Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

27752co_400
Máté nem azzal zárja könyvét, hogy Jézus hazatért az Atyához, hanem azzal, hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus küldetésének. Úgy küldi tanítványait, mint az abszolút hatalom birtokosa. Az apostolok feladata az lesz, hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék, vagyis megvalósítsák az ő követését a földön. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz, hogy az Egyház az Isten országát fogja terjeszteni.

Urunk mennybemenetelének ünnepén, csütörtökön, szentmise 11.00 órakor

27841co_400
Eljött ,,az óra'', amikor ki kell mondani az utolsó szavakat, és maradék nélkül meg kell tenni az Atya akaratát. Szenvedését úgy tekinti, hogy ő abban megdicsőíti az Atyát és az Atya is megdicsőíti majd őt. Az emberiség megváltása tehát része az Atya és a Fiú párbeszédének. Jézus földi működése is azt célozta, hogy az Atya nevét megismertesse az emberekkel, s ezzel nyitotta meg számukra az utat, hogy az Atya gyermekeivé váljanak, akik életükkel szintén megdicsőítik az Atyát.

Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus könyörgés a magyarságért

ökumenikus könyörgés magyarság.pages

Húsvét 6. vasárnapja

23833co_200
Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.

A Jézus iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának követése. Ez sem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével, akit Jézus az Atyától küld el, mint „másik vigasztalót.“ Ő az Igazság Lelke, ezért az igazság útján vezet, s mivel ő az Atya és a Fiú szeretetének kifejezője, azért bennünket is az Atyához kapcsol, mint fogadott gyermekeket. Ezért nem érezzük árvának magunkat. A nagy ígéret az, hogy aki szereti Krisztust, azt az Atya is szeretni fogja.

Szentmise 11.00 órakor a cserkészek közreműködésével

Húsvét 5. vasárnapja

27743co
Én vagyok az út, az igazság és az élet.

A tanítványok szomorúak, mert Jézus bejelenti távozását. De vigasztalódnak azon, hogy mesterük az Atyához megy és helyet készít számukra. Ott nem egyszerűen várni fogja övéit, hanem értük jön, maga vezeti őket az örök élet útján. Ő az út, az igazság, az élet, azért az üdvösség rajta keresztül elérhető. Az Egyház ezért tartja kötelességének, hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot és mindenkiért imádkozzon.

Szentmise 11.00 órakor
16.30 órakor szentmise Badenben

Húsvét 4. vasárnapja

31365co_600Meg kell renoválni a "jó pásztor" képet? Ha még mindig a múlt századi édes-émelyítő, giccses kép él bennünk akkor valóban itt az ideje a munkának… Mert a "jó pásztor" édeskés képének kemény és élet hű alapja van. Az elhagyatottak és az elveszettek iránti felelősségről van szó. Az igazságosság a tét.
Ifjusági szentmise 11.00 órakor tiszteletre méltó Márton Áron püspök és a magyar hitvalló püspökök emlékezete

Kurz: Fremdsprachige christliche Gemeinden fördern Integration

423adf4e-0097-4e21-b735-f96bfb32b82aMinister bei Empfang für katholische Migrantengemeinden: "Bin dankbar für das vielfältige christliche Leben in Wien" - Weihbischof Scharl: Wahrnehmung und Anerkennung fördern die Integration

Die Wiener katholischen Gemeinden für Migranten leisten nach den Worten von Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz einen wichtigen Beitrag für die Integration in Österreich. "Viele Gemeinden fungieren als Anlaufstellen und tragen wesentlich dazu bei, dass Menschen hier nach ihrer Ankunft heimisch werden", sagte der Minister am Donnerstagabend bei einem Empfang für die anderssprachigen katholischen Gemeinden der Bundeshauptstadt. An der Veranstaltung im Außenministerium nahmen Spitzenbeamte des Ministeriums sowie rund 120 Priester, Pastoralassistenten und andere Vertreter der Gemeinden der Erzdiözese Wien mit Weihbischof Franz Scharl an der Spitze teil, der auch in der Bischofskonferenz für die anderssprachige Seelsorge zuständig ist.
Er sei "dankbar für das vielfältige christliche Leben in Wien", betonte Kurz. Er hob das große ehrenamtliche Engagement in den Gemeinden hervor und zeigte sich erfreut über bereits bestehende Kooperationen. Besonders wichtig sei dieser Einsatz auch angesichts der außenpolitisch "sehr bewegten Zeiten" und der Flüchtlingsbewegungen, so der Minister. Die Bemühungen um Integration in Österreich seien ein "Job, der nie aufhört", wobei für ihn die vorrangigen Bereiche der Spracherwerb, der Einstieg in den Arbeitsmarkt - auch durch Schaffung gemeinnütziger Arbeitsplätze - und die Vermittlung von Grundwerten seien, letzteres besonders bei Menschen aus anderen Kulturkreisen.
tovább...

Húsvét 3. vasárnapja

26333co_400
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított Egyházról is valóságos képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról.


Szentmise 11.00 órakor