A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja

A kérdés, hogy ki Isten és milyen Ő, mindig foglalkoztatta az embereket. Azonban az emberek tapasztalatai Istennel, és az Istenről alkotott képek, amikről beszélnek, nem (mindig) általánosíthatóak. Ezért minden válasz kísérlet marad. Mózes az olvasmányban hivatást kap. Ő többet akar tudni erről az Istenről, akinek a meghívását hallja.
Az evangéliumban Jézus azon emberek ellen beszél, akik úgy gondolják, hogy pontosan tudják értelmezni Istent, a világot és ezek összefüggéseit.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja

Az evangélium tele van spékelve, tűzdelve jelképekkel. A számok mellett a hely is magáért beszél. Aki figyelmesen olvassa ezt az evangéliumi részletet abban egészen biztosan sok kérdés merül fel.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük.
Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Igeistentisztelet áldoztatással Müller Károly diakónus úrral Szabadkáról 11:00 órakor, a végén hamvazkodás
16:30 szentmise Badenben, hamvazkodás

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 8., 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

Évközi 8. vasárnap

A bölcs ember elgondolkodik az életről, cselekedeteiről és azok hatásáról. Élesíti figyelmét, és alapvető, fontos gondolatokat keres. Valójában emberismeretről van itt szó, őszintén nézek magamra és másokra is. Jézus, mint az evangélium bölcs oktatója, képekben gazdag támpontokat ad gondolatainkhoz. Így tesz elődje, Jézus Sirák fia, az olvasmányban is. Mindketten, Jézus és Jézus Sirák fia, az életet elősegítő cselekvésre búzdítanak, azok eredményeit és okait is felmutatják. Figyelmesek.

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 7. vasárnap

A tartós ellenségesgedés fájdalmas. Ha indokolatlan, még inkább. Ha ártatlannak érzed magad és az emberek mégis támadnak, hargra gerjedsz és vissza akarsz vágni. A Biblia számára nem idegen az ilyen pillanat. De megmutat más módot is az ilyen helyzet kezelésére. Mint Dávid esetében. Fiatalember korában jött, Saul király udvarába. A király irigyli/megveti Dávid sikereit, gyűlöli és erőszakosan üldözi. Végül David elmenekül. De Saul követi őt. Mit tehet Dávid az igazságtalan és veszélyes támadásokkal szemben?

Szentmise 11:00 órakor

Évközi 6. vasárnap Csaba testvérel

A sivatagot barátságtalannak, kopárnak tartják. Ahol van elég víz, ott az élet növekedhet és virágozhat. Így lesz a víz a szeretet szimbóluma, a gondoskodás és Isten közelségének jele. A sivatag és a termékeny földterület egymással szemben állnak, mint a különböző életvitel képei. Az evangéliumban is ellentétpárral talákozunk.

2019. február 16. szombat, 18:00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2019. február 17., vasárnap
Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11:00 órakor.
17:00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel, zászló megáldása

Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány
(dévai gyerekek) részére!

Évközi 5. vasárnap és betegek kenete

Az évközi ötödik vasárnap első olvasmányában Izajás próféta elmondja meghívásának történetét. Megtudjuk, hogy Isten nem kényszerítette őt, hanem szinte felkérte. Ilyen a mi Istenünk ma is: senkire sem kényszeríti rá magát, hanem örömmel fogadja, ha szabadon válaszolunk hívására.

image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 10-én, a vasárnapi szentmisében 11:00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.
16:30 szentmise Badenben