Érseki tanácsos

IMG_1281Bécs érseke, Christoph Schönborn bíboros úr lelkipásztori munkája elismeréseként érseki tanácsosi címet adományozott Simon Ferenc esperes, főlelkész úrnak.

Szeptember 6-tól

Kedves Hívek!

A koronavírus-járványra tekintettel, a Bécsi Főegyházmegye újabb rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők:

A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
• A padokban a legalább 1 méteres távolságot meg kell tartani (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.

- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket saját egészségük védelme érdekében arra kérjük, hogy még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot.

Július 5-től újra magyarnyelvű szentmise

Kedves Hívek!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy 2020. július 5-től korlátozásokkal, de újra lesz magyar nyelvű szentmise Bécsben. Délelőtt 11 órától a Deutschordenskirche-ben ünnepeljük a vasár- és ünnepnapi szentmiséket. Bécsújhelyen és Badenben szeptembertől indul majd újra.
A járványügyi korlátozások miatt egyszerre sajnos csak kb. 50 főt tudunk beengedni és biztonságosan leültetni.
A szentmise rendjére a Bécsi Főegyházmegye által kiadott biztonsági szabályok érvényesek. Tételesen:
- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket saját egészségük védelme érdekében arra kérjük, hogy még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot. A honlapunkon fent vannak az online szentmise lehetőségei.
- A szertartások alatt a híveknek nem kell de ajánlott szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) viselni.
- A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
- A padokban 1 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet, (kivéve az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket arra kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
- A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
- Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
- A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezünk el kosarat.
- Énekes könyveket nem osztunk ki mert csak minimális mértékben énekelhetünk.

Vigyázzunk egymásra!

Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkész

Szent István király bécsi ünnepe elmarad

Kedves Hagyományőrzők, kedves Zarándokok!

Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a 2020. augusztus 29-re tervezett bécsi Szent István ünnepség elmarad. Az Osztrák Szövetségi Kormány júniusi járvány ügyi rendelkezései értelmében nem tudjuk megtartani hagyományos és szokott módon ezt a szép ünnepséget, hiszen 1500-2500 személy részvételére számítunk.
Köszönjük mindenkinek a felkészülést és az eddigi támogatást, részvételt, de a jelenlegi helyzetben a megelőzés kiemelt feladat.
Isten segítségével várjuk Önöket nagy szeretettel 2021. augusztus 28-án Szent István király bécsi ünnepére.

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Pünkösdi gondolatok

Mi a több az emberek között: a közös vonások vagy a különbségek? Az, ami összeköt bennünket vagy az, ami elválaszt?

Az egy test képében Pál apostol valami nagyszerűt és egészet mutat meg nekünk, ami mindenkit egybetart, összetart. Ezt az összetartást a Lélek hozza létre. Erre a nagy egységre, az összetartozás erősítésére kell törekednünk, kinek-kinek a maga módján hozzá kell járulnia ehhez. Mert a világ számára az egyházban a legnagyobb az egység, nem az uniformizált egység hanem inkább az összetartozás lelke. Éppen ebben az évben ezen a héten üljük meg, mi magyarok, az összetartozás napját, emlékezünk a 100 évvel ezelőtt történtekre.

Úgy gondolom, az összetartozás erősítésének útján útjelzők vannak melyek segítenek bennünket a tovább jutásra különösképpen ebben korona-krízis időszakban:

Az első útjelzőn ez áll: alázat.
Azt gondolják nagyon sokan, hogy pünkösd valami rendkívülit ad és ígér. De ezen az ünnepen, elsősorban, embertársam egyszerű szolgálata áll a középpontban. Igen az egyszerű szolgálat. Ez az ami számít, és soha nem veszíti el szimpatikusságát. Pünkösdi módon élni azt jelenti, hogy újra felfedezzük egymás iránt az egyszerűt, a segítőt és a szíveset. Ahogyan ezt nagyon sokat tették az elmúlt 3 hónapban.

A másodikon ez áll: türelem.
Ha a szerető Isten szeretet teljes türelemmel viselkedik velünk szemben, akkor ez a szeret teljes türelem számunkra is magatartásúnkká kell váljon, hogy egymással türelmesen bánjunk. Mondhatni mindig érvényes: a türelem szinte mindent elér, mindenre és mindenkire hatással van. A türelmes várakozás alapvető keresztényi magatartás, amely több ajtót nyit ki, mint amennyi kulcsot magunkkal tudunk hordani.

A harmadik útjelzőn ez áll: szeretet.
A belső vonzalom valamilyen dolog vagy embertársunk iránt feltárja a voltaképpenit, a lényeget. És ez a voltaképpeni, a lényeg, mindig közel áll a közöshöz, a közös nevezőhöz. A szeretet nekünk embereknek olyan, mint a növénynek a víz, a fény és a meleg.

A negyediken ez áll: béke.
Az evangéliumban és Jézus Krisztus követetésében, megígérték nekünk az Istennel és egymással való békét, és ez lett a fő házi feladatunk is. Az Istennel való béke azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk, megelégszünk Isten tetteivel. Ahogy Isten akarja - és a Szentlélek ott fúj, ahol akar - békét köthetünk azokkal a körülményekkel, amelyeket Isten megenged vagy nem enged meg. Isten, mint apa, rendkívül jó. Ha ebbe a bizalomba kapaszkodunk akkor elnyerjük a békét. És aki belső békével rendelkezik, az valóban képes szolgálni a békét.

Ezen négy jelzőtábla és az Igazság Lelkének segítségével egyetértésre és összetartozásra jutunk Istennel és egymással. Az Atyától indul, és Jézus Krisztusra összpontosít, aki megváltotta az egész világot, hogy az Igazság Lelke által készen álljon visszatérésének végső céljára. Addig törekednünk kell a tökéletes egység elérésében. Ez ajándék és feladat.

Az egyházi kommunikációnak és párbeszédnek ezt a célt kell szolgálnia. Az Igazság Lelke által az egyház újra megkapja a túláradás minden formáját - pontosan úgy, ahogy Isten akarja. Emberi oldalról az alázat, a türelem, a szeretet és a béke nem csak pünkösdi jelek hanem a tartós pünkösdi hatás eredménye is, ha engedjük és akarjuk.

Képviselő-testületi határozat

Kedves Testvérek!
A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének Képviselő-testülete 2020. május 11. telefonkonferenciáján úgy ítélte meg, hogy a Bécsi Főegyházmegye által előírt feltételek, melyek a nyilvános szentmise ünneplésének első fokozatához kapcsolódnak, a Németlovagrend templomában nem biztosítottak, ezért még nem kezdjük meg a nyilvános liturgiák végzését.
Ezenkívül el szeretnénk kerülni a személyválogatást, hiszen max. 10 személy vehetne részt. Illetve a magyar hívek a Főegyházmegye és a főváros különböző részeiről érkeznek, a pandémia megfékezésére hozott állami intézkedések viszont arra céloznak, hogy minél rövidebb utakat tegyünk meg és így ne járuljunk hozzá a vírus terjedéséhez.

Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Ha az állami és egyházi intézkedések lazulnak a Képviselő-testület újra dönt a nyilvános liturgiák végzéséről.

Mentsünk életeket! Vigyázzunk egymásra!


A koronavírus-járványra tekintettel, a Bécsi Főegyházmegye rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők:
1. Május 15-től templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett:
• A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
• A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.


2. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik.
3. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük.
4. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.
5. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.
6. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk.
7. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.
8. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne járjanak szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz:
Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen

A templom a lakásodba jön

A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina Pécs


Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

Szentmise magyarul élő közvetítésben
- a Magyar Kurír összeállításában
- Katolikus rádió

Vatikán
- Szentmise Ferenc pápával minden nap reggel 7 órakorSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.