Évközi 25. vasárnap

Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja.
A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy Jézusnak mennyire nem volt könnyű az igazi messiási eszményt elfogadtatni. Az emberben igen erős a hatalomvágy: első akar lenni mások feláldozásával is. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.szechenyi
Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról. A Bécsi Magyar Nagykövetség a koszorúzásra minden érdeklődőt szeretettel vár.
A Herrengasse 5. sz. alatti Széchenyi szülőházán lévő emléktábla koszorúzási időpontja:
2018. szeptember 21., péntek 11.00 óra

Évközi 24. vasárnap

29351co_400
Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) számol be arról, hogy Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának nevezi, s ebben benne volt az utalás Dán 7,14-re. A tisztázáshoz a bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te vagy a Messiás. Jézus azonban tudja, hogy a messiás-szó magyarázatra szorul, mert a korbeliek földi királyt várnak. Ezért kezd nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak megoldását hozza.


Szentmise 11:00 órakor

Évközi 23. vasárnap

25477co_200
EFFATA
Jézusnak legtöbb "csodája" gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő saját emberi együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekből az Isten országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem válaszolnak rá. Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa.

Szentmise 11:00 órakor
Badenben 16:30 ´rakor

Évközi 22. vasárnap

Isten parancsa fontosabb, mint az ősök hagyománya.
Jézus maga is megtartotta a mózesi törvényt de annak igazi szelleme szerint túltette magát azokon az erőltetett magyarázatokon, amelyekben az írástudók saját fontosságukat hangsúlyozták. Innen keletkezett az összeütközés közöttük. Az aprólékos magyarázat azt is célozta, hogy a törvénytudók a maguk számára kibúvókat találjanak. Jézus követelménye az, hogy az ember szíve legyen tiszta, az Istennek engedelmeskedjék, és ne a törvény betűjének.

Szentmise 11.00 órakor

Beszámoló az ünnepről

Szent István ünnepe a bécsi dómban
Több száz magyarországi és kárpát-medencei zarándok ünnepelte közösen Szent István királyt augusztus 25-én a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szentmisét ez alkalommal Molnár Ottó pápai prelátus celebrálta.
Az interjú és a cikk itt…

Szent István király ünnepe Bécsben
Augusztus 25-én, a hónap utolsó szombatján idén is megrendezték Bécsben államalapító királyunk ünnepét a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és további szervezetek közreműködésével a Szent István első vértanú tiszteletére felszentelt székesegyházban (Stephansdom).
Felvidék Ma híradása itt olvasható…

Új magyar nagykövet Bécsben
Megkezdte szolgálatát Magyarország új bécsi nagykövete. Nagy Andor számára kiemelt feladat a határ menti együttműködések segítése, az ausztriai magyaroknak pedig barátságos, közvetlen és nyitott légkört ígér.
Az interjú itt hallható/olvasható…
nagyandor1.5790399
D__EP20180825002_600D__EP20180825003_600D__EP20180825004_600D__EP20180825007_600D__EP20180825005_600D__EP20180825010_600D__EP20180825012_600D__EP20180825015_600D__EP20180825017_600D__EP20180825018_600

Szent István király ünnepe

szent_istvan_plakat18

Nyár

32722co_600
Olykor elegendő egy napsugár, hogy eloszlasson sok sötétséget (Assisi Szent Ferenc)