Képviselő-testületi határozat

Kedves Testvérek!
A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének Képviselő-testülete 2020. május 11. telefonkonferenciáján úgy ítélte meg, hogy a Bécsi Főegyházmegye által előírt feltételek, melyek a nyilvános szentmise ünneplésének első fokozatához kapcsolódnak, a Németlovagrend templomában nem biztosítottak, ezért még nem kezdjük meg a nyilvános liturgiák végzését.
Ezenkívül el szeretnénk kerülni a személyválogatást, hiszen max. 10 személy vehetne részt. Illetve a magyar hívek a Főegyházmegye és a főváros különböző részeiről érkeznek, a pandémia megfékezésére hozott állami intézkedések viszont arra céloznak, hogy minél rövidebb utakat tegyünk meg és így ne járuljunk hozzá a vírus terjedéséhez.

Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Ha az állami és egyházi intézkedések lazulnak a Képviselő-testület újra dönt a nyilvános liturgiák végzéséről.

Mentsünk életeket! Vigyázzunk egymásra!


A koronavírus-járványra tekintettel, a Bécsi Főegyházmegye rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők:
1. Május 15-től templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett:
• A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
• A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.


2. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik.
3. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük.
4. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.
5. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.
6. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk.
7. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.
8. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne járjanak szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz:
Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen

A templom a lakásodba jön

A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina Pécs


Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

Szentmise magyarul élő közvetítésben
- a Magyar Kurír összeállításában
- Katolikus rádió

Vatikán
- Szentmise Ferenc pápával minden nap reggel 7 órakorSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.

Húsvéti gondolatok

Húsvét alkalmával a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is online liturgiára hívott mindenkit a Szent Három Napban.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségtől nem idegen a kapcsolattartásnak ez a módja, hiszen már tartottak korábban is online katekéziseket, jegyesoktatásokat, abban viszont rendkívüli, hogy nincsnek szentmisék és találkozók, mondta Simon Ferenc esperes, aki húsvét vasárnap magának a karanténnak a keresztény megéléséről is szót ejt.

Simon Ferenc bécsi magyar esperes üzenete itt… vagy videón itt (Méreg Attila vlogja)

“A hívek egymással mint egy hálót alkotva tartják a kapcsolatot elektronikus úton, és együtt imádkoznak és lelkileg támogatják egymást. Mi leginkább email-es kapcsolatot tartunk, hiszen a legtöbb hívünknek ez elérhető. Már a cserkészek is tartottak egy online cserkész foglalkozást, ahol közel 40-en be is jelentkeztek", összegezte Simon Ferenc, esperes a Bécsi Magyar Katolikusoknak a koronavírus-járvány idejében az egymáshoz való viszonyulását.

Simon Ferenc esperes a következőképpen ír az idei rendhagyó ünnepről: “Húsvétkor valami nagyon lényegre törő dologról hallunk vagy olvasunk, amivel újra és újra találkozunk a koronavírus idején: az „üresség“-ről. A sír üres, amikor a tanítványok oda mennek. Az elmúlt napokban és hetekben ismerjük mi is az üres utcákat és tereket, üres futballstadionokat, üres színházakat, üres iskolákat, üres metró szerelvényeket és S-Bahn vonatokat, üres éttermeket és sajnos az üres templomokat is, még a Nagyheti és a Húsvéti szertartásokkor, liturgiákon is. A koronavírus–járvány idejében az üresség tapasztalata összekapcsolódik az élet veszélyeztetésével.

Az ürességben semmi sem élhet, hogy ne veszélyeztessük az életet. Húsvét estéjén az ürességet ünnepeljük, a sír ürességét, Jézus testének „hiányát“. Egy üres térben nincs semmi, illetve a semmi van. Amikor látjuk az üres utcákat és tereket, az ürességet, nagyon lehangoló, természetellenes, már-már félelmetes. Húsvét éjszakáján azonban, a szenvedés dramaturgiájának részeként, ez az üresség Nagypéntek után a második mélypontot vagy fordulópontot jelenti.

Miután Jézus meghalt a kereszten, és eltemették, teste eltűnt. János evangéliumában kezdetben nem egészen világos, hogy mi történt. És mégis. Húsvét reggelén felkel a nap. És az angyalnak köszönhetően, aki elveszi ezt a mélységet Máté evangéliumában, a jóra fordulás, hogy egyszer minden jóra fordul, már sejthető."

“Ezekben a napokban a legnagyobb szentséget ünnepeljük. Ezt védjük immáron több hete. Az életet. Ez a legnagyobb és legfontosabb, ami minden más szentséget felülír: Az Élet Szentsége“, hangsúlyozta Simon Ferenc a szerkesztőségünknek adott interjúban.

Forrás: ORF Burgenland

Online liturgiák a Nagyhéten és a Szent Három Napon a Pannonhalmi Bencés Főapátságból

Liturgiaközvetítés
Virágvasárnaptól kezdve honlapunkon és Youtube-csatornánkon keresztül folyamatos bekapcsolódási lehetőséget nyújtunk a nagyhét liturgiáiba.

Kreatív Húsvét 2020
A főapátság Kreatív Húsvét 2020 címmel segédanyagokat tesz elérhetővé a Szent Három Nap otthoni ünnepléséhez és az online közvetítésekbe való bekapcsolódáshoz.

Csendesóra és esti ima a gimnáziumban
A bencés gimnáziumban dolgozó szerzetesek online csendesórát tartanak a nagyhétre való készületként, és minden este esti imát közvetítenek a bencés gimnázium diákkápolnájából. A csendesóra és esti imák a Gimnázium Youtube-csatornáján érhetők el.

A Nagyhét és a Szent Három Nap liturgikus rendje
A liturgiákat Hortobágyi T. Cirill főapát vezeti a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában a bencés szerzetesközösség részvételével.

Virágvasárnap
Április 5-én 10 órakor konventmise. Homíliát mond Bokros Márk OSB.

Nagyhétfő
Április 6-án 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagykedd
Április 7-én 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagyszerda
Április 8-án 18 órakor vesperás és konventmise. A krizmaszentelési szentmisét későbbi időpontban, a Területi Főapátság híveinek részvételével fogják bemutatni.

Nagycsütörtök
Április 9-én 18 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. Homíliát mond Dejcsics Konrád OSB.

Nagypéntek
Április 10-én 15 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. A passiót a bencés szerzetesközösség énekli. Homíliát mond Hardi Titusz OSB.

Nagyszombat
Április 11-én 18 órakor vesperás igehirdetéssel. Igét hirdet Nádai Fidél OSB.
21.30 órakor húsvéti vigília. Főcelebráns és homíliát mond Hortobágyi T. Cirill főapát.

Húsvétvasárnap
Április 12-én 10 órakor ünnepi konventmise. Homíliát mond Matusz Hugó perjel.
18.30-kor ünnepi vesperás.

Húsvéthétfő
Április 13-án 10 órakor konventmise. Főcelebráns Matusz Hugó perjel, homíliát mond Pintér Ambrus vikárius.

A remény fénye - tégy egy meggyújtott gyertyát az ablakodba minden nap 20 órakor...


Katholische, evangelische und orthodoxe Kirche in Österreich rufen zum gemeinsamen Gebet auf - Christen aller Konfessionen eingeladen, jeden Tag um 20 Uhr Vaterunser zu beten und brennende Kerze ins Fenster zu stellentovább...

Neue Maßnahmen Coronaprävention

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler die Spitzen der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften am heutigen Donnerstag zu einer Beratung eingeladen. Seitens der katholischen Kirche hat Kardinal Schönborn als Vorsitzender der österreichischen Bischofkonferenz teilgenommen. Dabei wurden den Kirchenvertretern von Seiten der Regierung die Expertise und aktuellen Erkenntnisse zum Coronavirus vorgelegt. Aufgrund der jüngsten Situation wurden gemeinsam Maßnahmen vereinbart.

Daher ordnet der Erzbischof von Wien für seine Diözese folgendes an:
Versammlungen aller Art (in geschlossenen Räumen und im Freien) bedeuten ein hohes Übertragungsrisiko und sind bis auf weiteres abzusagen.

Gottesdienste finden daher ab Montag, 16.3.2020 ohne physische Anwesenheit der Gläubigen statt. Doch die Kirche hört nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern. Die Priester sind aufgerufen, die Eucharistie weiterhin für die Gemeinde und für die Welt zu feiern. Die Gläubigen sind eingeladen, über Medien teilzunehmen (Radio, Fernsehen, Onlinestream,..) und sich im Gebet zuhause anzuschließen.
Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu verschieben.

Begräbnisse sollen im kleinsten Rahmen und nur am Grab, bzw. außerhalb des Kirchenraumes stattfinden. Das Requiem, bzw. andere liturgische Feiern im Zuge des Begräbnisses, sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Weitere Versammlungen (Gruppenstunden, Sitzungen, Sakramentenvorbereitungen, Bibelkreise, Gebetsrunden, Exerzitien,..) sind abzusagen.
Kirchen sind zum persönlichen Gebet tagsüber offen zu halten.

Diese Anweisungen sind den Gläubigen verpflichtend am kommenden Sonntag im Gottesdienst, durch Aushang im Schaukasten und über die pfarrlichen Medien mitzuteilen.

Wir empfehlen:
Für die Seelsorge in Krisenzeiten Telefondienste in den Pfarren einzurichten, auch die Möglichkeiten der sozialen Medien auszuschöpfen, um mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Der Parteienverkehr in Pfarrkanzleien sollte sich nach Möglichkeit auf Telefonate und Emailverkehr beschränken.

In der Pfarre einen kleinen Krisenstab zur Umsetzung der Anordnungen einzurichten (Ausnahme zur oben genannten Absage von Sitzungen).

Die bekannten Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten.

Familienfeiern zu verschieben, da sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko darstellen.
Hilfestellungen finden sich unter https://www.erzdioezese-wien.at/kircheundcorona (wird laufend ergänzt).

In Arbeit ist eine Handreichung zum Thema „zuhause feiern und beten“ und Behelfe der Pfarrcaritas, Hilfen zur Handhabung von social media von Pfarren u.a. Für ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen der EDW steht eine Hotline zur Verfügung: 0676 610 52 52, bzw. corona@edw.or.at (von Montag bis Freitag, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr erreichbar).

Weitere Informationen meinerseits folgen spätestens vor der Karwoche.

Es ist mir bewusst, dass dies schwerwiegende Maßnahmen sind, die wir nicht leichtfertig treffen. Bei all dem geht es darum, vor allem die Gruppe der alten und kranken Menschen zu schützen, die am meisten gefährdet sind. Die Maßnahmen sind Ausdruck einer recht verstandenen christlichen Selbst- und Nächstenliebe. Wir als Kirche hören nicht auf, für die Sorgen und Nöte der Menschen in verantwortungsvoller Weise da zu sein, für sie zu beten und die Eucharistie zu feiern, gerade in dieser schwierigen Situation.

Nikolaus Krasa
Generalvikar

DIE KIRCHE KOMMT IN DEIN WOHNZIMMER

Gottesdienste zu Hause hören & sehen. Hier eine Liste aller Radio und Online-Übertragungen für Euch, wenn Ihr am Sonntag und während der Woche keinen Gottesdienst besuchen könnt.