Fehérvasárnap, elsőáldozás

Kinek nincs sebe? Hol van a sebed? Milyen érzés az amikor valaki az ujját belenyomja? Vannak kollektív sebeink? És mi az Egyház sebe? Jó ha sebeinkkel gyengéden és finoman bánunk. De van-e valami köze a sebeknek a csodához?

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor, elsőáldozás
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11:00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
16:30 szentmise Badenben

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19:00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22:00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11:00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11:00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 20-án ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja

Mindenkinek ismerős a tapasztalat: annyira fixálva vagy valamire, hogy az alternatív utak teljesen elhomályosodnak. Még az Istenről alkotott képünk is veszélybe kerülhet mert abszolúttá tehetjük, nem fogadunk el egy másikat, vagy más képeket helytelennek, hamisnak mondunk. Isten viszont mindig meglep bennünket, mint a mai első olvasmányban. Isten teljesen új lehetőségeket ad a szabadságra.
Az evangéliumban Jézus új perspektívát nyit a törvénytisztelők és követők számára a bűnösökkel való bánásmódra.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap negyedik vasárnapja

Felnőttnek lenni azt jelenti, hogy a saját két lábán áll az ember. Gyakran sokáig tart, amíg a fiatalok már nem igénylik szüleik támogatását. A Biblia leírja a 40 éves felnőtté válási folyamat történetét, amíg Izrael népe önállóan saját kenyeret tudott készíteni. A nélkülözésből a bőségbe kerülnek. Most az izraelitákon múlik, hogy mit csinálnak az ajándékból. Először azonban ünneplésre kerül sor. Az evangélium is egy ünnepről beszél.

Szentmise 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja

A kérdés, hogy ki Isten és milyen Ő, mindig foglalkoztatta az embereket. Azonban az emberek tapasztalatai Istennel, és az Istenről alkotott képek, amikről beszélnek, nem (mindig) általánosíthatóak. Ezért minden válasz kísérlet marad. Mózes az olvasmányban hivatást kap. Ő többet akar tudni erről az Istenről, akinek a meghívását hallja.
Az evangéliumban Jézus azon emberek ellen beszél, akik úgy gondolják, hogy pontosan tudják értelmezni Istent, a világot és ezek összefüggéseit.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja

Az evangélium tele van spékelve, tűzdelve jelképekkel. A számok mellett a hely is magáért beszél. Aki figyelmesen olvassa ezt az evangéliumi részletet abban egészen biztosan sok kérdés merül fel.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük.
Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Igeistentisztelet áldoztatással Müller Károly diakónus úrral Szabadkáról 11:00 órakor, a végén hamvazkodás
16:30 szentmise Badenben, hamvazkodás

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. március 8., 15., 22. és 29. április 5. és 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben