Október

2019. október 6., 11 órakor szentmise
Erdélyiek vasárnapja

2019. október 13., 11 óra igeistentisztelet
Terményáldás és hálaadás
16.30 Szentmise (Baden)

2019. október 20., 11 óra szentmise
„1956. október 23.” Ima a magyar nemzetért, ifjúsági szentmise,
d.u. Szeniorok találkozója az Am Tabor plébánián.

2019. október 27., 11 órakor szenstmise Bécsben
17:00 órakor szentmise Bécsújhelyen (Wiener Neustadt)

2019. november 1., 11 órakor szentmise
Mindenszentek ünnepe, a szentmise végén halottainkra emlékezünk

Bérmálás és elsőáldozás

Bérmálás

A bérmálás a keresztség tökéletesítője – a pünkösdi Lélek közvetlen kiáradása megerősít Krisztushoz és az egyházhoz tartozásunkban, közli a Szentlélek bensőséges ajándékait, kísér az úton, hogy érett nagykorú keresztényekké váljunk, erősít, hogy szavainkkal és tetteinkkel tanúságtevők legyünk.

A Bécsi Magyar Egyházközség nagy szeretettel várja azon 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 2020-ben bérmálkozni szeretnének. Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve 25€ anyagi hozzájárulást.

A bérmálkozást 2020. április 26-án, tartjuk a Deutschordenskirche-ben 11 órakor Várszegi Asztrik nyug. főapát úrral.

A bérmálkozási felkészítőt minden vasárnap adventben és nagyböjtben a szentmise után 2019. december 1-től 12-13 óra között tartjuk.

A felnőtt bérmálkozási felkészítőt nagyböjtben az Am Tabor plébánián (1020 Wien, Hochstettergasse 1.) tartjuk.



Elsőáldozás

Kedves Szülők

Az elsőáldozási felkészítőt 2019. december 1-től kezdve a szentmise után 12:00 órától tartjuk a Deutschordenskirche-ben ( 1010 Wien, Singerstr 7.)

Témák:
Ismerkedés, szervezési kérdések, Keresztvetés, Miatyánk
Advent, várakozás, Üdvözlégy ….
Szent Család, Jézus születése, imák gyakorlása
Jézus megkeresztelkedése, a Keresztség szentsége, Jézussal beszélgetünk
Jézus a Fiúisten, Jézus a Mennyei Atyáról tanít
Akik a Jézus tanításait leírták, Biblia, Jézus tanítványai
Jézus csodái – Kánaáni menyegző, kenyérszaporítás
Jézus megkísértése
Szentmise részei, Liturgikus színek, Nagyböjt
Szenvedéstörténet, Nagyhét eseményei
Utolsó vacsora, Szentmise, Szentáldozás
Húsvét,Feltámadt Jézus
Tízparancsolat
Gyónásra felkészítés, ismétlés
Szentgyónás, próba

2020. április 19-én, vasárnap, 11 órakor tartjuk az elsőáldozást

Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor hozzák a gyermek keresztlevelét illetve 25 € anyagi hozzájárulást.


Szeptember

Szeptember 10-én, kedden. Egyházközségi Képviselőtestületi ülés 18 órától a Szent István Otthonban.

Szeptember 15-én, vasárnap, Ifjúsági szentmise 11 órakor.

Szeptember 22-én, vasárnap, szentmise 11 órakor.

Szeptember 29-én, vasárnap, NÉPEK VASÁRNAPJA, szentmise 10:15 órakor a Stephansdom-ban. A Német Lovagrend templomában nem lesz szentmise ezen a vasárnapon. Délután 17 órától szentmise Bécsújhelyen.

Október 6-án, vasárnap, szentmise 11 órakor, megemlékezünk az aradi vértanúkról. ERDÉLYIEK vasárnapja

Évközi 23. vasárnap

Sok minden, például a nyaralás vagy a fitneszcenter, egyértelmű számunkra, hogy pénzbe kerül. A zenélés és a sport, tudjuk, hogy erőfeszítést és szorgalmat igényel. A barátságokat ápolni kell, időre van szükség - ez is világos. De mennyibe kerül a vallásom? A Jézust követő tömeg csodákra és látványosságra vágyakozott. Pont itt találják őket szíven: kullogni vagy valóban követni akarom? Akarok-e invesztálni Jézusba?

Szentmise 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Beszámoló

Az ORF Burgenland magyar adása így számolt be az ünnepről:
Szent István ünnepe a bécsi Stephansdomban
A Kárpát-medence minden tájáról érkezett több száz magyar résztvevővel rendezték meg augusztus 31-én Szent István király ünnepét a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa ez alkalommal Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi bencés főapát volt, a jelenlévőket pedig Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet is köszöntötte.

A főapát szentbeszédében arra buzdította a jelen lévőket, hogy Jézus tanítványaiként változtassanak felfogásukon, legyenek összetartóak, együttműködőek, számolt be az ünnepről Simon Ferenc esperes, az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3011006/

Az ünnepi szentmise végén a hagyományoknak megfelelően kenyér-, termény- és boráldásra került sor, majd Szent István király ereklyéjét díszmenetben vitték a dóm máriapócsi oltára elé, ahol hódolatra kihelyezték.

A Szent István ünnep hagyományosan Bécsbe hívja a Kárpát-medence magyar zarándokait: ez alkalommal is több, népviseletbe öltözött zarándok- és művészeti csoport érkezett Ausztria különböző magyar közösségeiből, Magyarországról, Erdélyből és a Felvidékről is.

Az ünnepi szentmisére érkező művészeti csoportok a szertartást követően a dóm körül adtak szabadtéri műsort: a népzene, a népdalok és a temperamentumos népi táncok a bécsiek mellett sok külföldi turista érdeklődését is felkeltették, számolt be Simon Ferenc esperes.

Már a Trianon-emlékévre készülnek
A 2020-as évet, amelyben a Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk, a magyar kormány a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította. A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség a helyi evangélikus és református testvérgyülekezetekkel közösen január végén ökumenikus istentiszteletet szervez a fővárosban.

Az istentiszteleten igét hirdet majd Balog Zoltán református lelkész, korábbi miniszter, a Nemzeti Összetartozás Napjának egyik kezdeményezője, mondta el az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze.



További képes beszámoló itt…

Cirill főapát úr szentbeszéde kattints … tovább...

Meghívó

szent_istvan_plakat19

hl stephan plakat 19

Úrnapja és évközi 12. vasárnap

Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket!
Úrnapi Szekvencia


Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját, a helyi osztrák plébániájával!

Az evangélista három kinyilatkoztatott igazságot foglal össze. Az első Jézus kilétének tisztázása, amelyet Péter vallomása tartalmaz. A második az, hogy szenvedésével és halálával a Messiás elégtételt nyújt a bűnért, mert abban fejezi ki engedelmességét az Atya iránt. A harmadik tétel pedig az, hogy aki követni akarja őt, annak nem földi dicsőségről kell ábrándoznia, hanem követnie kell az ő áldozatos életét. Az életet oda kell adni, hogy megdicsőülve visszakapjuk.

Vasárnap szentmise 11:00 órakor