Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
17.00 szentmise Bécsújhelyen

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22.00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén március 31-én ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Mátyás király és a Bécsújhelyi Magyarok

A bécsújhelyi MilAk katonai akadémián Csernay Jenővel beszélgetünk, aki több éven át volt a bécsújhelyi magyarság elnöke. Vele az egyesületről és a Mátyás király emlékekről beszélgetünk.

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/televizio/

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja, Bibliaóra

30994co_600
Ha valami szívügyem, akkor az azt jelenti, az a valami nagyon fontos számomra és nem hagy hidegen, megérint és benne vagyok az eseményekben. Nagyböjt 5. vasárnapjának első olvasmánya szívet melengető, hiszen egy olyan Istent mutat be, aki hagyja magát megérinteni és akinek népe sorsa szívügye. Az Újszövetségi olvasmányok olyan Jézust hirdetnek, aki életét adja Isten és ember közelségéért.

2018. március 18-án szentmise:
11:00 Deutschordenskirche, Imádság a Magyar Nemzetért
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő
15:00 Senioren délután az Am Tabor plébánian

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap negyedik vasárnapja, Bibliaóra

32358co_600A megbocsátás előfeltétele, hogy az ember beismeri és megvallja bűneit. A megbocsátás nem történhet meg ha nem valljuk meg és nem ismerjük be bűneinket. Úgy ahogy Izrael népe vándorlása során megtapasztalta. A nép látja bűneit. És Mózes imádkozik népéért. Minden bűn mellett az élet lehetséges.

2018. március 11-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő
16:30 Baden

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja, Bibliaóra

32355sw
Dühös Jézus? Az ifjúsági csoportban a fiatalok irritáltan reagáltak az árusok templomi elűzetésének történetére. Míg csak egyikük meg nem szólalt: "Jézus teljesen ember volt. Világos, hogy ő is dühös volt néha!". Erre a válaszra mindenki megnyugodott addig amíg fel nem tettem a kérdést, hogy el tudnak-e képzelni egy dühös Istent is. Hosszú vita következett. A vita eredménye: a fiatalok el tudnak képzelni egy dühös Istent de igazából nem tetszik neki ez az elképzelés…

2018. március 4-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 2., 9., 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja, Bibliaóra

32268co_600
Három sátrat akar Péter építeni. Hiábavaló fáradozás mert Isten dicsőségét nem lehet fogva tartani. Nincs a mi kezünkben. Ajándék, illanó ajándék, amíg szemtől szembe nem látjuk Istent.


2018. február 25-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. február 23., március 2., 9., 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben


A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás, Bibliaóra

Márk 1,12-15
Miért kell ilyen érdesen és élesen kezdeni? Miért kell Jézus nyilvános életének a sivatagban kezdődnie ahol szárazság, kísértés és "vadállatok" vannak? És miért kell nekünk is a böjtöt, a Szent Negyvennapot, ezzel az evangéliummal kezdeni? A sivatagi 40 nap Máténál és Lukácsnál is szerepel. Márk ezt a történet - mint az egész evangéliumát - szűkszavúbban és jóval rövidebben fogalmazza meg. De nem ez a lényeg. Talán csak a lényeget akarja elmondani.
Loyolai Szent Ignác úgy kezdi lelkigyakorlatait, hogy egyértelműen rámutat, életünk célja az, hogy újra és újra Isten felé forduljunk, mindenünkkel, mindennel ami szép és nehéz, mindazzal, ami az élethez tartozik. És, hogy minduntalan újra és újra "életünk rendezéséről" van szó. Talán, nem, egészen biztosan, találunk itt egy párhuzamot. A mai evangélium, belépés a nagyböjtbe, és ez arra szeretne rámutatni, hogy ebben az időszakban ismét, újra Isten felé kell, szabad, lehet fordulnunk. És pont ez az, amiről szólnia kell egész életünknek, nem csak ebben az időszakban, a nagyböjtben. Világosan és tömören megfogalmazva a lényeg: „Az Isten országa közel van. Térj meg és higgy az evangéliumban! "

2018. február 17. szombat, 18.00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2018. február 18., vasárnap

Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11.00 órakor.
A szentmise végén hamvazkodást tartunk.
12.00 órakor Lectio divina, bibliaóra
17.00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel


Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!