlőtő Izraelben a Messiás fáját jelképezte. Görögországban a szőlőtő az élet teljességét jelképezte. Amikor Jézus saját magát az igaz szőlőtőnek nevezi akkor azt ígéri meg nekünk, hogy ő beteljesíti azt a reményt, amit az emberek a szőlőtővel kapcsolatba hoztak. Mi is fel vagyunk szólítva, hogy gyümölcsöt hozzunk, de vágyaink, reményeink beteljesedése Istentől származik.

április 29.
Szentmise Bécsben 11.00 órakor
Bécsújhelyen 17.00 órakor

Húsvét 4. vasárnapja, elsőáldozás, huszár lovas zarándoklat

32470co_600A jó Pásztor életét adja juhaiért

Hogy mit jelent Jézus számunkra, azt ő hasonlatokkal fejezi ki: ő az igazság, út, élet, kenyér stb. A jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is nyájával marad. A választott nép mellett mindenki meghívást kap, hogy csatlakozzon hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.

április 22.
Elsőáldozási szentmise 11.00 órakor
Bécsi magyar huszár lovas zarándoklat fogadása és zászlószentelés

Húsvét 3. vasárnapja, bérmálkozás

32467co_600Szent Lukács Evangéliumában olvassuk, hogyan találkozott Jézus először a feltámadás után a még mindig félelemtől gúzsba kötött tanítványaival. Jézus igyekszik eloszlatni félelmeiket, hagyja, hogy megérintsék, eszik velük, bátorítja őket. Mikor mindez mintha nem lenne elég ahhoz, hogy felszabadítsa őket, egy újabb taktikához folyamodik: „Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. Hirtelen váratlan fordulat állt be a tanítványok lelkében: felismerték Jézust, és fenntartás nélkül vállalták a rájuk bízott küldetést, hogy tanúi legyenek mindannak, amit átéltek.


A bérmálkozást, 
2018. április 15-én, Fazekas Márton csornai premontrei apát úrral tartjuk a Deutschordenskirche-ben 11 órakor.

Fehérvasárnap

28902co_400
Egy Isten, akit megérinthetünk!


Isten felfoghatatlan és mégis megfogható,
határtalan a szeretete és mégis megragadható,
mert a keresztények az ő kezei és karjai,
akik mindenkit hívnak, hogy Reá találjanak, rákérdezzenek, kételkedjenek, ráérezzenek.


április 8., vasárnap 11 órakor
16.30 órakor Badenben

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
17.00 szentmise Bécsújhelyen

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22.00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén március 31-én ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Mátyás király és a Bécsújhelyi Magyarok

A bécsújhelyi MilAk katonai akadémián Csernay Jenővel beszélgetünk, aki több éven át volt a bécsújhelyi magyarság elnöke. Vele az egyesületről és a Mátyás király emlékekről beszélgetünk.

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/televizio/

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja, Bibliaóra

30994co_600
Ha valami szívügyem, akkor az azt jelenti, az a valami nagyon fontos számomra és nem hagy hidegen, megérint és benne vagyok az eseményekben. Nagyböjt 5. vasárnapjának első olvasmánya szívet melengető, hiszen egy olyan Istent mutat be, aki hagyja magát megérinteni és akinek népe sorsa szívügye. Az Újszövetségi olvasmányok olyan Jézust hirdetnek, aki életét adja Isten és ember közelségéért.

2018. március 18-án szentmise:
11:00 Deutschordenskirche, Imádság a Magyar Nemzetért
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő
15:00 Senioren délután az Am Tabor plébánian

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben