Advent 3. vasárnapja

29643co_400
Keresztelő János arra szólít fel engem, hogy komolyan vegyem önmagamat és életemet. Olyannyira kell komolyan vennem önmagamat s életemet, hogy nem kerülhetem ki felszólítását a megtérésre.

Advent 3. vasárnapja, szentmise 11:00 órakor, közreműködik a Darnózsel-i kórus, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
Szeniorok előkarácsonyi-adventi ünnepsége. Mindenkit szeretettel várunk az Am Tabor plébánián 15 órakor!
17:00-kor szentmise Bécsújhelyen a Dómban
Gyóntatás: minden pénteken 18:00-20:00 órakor a Stephansdomban

Advent 2. vasárnapja

Minden ember meglátja az Isten üdvösségét
Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már bejelenti a Megváltó érkezését. Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, hogy a Megváltó véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izajás szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell tölteni. A bűnbánat teszi alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és készséges lélekkel kitáruljon Isten akarata előtt.

11:00 órakor ifi szentmise
12:00 órakor bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
16:30 szentmise Badenben
Gyóntatás: minden pénteken 18:00-20:00 órakor a Stephansdomban

Advent 1. vasárnapja

25823co_200
Elközelgett a ti megváltásotok.

A kozmikus katasztrófák, amelyek Krisztus második eljövetelét és az ítéletet bevezetik, lehetnek valóságok, de úgy is fel lehet fogni őket, mint ószövetségi kifejezéseket, amelyek Krisztus hatalmát szemléltetik. Az evangélium igazi mondanivalója az, hogy az emberek különféleképpen élik meg ezeket a jelenségeket. Akik nem hisznek, azokban félelmet keltenek, mert a megsemmisülés fenyegetését hozzák. A hívők azonban tudni fogják, hogy az igazságos bíró közeledik, aki megjutalmazza övéit hűségükért. Azért kell virrasztani és készen lenni, hogy a Krisztussal való találkozást ilyen bizalommal várhassuk.

11.00 órakor szentmise közreműködik a „Liszt Ferenc“ kórus
Bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő


Krisztus Király vasárnapja

Paradoxon, hogy Jézus éppen szenvedése során beszél királyságáról. Éppen akkor király Jézus, amikor elítélik, megostorozzák, keresztre szegezik. Így Jézus szuverén úr marad szenvedése során is, minden külső megsemmisülés és sértés ellenére.
Ez azt jelenti, hogy belső királyságomat a magam keresztútja sem tudja megsemmisíteni. Éppen ott, ahol mások meg- és elítélnek, ahol nem értenek meg, ahol megostoroznak, megbántanak, nevetségessé tesznek, van bennem valami, amit senki sem sérthet meg. Ott, ahol vereséget szenvedek, van bennem valami, ami nem törhet össze. Még halálomban sem foszthatnak meg isteni méltóságomtól. A tudat, hogy királyságom nem ebből a világból való, ebben a világban szabadságot ad, bizalmat, ráhagyatkozást szül, belső erőt kölcsönöz, amit senki sem törhet össze.

Szentmise Bécsben 11.00 órakor
Bécsújhelyen 17.00 órakor

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.

Vasárnap, 2018. november 18-án, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Gérecz Imre bencés atyával, köszöntőt mond Dr. Nagy Andor Magyarország új nagykövete.
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.

Évközi 32. vasárnap

Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik, az többet ad, mint a bőkezű gazdagok.

Az evangélium két ellentétes képe jól bemutatja Jézus mondanivalóját. Ő a vallásosságon életformát ért. Vannak akik a vallási gyakorlatokban csak önmagukat keresik, nem Istent, és így hiányzik belőlük a keresztény vallás lényege, ami igazából nem vallás hanem életforma. A szegény özvegy jelenete két dologra mutat rá. Az egyik az, hogy Istennek nem az adomány nagysága fontos, hanem a lelkület. A másik pedig az, hogy Isten látja legkisebb tetteinket is, és számon tartja azokat.

Szentmise Bécsben11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 31. vasárnap

A főparancs: a szeretet Isten és embertársaink iránt.
A zsidók mindennapi imája az egyetlen Isten megvallása és az iránta való szeretet említése. Jézus ezt nyilvánítja ki főparancsolatnak, de hozzáteszi a felebaráti szeretet kötelezettségét is. A kettőnek összekapcsolása és egymás mellé állítása az ő újítása. Egyiket a másik nélkül nem lehet megvalósítani. Isten iránt való kötelességeink legtöbb esetben az emberekhez való viszonyunkban jelentkeznek. Aki igyekszik a szeretetet megvalósítani, abban benne van a hajlandóság minden más parancs teljesítésére.

Szentmise 11.00 órakor