Évközi 29. vasárnap, imádság a magyarságért

24304co_200
A kérdés politikai csapda akar lenni Jézus számára. Ő azonban különleges bölcsességére támaszkodik, és arra a szándékára, hogy ő nem az álmessiások politikai útját járja. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a császár pénzét, adjátok meg a császárnak,
ami az övé és Istennek is, ami az Istené.

A szentmisében 11.00 órakor megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról és szabadság harcról, imádkozunk nemzetünkért.

Ökumenikus est és 1956-os megemlékezés

2017_10_21_Ökumenikus est

október 21., szombat, 18 óra
Komensky iskola színházterme: Sebastianplatz 3, 1030 Wien


ÜNNEPI MŰSOR AZ 1956-os FORRADALOM EMLÉKÉRE
A bécsi magyarok közös programja

Köszöntések: Smuk András
(„Europa”-Club), Radda István (KA) és Hollós József (KSZ)
Ünnepi előadás: Dr. Tóth Imre (Sopron) történész, múzeumigazgató, egyetemi docens:
Utána
AMAPED diákok zenés, verses műsora
GÉCZY Erika (KSZ) népdalok
Szünet
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ - A magány változatai
(szerkesztett műsor az 1956-os forradalom emlékére)

A külső és a belső emigráció pozíciói jelennek meg Márai és Hamvas személyesen is megszenvedett állásfoglalásaiban. Az előadás egyfajta fiktív dialógust hoz létre a művek, naplók és esszék részleteiből, melyben a két alkotó meglátásai összecsapnak. Olykor egymás mellett beszélve, olykor ütközve, de akaratlanul is egymást erősítve tárulnak fel befolyástól mentes ítéleteik, hiteles tanúvallomásaik egy történelmi eseménysor kapcsán, melynek magvában az október 23-án kirobbant forradalom áll.
Szereplők: Ács Tamás és Papp Attila. Szerkesztő-rendező: Katona Imre

Évközi 28. vasárnap

28236co_400
A menyegző példájával Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy mennyire erős lehet bennünk a hétköznapok rutinja, mennyire elvakíthatnak bennünket szokásaink úgyhogy megkövesedünk lelki növekedésünkben, képtelenekké válunk a változásra, a megtérésre, restekké leszünk Isten hívására, a kegyelem ösztönzésére. Ezért ez a példabeszéd nekünk szól, és azt mondja: „Te vagy ez az ember, aki elutasítja a hívást egyszerűen azért, mert lelki lustaság áldozata lettél.”

Szentmise 11.00 órakor

Beszámoló: erdélyiek vasárnapja

IMG_0021
A 2017 év októberének első, felhős, de enyhe vasárnap reggelén hosszú sorban vonultak be misére a székely népviseletbe öltözött hívek a bécsi, német lovagrend templomba, hogy az aradi vértanúk emléknapjának alkalmából az Ausztriában élő erdélyiek összetartozását ünnepeljék.

Ahogy Simon Ferenc esperes úr bevezetőjében kiemelte: ez a nap nem csupán a gyász napja, hanem az életé: ünnepeljük az életet, azt, hogy itt élhetünk, ünnepelhetünk szabadságban és szeretetben.
Mert nem személyes érdem, hanem kegyelem, hogy hova születünk: ez tesz magunk és mások iránti felelősseget a vállunkra.
Az aznapi evangélium (Mt 21,28-32 )a két fiú története: atyjuk a küldi a szőlőskertbe küldi őket, de csak az teljesíti atyja akaratát, aki a kezdeti vonakodás után mégis a tettek mezejére lép. Most, ma, azonnal indulva Isten országában dolgozni - ez a legfontosabb feladatunk és ajándékunk egyben.
Különösen a székelyek figyelmébe ajánlotta az evangélium üzenetét: az igaz keresztény realista, azaz tanul a múltból, de teljes erővel dolgozik a jövőn; nem siratja és nem vágyakozik vissza a múltba, és a legapróbb tevékenységével Isten országát építi.

Az áldás előtt elhangzott még Szilágyi Béla – Székely Miatyánk c. verse:
"...
Ne higgyük, hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben
Mindig csak Székely vére folyt!
- Ne add, hogy Benned is csalódjunk!
Ne add, hogy ne higgyünk Neked...
Ne add azt, hogy elhiggyük azt, hogy
Cserbenhagytad a népedet!.."

A székely közösség a mise végeztével, sok szeretettel és bő kínálattal vendégelte meg a Német Lovagrend vendégházának udvarán,az időközben kisütött őszi nap fényében a híveket.

Kakas Anna sajtóreferens


IMG_0024IMG_0008IMG_0064

Évközi 27. vasárnap, termény áldás hálaadás, ifimise

28232co_400
Jézus is szőlőhöz hasonlítja az Isten országát. Előlegezi a bizalmat, ránk bízza kegyelmi javait, de elvárja, hogy kamatoztassuk erőinket. A példabeszéd történeti célzás a próféták üldözésére és Jézus keresztre feszítésére. Isten terve azonban az emberek ellenállása ellenére megvalósul. Talál olyanokat, akik megteszik akaratát és megdicsőítik őt életükkel, s végül ő fog ítéletet tartani mindenki fölött.

Szentmise 11.00 órakor
leo
Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!


Szentmise
11.00 órakor terményáldó hálaadó szentmise. Mint az ősegyházban szeretnénk mi is a hálánkat kifejezni és abból amink van a szegényeknek is adni. Ezért aki teheti, hozzon magával tartós élelmiszert (cukor, liszt, olaj, száraztészta, rizs.....) amit felajánláskor az oltár elé teszünk és a szegényeknek adunk.

Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 26. vasárnap, Erdélyiek vasárnapja

erdvas_600
A két fiúról szóló példabeszédben van egy érdekes részlet. Az apa felszólítja a fiait, hogy menjenek dolgozni a szőlőbe. Tudjuk, hogy az evangéliumi szóhasználatban a szőlőskert Isten országát jelenti. Az érdekes ebben a felhívásban a jelen idő használata: „Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni!” Nem holnap, nem amikor lesz rá időd, nem amikor majd befejezted mostani elfoglaltságodat, hanem menjél most, azonnal. Ez azt jelenti, hogy Isten országának építése a legfontosabb feladatunk.


A vasárnapi szentmisében, 2017. október 1-én, különösen is imádkozunk az erdélyiekért.


Népek vasárnapja

Sonntag-der-Voelker-2017Boldog emlékezetű König bíboros úr püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében.
Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok egyházközségei vesznek részt. A szentmise több nyelvű lesz, ami azt jelenti, hogy különböző részek különböző nyelven hangzanak el.

A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét idén Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindenkit, az Érseki Palota árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.
(A Deutschordenskirche-ben ezen a vasárnapon magyar nyelvű szentmise nem lesz.)

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

Népcsoportok vasárnapja Bécsben

Vasárnap délelőtt 10:15-től rendezik meg a bécsi Stephansdomban a „Népcsoportok Vasárnapját“. Az esemény, melyen magyar kóruszene és magyar ételek is fontos szerepet kapnak, mostanra már nagy hagyományra tekint vissza.
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2868160/